Now showing items 1-20 of 33

  • Aspekt víry u syndromu vyhoření 

   Defence status: DEFENDED
   Caklová, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   Cílem bakalářské práce "Aspekt víry u syndromu vyhoření" bylo zamyslet se nad vztahem víry k syndromu vyhoření. Pomáhá víra v Boha k tomu, aby k syndromu vyhoření nedošlo, nebo může být za určitých podmínek jeho rizikovým ...
  • Duchovní potřeby seniorů se zaměřením na komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Ludmila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
  • Duchovní vedení a psychoterapie jako cesty k uzdravení vnitřních zranění 

   Defence status: DEFENDED
   Vít, Zdeněk (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Tato práce se zabývá vnitřním zraněním a procesem jeho uzdravení v duchovním vedení a v psychoterapii. Autor se pokouší objasnit zejména vztah vnitřního zranění k duchovnímu vedení a životu člověka. V první části práce ...
  • Farní sbor Českobratrské církve evangelické jako společenství služby a lásky 

   Defence status: DEFENDED
   Raisová, Jarmila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
  • KRIZE RODINY A AUTORITY VE VÝCHOVĚ 

   Defence status: DEFENDED
   Čelikovská, Eva (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
  • Marián Kuffa a jeho přístup k lidem v nouzi 

   Defence status: DEFENDED
   Tulejová, Ingrid (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   This bachelor thesis deals with Marian Kuffa's approach to people in need. The first part of the thesis deals with Marian Kuffa's life, childhood, influence of his family in forming his personality, his later decision to ...
  • Matka Tereza a její vliv na sociální práce 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Anežka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Práce pojednává o Matce Terezea jejím přínosu pro sociální práci. První část textu se zabývá životem Matky Terezy od jejího dětství přes dospívání až po její smrt a blahořečení. Druhá část práce se věnuje duchovní inspiraci, ...
  • Míra využití plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Gregušová, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Míra využití plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Práce si dává za cíl zjistit, zda firmy na území hl. m. Prahy využívají plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ...
  • Možnosti a meze postpenitenciární péče 

   Defence status: DEFENDED
   Matulíková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Diplomová práce Možnosti a meze postpenitenciární péče se zabývá resocializačními snahami v průběhu trestu odnětí svobody, včetně programů zacházení, a následnou situací propuštěných osob. Během trestu pracují s odsouzenými ...
  • Největší výzvy pro systémy zdravotní péče ve vybraných zemích OECD v současnosti a blízké budoucnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kobera, Marek (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce na základě dostupné literatury pojednává o systémech zdravotní péče ve světě, konkrétně ve třech vybraných zemích OECD, zhodnocuje cíle jejich činnosti, dosahování těchto cílů, srovnává je a zejména hledá ...
  • Nízkoprahový klub pro mládež v Humpolci - ano nebo ne? 

   Defence status: DEFENDED
   Dománková, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 12. 9. 2006
   Celou práci postavím na způsobu, kterým se vytváří pastorační projekt, tzn. popis stávající situace, zachycení teoretických přístupů z hlediska katolické církve pro práci s mládeží a nakonec návrh na možné zlepšení. Ve své ...
  • O čem sní ženy v církvi? 

   Defence status: DEFENDED
   Sklenářová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 8. 3. 2007
   Cílem mé práce je nastínění optiky, kterou se církev na ženy dívala v minulosti, a jak se mění její pohled v současnosti. Budu se zabývat možnostmi uplatnění ženy, a to nejen v církvi prvotní, ale i současné. Nedílnou ...
  • Pastorace dospělých ve farnostech na Praze 2 

   Defence status: DEFENDED
   Knirsch, Vojtěch (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá pastorací dospělých v římskokatolických farnostech v Praze 2. V textu jsou specifikovány potřeby lidí ve středním věku a vymezeny činnosti a oblasti, které by mohly být naplněny pastorační ...
  • Pastorace dospělých ve farnostech na Praze 2 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Knirsch, Vojtěch (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
  • Pastorace lidí s mentálním postižením. Příklad anthroposofického přístupu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Petra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Pastorace lidí s mentálním postižením je v českém prostředí poměrně novou disciplínou. Tato práce se tak zabývá tím, jak vypadá a probíhá pastorace lidí s mentálním postižením. Pastorace má východisko v evangeliu a snaží ...
  • Pastorace mládeže v Církvi bratrské 

   Defence status: DEFENDED
   Wagnerová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá pastorací mládeže v Církvi bratrské. Cílem práce je poskytnout dostatek informací o Církvi bratrské a její pastorační činnosti s mládeží a zjistit, zda zde mladým lidem chybí duchovní autorita, ...
  • Pastorace mládeže v komunitě Chemin Neuf 

   Defence status: DEFENDED
   Pečeňová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
   This bachelor's thesis deals with a pastoration of the youth in the Chemin Neuf Community. The aim of the work is to describe how the pastoration of the youth looks like in the community and to evaluate how the theoretical ...
  • Pastorace v církevních domovech mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Sladká, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
  • Pastorační a spirituální péče v českém zdravotnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Bibrová, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Bakalářská práce s názvem Spirituální a pastorační péče v českém zdravotnictví se zabývá postavením pastoračního působení ve zdravotnickém oboru. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je zprostředkována a poskytována ...
  • Pastorační péče jako týmový úkol 

   Defence status: DEFENDED
   Bort, Jiří (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 9. 2019
   The aim of this work is to map the basic approaches to pastoral care from the point of view of pastoral care itself, as well as from the perspective of the originality of pastoral workers. It provides a particular probe ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV