Now showing items 1-20 of 32

  • Computer modeling of enzyme-ligand interactions using software package AutoDock 4 

   Defence status: DEFENDED
   Petrovičová, Bea (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Computer modeling of interactions of nitroaromatic compounds with nitroreductases 

   Defence status: DEFENDED
   Gutten, Ondrej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
  • Heterologní exprese a izolace lidského cytochromu P450 1B1 

   Defence status: DEFENDED
   Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Cytochromy P450 tvoří superrodinu hemových enzymů, jejíž jednotliví zástupci se vyznačují velmi širokou substrátovou specifitou, tudíž dokáží odbourávat desítky až stovky různých substrátů, avšak s různou účinností a ...
  • Heterologní exprese a izolace lidských isoforem cytochromů P450 1A1/2 

   Defence status: DEFENDED
   Milichovský, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Cytochromy P450 tvoří velmi početnou rodinu hemoproteinů. Řada z nich je zodpovědná za metabolismus endogenních látek, ale velmi významnou roli hrají i v detoxifikaci cizorodých látek (xenobiotik) a také v aktivaci některých ...
  • Heterologní exprese lidské NADPH:cytochrom P450 reduktasy 

   Defence status: DEFENDED
   Mazurová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Se studiem karcinogenese přímo souvisí studium metabolismu xenobiotik, neboť ta se mohou na vzniku rakoviny podílet. Systém monooxygenas se smíšenou funkcí, který se na odbourávání cizorodých látek významně podílí, je v ...
  • Lipidy v kontextu vzdělávání na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Staníček, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   For more than 15 years, in the Czech Republic there has been the Grammar School Educational Program (here known as RVP G), which forces teachers to use more didactic and pedagogical knowledge in teaching. Unfortunately, ...
  • Materiály pro výuku biochemie na gymnáziích - hladké a kosterní svalstvo 

   Defence status: DEFENDED
   Honomichl, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 13. 6. 2022
   Modern society gives humanity many guarantees and many benefits. Although one of the biggest problems nowadays is that most of us spend much time sitting at computers or TVs. Another problem is the excess of an unsuitable ...
  • Metody stanovení rozpustnosti hydrofobních modelových karcinogenů ve vodném prostředí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Řeboun, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   2-Nitrobenzantrhron a 3-nitrobenzanthron jsou široce zastoupené polutanty v životním prostředí. Jejich zdrojem je automobilová doprava, ale i jiné spalovací procesy. 3- nitrobenzanthron je prokázaným mutagenem a karcinogenem ...
  • Modelování interakcí cytochromů P450 s flavodoxinem 

   Defence status: DEFENDED
   Culka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Cytochromy P450 jsou různorodá skupina hemových enzymů vyskytujících se u vět- šiny organismů na Zemi. U lidí zasahují např. do metabolismu cizorodých látek, bakterie jsou schopné díky nim metabolizovat různé hydrofobní ...
  • Molární poměr cytochromu b5 k jeho reduktasam ovlivňuje aktivitu cytochromu P450 1A1 vůči Sudanu I 

   Defence status: DEFENDED
   Netolický, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Cytochromy P450 jsou evolučně velmi starou skupinou enzymů, která zahrnuje celou řadu isoforem a její zástupce lze najít u živočichů, rostlin, hub, bakterií i některých virů. Patří mezi enzymy katalyzující první fázi ...
  • Nové materiály na podporu výuky Biochemie na SŠ, Nukleové kyseliny 

   Defence status: DEFENDED
   Volmutová, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Práce obsahuje komplexní materiály na podporu výuky nukleových kyselin na st ední škole. Práce nejprve ov uje sou asné materiály používané pro výuku tématu. Hodnotí etnost za azování a také vhodnost nejpoužívan jších u ...
  • Nové materiály na podporu výuky Biochemie na SŠ, Proteiny 

   Defence status: DEFENDED
   Fendrychová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu didaktických materiálů na podporu výuky biochemie, konkrétně tématu aminokyseliny a proteiny, na středních školách. Vychází z vlastní analýzy zpracování daného tématu v českých ...
  • Nové materiály pro podporu výuky biochemie na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Stránský, Jaroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   Biochemie je oborem, se kterým se středoškolští žáci setkávají zpravidla až na samotném konci výuky předmětu chemie - tedy ve třetím nebo čtvrtém ročníku. To s sebou přináší několik úskalí: Mimo jiné už často pro biochemii ...
  • Ověření potenciálu pulzní proteolýzy pro studium konformační stability cytochromů b5 

   Defence status: DEFENDED
   Maroušková, Růžena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Monooxygenasový systém se smíšenou funkcí hraje velkou roli při metabolismu cizorodých látek. Hlavní součástí tohoto systému je cytochrom P450, díky němuž jsou látky přicházející do našeho těla převáděny na polárnější ...
  • Příprava delečních mutantů lidského cytochromu b5 pomocí genové syntézy 

   Defence status: DEFENDED
   Kotlánová, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cytochrom b5 je malý amfipatický protein. Jeho lidská forma se nachází ukotvena ve vnější membráně endoplazmatického retikula a mitochondrií, volně se nachází v červených krvinkách. Skládá se ze dvou domén: Větší hydrofilní ...
  • Příprava rekombinantního lidského cytochromu b5 

   Defence status: DEFENDED
   Hálková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Cytochrom b5 je malý hemový protein. V lidském organismu se vyskytuje ve třech formách, a to vázaný v membráně endoplasmatického retikula (mikrosomální cyt b5) nebo ve vnější mitochondriální membráně, ale také jako solubilní ...
  • Příprava vektorů pro heterologní expresi lidského cytochromu P450 1B1 

   Defence status: DEFENDED
   Sojka, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Laboratoř molekulární karcinogeneze a vývoje léčiv, pod jejíž záštitou byl tento projekt vypracován, se problematikou cytochromů P450 zabývá již delší dobu. Tyto enzymy se podílejí v drtivé většině na první fázi biotransformace ...
  • Role cytochromu P450 v metabolismu potenciálního lidského karcinogenu o-anisidinu 

   Defence status: DEFENDED
   Kourová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
  • Rozpustnost modelových karcinogenů a její modulace v přítomnosti biomolekul 

   Defence status: DEFENDED
   Řeboun, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   2-Nitrobenzanthron (2-NBA) a 3-nitrobenzanthron (3-NBA) jsou široce zastoupené polutanty v životním prostředí. Jejich zdrojem je automobilová doprava, ale i jiné spalovací procesy. 3-nitrobenzanthron je prokázaným mutagenem ...
  • Separace rostlinných pigmentů vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií 

   Defence status: DEFENDED
   Roštejnská, Milada (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 18. 9. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV