• Adjektivum poslední v systému české slovní zásoby. Diachronní pohled 

   Gabrielová, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce sleduje vývoj postavení adjektiva poslední v systému české slovní zásoby se zvláštním zaměřením na češtinu doby střední. Vychází jednak ze slovníkových prací zachycujících lexikum starší češtiny, ...
  • Česká modální konstrukce "nepotřebuji + inf." s významem 'není nutné, abych' 

   Genserová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Cílem bakalářské práce je popsat konstrukci "nepotřebovat + infinitiv", její užívání v češtině a vztah k českému systému modality. Jednou z otázek práce je, zda tato konstrukce obsahuje nové samostatné sloveso, nebo pouze ...
  • Ediční zásahy do vybraných pohádek Elišky Krásnohorské 

   Bartošková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 2. 2015
   Cílem práce je zaznamenat vývoj edičních změn v 19. a 20. století, kterými procházely tři vybrané pohádky Elišky Krásnohorské - O Červené karkulce, O perníkové chaloupce a Kocour v botách. Práce se dělí na dvě části. ...
  • Ediční zásahy do vybraných pohádek Elišky Krásnohorské 

   Bartošková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Cílem práce je zaznamenat vývoj edičních změn, kterými procházely tři vybrané pohádky Elišky Krásnohorské - O Červené karkulce, O perníkové chaloupce a Kocour v botách. Práce se dělí na dvě části - Teoretickou a Praktickou. ...
  • Neologismy motivované názvy politických stran a hnutí 

   Kotková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   This thesis describes new names of political parties and movements in Czech. The first part will summarize findings from the relevant literature. Material basis for the paper will be the database NEOMAT (ÚJČ AV ČR), on-line ...
  • Německé dopisy Karla Havlíčka v českých překladech 

   Kukrechtová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   V této bakalářská práci jsou analyzovány české překlady německých dopisů Karla Havlíčka pořízené Ladislavem Quisem (1903) a Miloslavem Novotným (1941) a úpravy provedené v Novotného překladech Jaroslavou Janáčkovou (1995). ...
  • Rozmlouvání člověka stavu rytířského s pánem Jeho Milosti o hospodářství a důchodích pivovářských - edice, ortografický a jazykový rozbor textu z roku 1604 

   Batka, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis proposes a commented edition of the Czech satiric text from 1604 depicting two aristocrats'discussion about brewing and its undesirable effects to the feudal society. The first part presents the ...
  • Sémantika prefixů ve slovesných neologismech 

   Filiačová, Sylva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá sémantikou prefixů v českých slovesných neologismech. První část charakterizuje slovesnou prefixaci, rozdělení prefixů a jejich hlavní funkce. Pozornost je následně věnována polysémii, kolokabilitě ...
  • Současné české neologismy vztahující se k sociálním sítím 

   Hrubá, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Tato práce se zabývá neologismy vyskytujícími se na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram). První část práce shrnuje a vyhodnocuje poznatky z relevantní literatury, popisuje lexikální jednotky a vymezuje příslušné ...
  • Současné české neologismy z oblasti sportu 

   Filiačová, Sylva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Práce popisuje nově se objevující substantivní, adjektivní, slovesná a adverbiální pojmenování z oblasti sportu v češtině. Materiálovými východisky práce jsou databáze NEOMAT (ÚJČ AV ČR), korpusy ČNK a mediální archiv ...
  • Užívání korektorských značek 

   Hilgardová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Cílem bakalářské práce je postihnout korektorské značky v užití v praxi. teoretické části shrnuje všechny státní technické normy upravující korektorské značky a sleduje vývoj znamének. Dále porovnává česká korekturní ...
  • Variantnost lexikálních prostředků v češtině poloviny 19. stol. (na materiálu korespondence Karla Havlíčka) 

   Rybová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   v českém jazyce Tato bakalářská práce se zabývá variantností lexikálních prostředků v korespondenci Karla Havlíčka. Konkrétně se zaměřuje na variantnost v oblasti neohebných slovních druhů. Z Havlíčkovy korespondence byly ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV