Now showing items 1-20 of 28

  • Důstojné umírání a smrt 

   Defence status: DEFENDED
   Dušánková, Anežka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Bakalářská práce s názvem "Důstojné umírání a smrt" se zabývá problematikou důstojného odchodu ze života. Teoretická část se zaměřuje na důstojnost člověka, umírání, smrt, paliativní péči, hospicovou péči a eutanazii. Cílem ...
  • Hodnocení kvality života u pacientů s DM s rozdílnými způsoby aplikace inzulínu. 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Ilona (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá problematikou kvality života u pacientů s onemocněním diabetes mellitus 1. typu s rozdílnými způsoby aplikace inzulínu. Práce se rozděluje na dvě části, teoretickou a výzkumnou. V první, teoretické ...
  • Hodnocení zdravého životního stylu s důrazem na výživu u všeobecných sester 

   Defence status: DEFENDED
   Psotová, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Anotace: Téma mé bakalářské práce zní Hodnocení zdravého životního stylu s důrazem na výživu u všeobecných sester. V teoretické části se zabývám obezitou, jejími typy, příčinami vzniku a následky. Nastínila jsem problém ...
  • Identifikace vzdělávacích potřeb u všeobecných sester 

   Defence status: DEFENDED
   Kuštová, Ivana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 2. 2014
   Bakalářská práce má teoreticko - empirický charakter. Obsahem je zaměřená na problematiku identifikace vzdělávacích potřeb u všeobecných sester. Zabývá se historickým pohledem na vzdělávání sester ve světě i v České ...
  • Identifikace vzdělávacích potřeb u všeobecných sester 

   Defence status: DEFENDED
   Baláčková, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   BALÁČKOVÁ, Veronika. Identifikace vzdělávacích potřeb u všeobecných sester. Bakalářská práce na téma Identifikace vzdělávacích potřeb u všeobecných sester se zabývá motivy a důvody všeobecných sester pro další vzdělávání. ...
  • Informovanost pacientů s gastroduodenální vředovou chorobou 

   Defence status: DEFENDED
   Stanková, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 2. 2014
   Bakalářská práce se zabývá informovaností pacientů s gastroduodenální vředovou chorobou. Je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část se nejprve věnuje anatomii a fyziologii gastrointestinálního ...
  • Informovanost žen ve věku od 20 do 40 let v oblasti močové inkontinence vznikající v souvislosti s těhotenstvím a porodem 

   Defence status: DEFENDED
   Gardoňová, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 5. 6. 2013
   Téma mé bakalářská práce zní Informovanost žen ve věku od 20 do 40 let v oblasti močové inkontinence vznikající v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Bakalářská práce je rozdělena do 2 částí - na teoretickou část a ...
  • Krátkodobé poruchy vědomí v přednemocniční neodkladné péči 

   Defence status: DEFENDED
   Tyčová, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 2. 2013
   Stav krátkodobého bezvědomí (kolaps, synkopa) je častým důvodem k výjezdu zdravotnické záchranné služby. Kvantitativní poruchy vědomí postihují pacienty všech věkových kategorií. Náhlé, přechodné bezvědomí spojené s pádem ...
  • Kvalita života dialyzovaných pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Monika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
  • Kvalita života pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací 

   Defence status: DEFENDED
   Firichová, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Management kvality ošetřovatelské péče 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdá, Šárka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 2. 2013
   Cílem práce bylo zjistit, jaký je podíl všeobecných sester na kontinuálním zvyšování kvality ošetřovatelské péče ve zdravotnickém zařízení IKEM. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická ...
  • Ošetřovatelská kazuistika u pacientky s komplikovanou diabetickou retinopatií 

   Defence status: DEFENDED
   Hovorková, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Ošetřovatelský proces u klienta s popáleninami 

   Defence status: DEFENDED
   Vinická, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Tématem mé bakalářské práce je "Ošetřovatelský proces u klienta s popáleninami". Práci jsem rozdělila na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je členěna do kapitol, ve kterých je věnována pozornost na anatomii a ...
  • Ošetřovatelský proces u žen po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii v produktivním věku. 

   Defence status: DEFENDED
   Košťálová, Karolína (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelským procesem u žen po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části jsem se zaměřila na anatomii a ...
  • Percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojková, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Tato práce se zabývá tématem percepce všeobecné sestry ze strany laické veřejnosti. Klade si za cíl zjistit jaké je podvědomí o současné práci sestry s ohledem na kontakt s povoláním všeobecné sestry, osobní zkušenost i ...
  • Porovnání potřeby sounáležitosti ve zdravotnickém týmu na jednotkách intenzivní péče a standardních odděleních 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Lenka (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Téma: Porovnání potřeby sounáležitosti ve zdravotnickém týmu na jednotkách intenzivní péče a standardních odděleních. Cílem diplomové práce je zjistit míru uspokojení potřeby sounáležitosti ve zdravotnickém týmu na jednotkách ...
  • Potřeba spánku u všeobecných sester. 

   Defence status: DEFENDED
   Janečková, Pavlína (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá potřebou spánku u všeobecných sester. Skládá se ze dvou částí teoretické a výzkumné. V teoretické části se nejprve zaměřuji na fyziologii, definici potřeb a zařazení spánku do hierarchie potřeb ...
  • Problematika pacientů na umělé plicní ventilaci v domácí péči 

   Defence status: DEFENDED
   Kodetová, Kateřina (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 2. 2013
  • Prožívání pacientů v hluboké analgosedaci 

   Defence status: DEFENDED
   Peluňková, Lucie (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Tématem mé diplomové práce je prožívání pacientů v hluboké analgosedaci. Co a jak pacienti vnímají a jak následně tento stav interpretují je to, co zajímá nejen zdravotníky, ale také jejich blízké. Celá práce je členěna ...
  • Resuscitace a laická veřejnost 

   Defence status: DEFENDED
   Sztoláriková, Petra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV