• Aplikace zákona o daních z příjmů ve vztahu k příjmům subjektů u filmu a k formám financování filmu 

   Valeková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   Toto téma práce jsem si vybrala z dvodu, že mne zaujalo možné propojení dvou zdán-livě vzájemně vzdálených obor práva - finančního a autorského. Za pojítko těchto dvou oblastí jsem zvolila přímé zdanění jak 1. vlastních ...
  • Česká národní banka v procesu přistoupení České republiky k Evropské unii 

   Skácelík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Daňová kontrola 

   Alexa, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 4. 2009
  • Daňová kontrola daně z příjmů právnických osob 

   Bílý, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 1. 2006
  • Daňová kontrola z pohledu zásad daňového řízení 

   Špírková, Taťána (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 2. 2017
   Daňová kontrola je definována jako jeden z postupů správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl daňové kontroly pak koresponduje se základním cílem správy daní, kterým je správné ...
  • Daňové povinnosti bank se zaměřením na daň z příjmů právnických osob 

   Machek, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Daňové povinnosti spojené s prodejem nemovitostí a bytů 

   Šulák, Oldřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
  • Daňové příjmy obcí 

   Bucharová, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 10. 2008
   Práce je strukturovaná z věcného hlediska do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na vymezení postavení obcí za 1. republiky a v současnosti a na systém financování. Druhá kapitola se věnuje bližšímu seznámení čtenáře ...
  • Daňové příjmy v rozpočtech obcí 

   Zimandl, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 5. 2007
  • Daňové příjmy v rozpočtech obcí 

   Vrbata, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Daňové příjmy v rozpočtech obcí Důvodem, proč jsem si vybral daňové příjmy v rozpočtech obcí, jakožto téma mé diplomové práce je to, že se tato problematika dotýká každého z nás. Cílem mé diplomové práce je analýza ...
  • Dohledová činnost České národní banky 

   Skácelík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   1 Abstrakt Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, ...
  • Dohledová činnost ČNB : (se zaměřením na ochranu spotřebitele na finančním trhu) 

   Skácelík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   1 Dohledová činnost České národní banky (se zaměřením na ochranu spotřebitele na finančním trhu) Tato práce se zabývá ochranou spotřebitele na finančním trhu v České republice. V úvodní části práce stručně popisuje stav ...
  • Dotace a jejich právní úprava 

   Hrabánek, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Shrnutí diplomové práce: Diplomová práce se zabývá dotacemi a jejich právní úpravou. Autor zejména analyzuje právní úpravu České republiky související s poskytování dotací. Právní úprava dotací je podrobována srovnání s ...
  • Ekologické aspekty v daňové a poplatkové soustavě České republiky a vybraných zemí Evropské unie 

   Rybková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
  • Financování církví 

   Výborný, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
  • Financování nadací a nadačních fondů 

   Espinoza, Blanka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Nadace a nadační fondy tvoří neodmyslitelnou součást neziskového sektoru v České republice, přestože procházely v novodobých dějinách složitým vývojem. Na počátku 90. let začaly nadace po téměř půlstoletí útlumu znovu ...
  • Finančně právní aspekty provozu na pozemních komunikacích 

   Nedělka, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
  • Finančně-právní aspekty analýzy podezřelých obchodů 

   Bártová, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 2. 2009
  • Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz 

   Katolická, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   Předmětem této práce je zpracování komplexního přehledu finančně-právních aspektů boje proti praní špinavých peněz v České republice a zhodnocení efektivnosti tohoto boje v praxi. Stanoveného cíle se práce snaží dosáhnout ...
  • Finančněprávní aspekty autorského práva 

   Valeková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 10. 2008
   Cílem této diplomové práce je pohled na autorské právo skrze optiku fi nančního práva, konkrétně práva daňového. Autorské právo, jako souhrn oprávnění autora, je subjektivním právem soukromého práva. Většinou se jako první ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV