Now showing items 1-20 of 85

  • Aplikace zákona o daních z příjmů ve vztahu k příjmům subjektů u filmu a k formám financování filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Valeková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 23. 1. 2012
   The reason why I chose this subject matter is my interest in a possible interconnection between two fields of law, apparently far from each other-financial and copyright law. As a link between the copyright and financial ...
  • Česká národní banka v procesu přistoupení České republiky k Evropské unii 

   Defence status: DEFENDED
   Skácelík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Daňová kontrola 

   Defence status: DEFENDED
   Alexa, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 4. 2009
  • Daňová kontrola daně z příjmů právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Bílý, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 1. 2006
  • Daňová kontrola z pohledu zásad daňového řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Špírková, Taťána (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 2. 2017
   Daňová kontrola je definována jako jeden z postupů správce daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů. Cíl daňové kontroly pak koresponduje se základním cílem správy daní, kterým je správné ...
  • Daňové povinnosti bank se zaměřením na daň z příjmů právnických osob 

   Defence status: DEFENDED
   Machek, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
  • Daňové povinnosti spojené s prodejem nemovitostí a bytů 

   Defence status: DEFENDED
   Šulák, Oldřich (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
  • Daňové příjmy obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Bucharová, Iveta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 10. 2008
   Práce je strukturovaná z věcného hlediska do tří kapitol. První kapitola je zaměřena na vymezení postavení obcí za 1. republiky a v současnosti a na systém financování. Druhá kapitola se věnuje bližšímu seznámení čtenáře ...
  • Daňové příjmy v rozpočtech obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbata, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 9. 2011
   Daňové příjmy v rozpočtech obcí Důvodem, proč jsem si vybral daňové příjmy v rozpočtech obcí, jakožto téma mé diplomové práce je to, že se tato problematika dotýká každého z nás. Cílem mé diplomové práce je analýza ...
  • Daňové příjmy v rozpočtech obcí 

   Defence status: DEFENDED
   Zimandl, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 7. 5. 2007
  • Daňově právní souvislosti se společenstvím vlastníků jednotek 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bučková, Ariana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 6. 2019
   DAŇOVĚ PRÁVNÍ SOUVISLOSTI SE SPOLEČENSTVÍM VLASTNÍKŮ JEDNOTEK ABSTRAKT V ČESKÉM JAZYCE Práce se zabývá podrobným právním rozborem společenství vlastníků jednotek, vzniklým na základě zákona o vlastnictví bytů, a následně ...
  • Dohledová činnost České národní banky 

   Defence status: DEFENDED
   Skácelík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   1 Abstrakt Tato práce se zabývá výkonem dohledu nad finančním trhem a nad osobami působícími na finančním trhu. Část práce je věnována i ochraně spotřebitele na finančním trhu a systémům odškodnění. S ohledem na skutečnost, ...
  • Dohledová činnost ČNB : (se zaměřením na ochranu spotřebitele na finančním trhu) 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Skácelík, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   1 Dohledová činnost České národní banky (se zaměřením na ochranu spotřebitele na finančním trhu) Tato práce se zabývá ochranou spotřebitele na finančním trhu v České republice. V úvodní části práce stručně popisuje stav ...
  • Dotace a jejich právní úprava 

   Defence status: DEFENDED
   Hrabánek, František (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   Shrnutí diplomové práce: Diplomová práce se zabývá dotacemi a jejich právní úpravou. Autor zejména analyzuje právní úpravu České republiky související s poskytování dotací. Právní úprava dotací je podrobována srovnání s ...
  • Ekologické aspekty v daňové a poplatkové soustavě České republiky a vybraných zemí Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Rybková, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
  • Financování církví 

   Defence status: DEFENDED
   Výborný, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
  • Financování nadací a nadačních fondů 

   Defence status: DEFENDED
   Espinoza, Blanka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   Nadace a nadační fondy tvoří neodmyslitelnou součást neziskového sektoru v České republice, přestože procházely v novodobých dějinách složitým vývojem. Na počátku 90. let začaly nadace po téměř půlstoletí útlumu znovu ...
  • Finančně právní aspekty provozu na pozemních komunikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Nedělka, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
  • Finančně-právní aspekty analýzy podezřelých obchodů 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Adriana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 2. 2009
  • Finančně-právní aspekty boje proti praní špinavých peněz 

   Defence status: DEFENDED
   Katolická, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 6. 2014
   The aim of this work is to give a comprehensive overview of the financial and legal aspects of the fight against money laundering in the Czech Republic and to evaluate the effectiveness of this fight in practice. The ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV