Now showing items 1-20 of 43

  • Časový snímek činnosti všeobecné sestry na hemodialyzačním oddělení 

   Defence status: DEFENDED
   Belaníková, Lenka (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   Ve zdravotnickém systému přibývají sestrám stále těžší a zodpovědnější úkoly. Tato práce čtenáři přibližuje činnosti sestry na hemodialyzačním oddělení formou časového snímku dne. Pro objasnění okolností práce sestry ...
  • Demence u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Hvězdová, Kristýna (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou demencí. Specifikací a druhy demence, s jejími projevy, a s ní spojenými změnami chování, depresivními a úzkostnými stavy. Potřebami takto nemocných lidí a zásadami komunikace ...
  • Dostupnost služeb v péči o osoby s duševní poruchou 

   Defence status: DEFENDED
   Slouková, Michaela (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
   Téma této bakalářské práce zní "Dostupnost služeb o osoby s duševní poruchou". Předložená práce uvádí přehled o duševním zdraví. Důležitá je zmínka o faktorech, které jej ovlivňují. V neposlední řadě je práce zaměřena na ...
  • Informovanost dětských pacientů a rodičů před anestezií 

   Defence status: DEFENDED
   Caletka, Petr (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   The primary aim of the thesis was to describe current awareness system of pediatric patients and their parents before anaesthesia and whether and to what extent the two groups are informed about anaesthesia. Furthermore, ...
  • Informovanost laické veřejnosti o rizikových faktorech cévní mozkové příhody 

   Defence status: DEFENDED
   Gašparová, Natália (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 6. 2014
   1. Název práce: Informovanost laické veřejnosti o rizikových faktorech cévní mozkové příhody 2. Jméno a příjmení autora: Natália Gašparová 3. Školitel: Mgr. Eva Marková, Ph.D. Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. lékařská ...
  • Komunitní péče o duševní zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Šotolová, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   1 Abstrakt Práce se zabývá komunitní péčí o duševní zdraví. Zaměřujeme se na pacienty s afektivní poruchou, protože se domníváme, že by pro některé byly služby komunitní péče přínosné, ale zatím je tito pacienti nevyužívají. ...
  • Kvalita spánku hospitalizovaných pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Karasová, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Tématem této bakalářské práce je kvalita spánku hospitalizovaných pacientů. Dostatečný a kvalitní spánek je jedním z nejdůležitějších předpokladů zdraví člověka, dochází v něm k načerpání a obnovení tělesných a duševních ...
  • Manažerské aktivity staniční sestry na jednotce intenzivní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Alena (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Diplomová práce byla zaměřena na práci staniční sestry na jednotce intenzivní péče, jako manažerky první linie. Výzkum v praktické části je směřován na manažerské dovednosti staničních sester v jejich praxi. Kvalitativní ...
  • Operační tým 

   Defence status: DEFENDED
   Mýtinová, Valeria (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
  • Organizační struktura ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Miluše (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Diplomová práce je věnovaná problematice organizační struktury ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních. Práce zjišťuje organizaci ošetřovatelské péče od počátků ošetřovatelství až po současnost s cílem poskytnout ...
  • Ošetřovatelská kasuistika nemocného s diagnózou reziduální schizofrenie 

   Defence status: DEFENDED
   Jirešová, Iveta (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Ošetřovatelská kasuistika u klienta se schizoafektivní poruchou 

   Defence status: DEFENDED
   Jirková, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006
  • Ošetřovatelská kasuistika u pacientky s diagnózou Periodická depresivní porucha 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Věra (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Ošetřovatelská kazuistika u klienta drogově závislého 

   Defence status: DEFENDED
   Zelená Chvojková, Hana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Cílem bakalářské práce s názvem Ošetřovatelská kazuistika u klienta drogově závislého je seznámit čtenáře nejen s problematikou závislostí na návykových látkách, ale především s nesnázemi, s kterými se závislí lidé potýkají ...
  • Ošetřovatelská kazuistika u nemocného se schizofrenií 

   Defence status: DEFENDED
   Čermák, Martin (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s kombinovanou dialýzou 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčkovová, Jana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Pro svou bakalářskou práci jsme zvolili téma Ošetřovatelský proces u pacienta léčeného kombinovanou dialýzou. Pacient původně léčený kontinuální ambulantní peritoneální dialýzou, byl v průběhu našeho ošetřování zařazen do ...
  • Ošetřovatelská péče o pacienta s nekrotickou pankreatitidou 

   Defence status: DEFENDED
   Dzurová, Veronika (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   Jako téma bakalářské práce jsme si zvolili Ošetřovatelský proces u pacienta s nekrotickou pankreatitidou. Pacient původně přijat pro akutní pankreatitidu, v průběhu hospitalizace došlo k rozvinutí pankreatitidy nekrotické. ...
  • Ošetřovatelská péče u nemocných s Alzheimerovou chorobou 

   Defence status: DEFENDED
   Kritznerová, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 7. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péči u nemocných s Alzheimerovou chorobou. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se zabývám informacemi o Alzheimerově chorobě, vyšetřovacími metodami, příznaky, léčbou, ...
  • Ošetřovatelský proces u pacienta s karcinomem žlučníku 

   Defence status: DEFENDED
   Řeháková, Lucie (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 6. 2009
  • Ošetřovatelský tým v ČR a EU 

   Defence status: DEFENDED
   Pečánková, Tereza (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 5. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV