• Cicero a Caesar v roce 46 př. n. l. 

   Defence status: DEFENDED
   Bříza, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   The task of this bachelor's thesis is to describe the situation on the Roman political scene in 46 B.C. and to present an annotated translation of selected Cicero's letters addressed to his friends and in some way related ...
  • Ciceronova korespondence s M. Terentiem Varronem (46 - 45 př. n.l.). Překlad a interpretace vybraných dopisů. 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The main task of this bachelor's thesis is translation and interpretation of Marcus Tullius Cicero's letters addressed to Marcus Terentius Varro from 46 to 45 BC. Apart from the translation and interpretation, it briefly ...
  • Cisárske konsekračné ražby 1. a 2. storočia po Kr. 

   Defence status: DEFENDED
   Gášpár, Gergely (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
  • Édilita v rímskej republike 

   Defence status: DEFENDED
   Kovár, Andrej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Skúmanie pôvodu republikánskej édility predstavuje obtiažnu úlohu. Na prvý pohľad tkvie príbeh o vzniku a vývoji tohto úradu v starovekých prameňoch. Pri bližšom pozorovaní je možné rozoznať, že tie isté pramene majú svoje ...
  • Late Roman Silver Coinage (from Arcadius and Honorius to the end of the 5th century AD) 

   Defence status: DEFENDED
   Gambacorta, Federico (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 9. 2014
   This PhD research has furnished the occasion to update the outdated works about Late Roman coinage focusing especially on a topic not so commonly examined like the Late Roman silver coinage. More precisely, it is analysed ...
  • Mince vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy 

   Defence status: DEFENDED
   Lužický, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
   Diplomová práce Mince vojenských císařů ve sbírce Univerzity Karlovy je koncipována jako dvojdílná studie, která se v první části zaměřuje na problematiku spojenou s historií, mincovní produkcí, ikonografií a ekonomikou ...
  • Mincovnictví období římské tetrarchie 284 - 312 n. l.: Organizace, Nominály, Ikonografie 

   Defence status: DEFENDED
   Lužický, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 4. 2016
   Předkládaná disertační práce se zabývá obdobím, kterému dosud nebylo v české numismatice věnováno tolik místa, kolik by si pro svou důležitost zasloužilo. Jedná se o jedinečnou numismatickou práci plně věnovanou období ...
  • Mincovnictví v Justiniánově době 

   Defence status: DEFENDED
   Drápelová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Cílem této práce je nastínit vývoj mincovníctví a změny na mincovních vyobrazeních v období vlády císaře Justiniána I, tedy období, které se ještě aktivně hlásí k odkazu antiky, ale většinou soudobých historiků je pokládáno ...
  • Morální aspekty války v Tacitově díle. 

   Defence status: DEFENDED
   Brebera, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   The Bachelor's thesis is concerned with Tacitus' view of Roman waging of war, evaluation of the impacts of Roman imperialism and his consideration of the actions of emperors and other important actors of the Roman Empire ...
  • Poslední pohané a jejich postavení v christianisovaném římském imperiu. 

   Defence status: DEFENDED
   Prchlík, Ivan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 11. 2012
   Práce sleduje jeden z aspektů procesu zániku nekřesťanských náboženských kultů - tradičně označovaných jako "pohanské" - v christianisovaném římském imperiu, totiž nakolik se na tomto zániku podílelo případné pronásledování ...
  • Die Ursachen des Dritten Römischmakedonischen Krieges (171-168 v.Chr.) 

   Defence status: DEFENDED
   Iglesias, Emanuel Mora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 6. 2008
  • Virtus jako hodnotový pojem ve třetí dekádě Liviových Dějin 

   Defence status: DEFENDED
   Maixnerová, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This bachelor's thesis investigates one of the essential values of the ancient Roman society called virtus. It gives concised summary of the development of the concept of this value during the Roman republic based on the ...
  • Změny správy měst římské říše v průběhu 2. až 4. stol.n.l. 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřín, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Práce se zabývá vývojem správy měst římské říše s důrazem na situaci v její západní části. Pro řešení této problematiky jsou významné prameny právní, doplňkově pak narativní. Soubor hmotného práva je však zachován pouze ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV