• Cenzor a literát Jan Nepomuk Václav Zimmermann (1788-1836) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This work exposes, evaluates and summarises academic and professional career of Jan Nepomuk Vaclav Zimmermann (1788-1836), who worked as a scriptor and a censor. It reviews his censoring and book-examining skills across ...
  • Databáze ke knižní vazbě 

   Defence status: DEFENDED
   Stašová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   The aim of this thesis is to analyze and compare bookbinding databases, such as Einbanddatenbank, ProBok, databases of the Bavarian State Library, University and City Library of Cologne and others, including several projects ...
  • Emma Urbánková a její význam pro českou knihovědu 

   Defence status: DEFENDED
   Paleček, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Bakalářská práce se zabývá významnou osobností československé knihovědy PhDr. Emmou Urbánkovou (1902-1992). Zaměřuje se nejen na její profesní dráhu a dílo, ale i na Oddělení rukopisů v dnešní Národní knihovně České republiky ...
  • Historické knižní fondy Národní knihovny v Praze a jejich správci v letech 1918-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Smolek, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   (English) This bachelor thesis deals with the Historical Collections of the National Library of the Czech Republic in the times of the First Czechoslovak Republic (1918-1938). The work deals with the department of manuscripts ...
  • Knihovna Adama z Ditrichštejna 

   Defence status: DEFENDED
   Vašáková, Barbora Ráchel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Barbora Ráchel Vašáková, Knihovna Adama z Ditrichštejna Abstrakt Práce se věnuje již zaniklé a dnes hůře vystopovatelné knihovně moravského šlechtice Adama z Ditrichštejna, který žil v druhé polovině 16. století. Své ...
  • Knihovna kapucínského kláštera v Sušici 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   Diplomová práce zpracovává knižní fond kapucínské knihovny pocházející z kláštera v Sušici. Mapuje historii tohoto fondu a věnuje se jeho charakteristice z hlediska obsahového a jazykového. Dále provádí výzkum proveniencí ...
  • Knižní kultura v době husitské revoluce (1419-1437) 

   Defence status: DEFENDED
   Šourková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   This bachelor thesis summarizes the knowledge about the bookculture at the time of the Hussite Revolution (1419-1437) based on the study of existing literature. The first part concisely introduces the historical context, ...
  • "Nekrolog dietrichštejnské knihovny": Osud mikulovské zámecké knihovny mezi dvěma světovými válkami 

   Defence status: DEFENDED
   Kaucká, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   Diplomová práce mapuje netradiční osud zámecké knihovny v Mikulově. Tato knihovna rodiny Dietrichstein-Mensdorff-Pouilly byla v období československé první republiky rozprodávána prostřednictvím aukcí (1933, 1934). Část ...
  • Prezentace rukopisů na výstavách 

   Defence status: DEFENDED
   Fajkusová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Prezentace rukopisů na výstavách Abstract This bachelor thesis is dedicated to manuscripts and their presentation on exhibitions. I try to explain based on the relevant librarianship and curatorship literature what rules ...
  • Reakce knihovníků na politickou a společenskou situaci v roce 1968 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   This bachelor thesis deals with the librarian activity in the period of the Prague Spring in 1968. Its main goal is to determine, based on the period press, the degree of involvement of the librarians in the reform process, ...
  • Retrospektivní bibliografie v českých zemích v předmoderní době a v 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Peroutková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   The aim of this bachelor thesis was to describe the development of retrospective bibliography in the Czech lands in pre-modern period and in the 19th century. It summarizes pieces of knowledge about selected bibliographies, ...
  • Standardy používané pro kódování předmoderních textů a způsoby jejich prezentace v digitálních knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Kersch, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 6. 2021
   The bachelor thesis provides an overview of standards and methods used for encoding of pre- modern texts and ways of presenting these texts in digital libraries. The literature review part of the thesis describes the ...
  • Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy Abstrakt: Cílem práce je popsat a srovnat 10 světových digitálních knihoven, které zpřístupňují středověké rukopisy. Na začátku práce budou zmapovány trendy ve ...
  • Světové digitální knihovny zpřístupňující středověké rukopisy 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Michálková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   World digital libraries for accessing medieval manuscripts Abstract The aim of the thesis is to describe and compare 10 world digital libraries that make available medieval manuscripts. At the beginning of the work, the ...
  • Trendy v oblasti prezentace starší knižní kultury na sociálních sítích 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   1 Abstract The presented Bachelor thesis deals with the publication of contributions on the social network Twitter which discuss the topic of older book culture. The aim of this thesis is to outline the trends in the field ...
  • Trendy v oblasti prezentace starší knižní kultury na sociálních sítích 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Růžičková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   1 Abstract The presented Bachelor thesis deals with the publication of contributions on the social network Twitter which discuss the topic of older book culture. The aim of this thesis is to outline the trends in the field ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV