• Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

      Defence status: DEFENDED
      Miškovská, Bára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
      Date of defense: 30. 1. 2018
      Problematika osobnosti pachatele v kriminologii Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku osobnosti pachatele v kriminologii. I přesto, že je osobnost každého jednotlivce individuální, vykazuje určité rysy, ...
    • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

      Defence status: DEFENDED
      Janoušová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
      Date of defense: 9. 5. 2016
      RESUMÉ "Problematika osobnosti pachatele v kriminologii" Hlavním účelem této práce bylo přiblížit osobnost pachatele z hlediska příčin kriminálního chování. Úvodní kapitola práce se věnuje vysvětlení základních pojmů, které ...
    • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

      Defence status: DEFENDED
      Poučenská, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
      Date of defense: 20. 9. 2019
      Problematika osobnosti pachatele v kriminologii Abstrakt Cílem této diplomová práce bylo popsat problematiku osobnosti pachatele v kriminologii. První část práce se věnuje vymezení základních pojmů, kriminologickým teoriím ...
    • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

      Defence status: DEFENDED
      Jansová, Agáta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
      Date of defense: 24. 1. 2019
      Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnosti pachatele v kriminologii. Cílem této práce je uvést její čtenáře obecně do oboru kriminologie pomocí vymezení základních souvisejících pojmů a teorií. Dále je čtenář ...
    • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

      Defence status: DEFENDED
      Rosůlková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
      Date of defense: 22. 9. 2011
      v českém jazyce Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnosti pachatele z pohledu kriminologie. První kapitola je věnována vysvětlení základních pojmů nezbytných k pochopení dané materie, následně uvádím stav ...
    • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

      Defence status: DEFENDED
      Poláková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
      Date of defense: 28. 6. 2012
      "Problematika osobnosti pachatele v kriminologii" Hlavní snahou této práce bylo přiblížit osobnost pachatele z hlediska příčin jeho kriminálního chování. Důraz byl kladen především na kriminální motivaci pachatele. Ve dvou ...
    • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

      Defence status: DEFENDED
      Ďurčeková, Blanka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
      Date of defense: 28. 5. 2012
      Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnosti pachatele z pohledu kriminologie. V prvních kapitolách práce představuji některé základní kriminologické teorie a typologie a pokouším se sestavit obecný psychologický ...
    • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

      Defence status: DEFENDED
      Hütterová, Olivia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
      Date of defense: 19. 11. 2015
      A Abstrakt diplomové práce Osobnost pachatele představuje soubor různých aspektů ovlivňujících chování v souvislosti s kriminálním jednáním. Tato diplomová práce se zaměřuje především na kriminologické a psychologické ...
    • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii. Pachatelé sériových vražd. 

      Defence status: DEFENDED
      Adámková, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
      Date of defense: 20. 9. 2019
      Problematika osobnosti pachatele v kriminologii Pachatelé sériových vražd Obsahem této diplomové práce je analýza osobnosti pachatele trestného činu se zaměřením na sériové vrahy. Ačkoliv je osobnost sériového vraha stěžejním ...
    • Vývoj a struktura kriminality mládeže v ČR 

      Defence status: DEFENDED
      Marešová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
      Date of defense: 12. 6. 2019
      Obsahem této diplomové práce je vývoj a struktura kriminality mládeže v České republice v letech 2007 až 2017 se zaměřením na aktuální trendy a problematické aspekty v této oblasti. Dále se práce soustředí na alternativní ...
    • Vývoj a struktura kriminality v ČR 

      Defence status: DEFENDED
      Přibylová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
      Date of defense: 27. 5. 2019
      Vývoj a struktura kriminality v České republice V diplomové práci jsem se zabývala analýzou vývoje a struktury kriminality na území České republiky v letech 2007 - 2017, přičemž jsem primárně vycházela ze statických přehledů ...
    • Vývoj a struktura kriminality v ČR 

      Defence status: DEFENDED
      Kupčeková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
      Date of defense: 25. 9. 2020
      Development and structure of crime in the Czech Republic Abstract The intended goal of the presented work is to present an overview of fundamental theoretical one sand practical knowledge of crime in the Czech Republic ...

      © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

      Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

      Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

      DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
      Theme by 
      @mire NV