• Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Agáta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnosti pachatele v kriminologii. Cílem této práce je uvést její čtenáře obecně do oboru kriminologie pomocí vymezení základních souvisejících pojmů a teorií. Dále je čtenář ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Poučenská, Dominika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   Problematika osobnosti pachatele v kriminologii Abstrakt Cílem této diplomová práce bylo popsat problematiku osobnosti pachatele v kriminologii. První část práce se věnuje vymezení základních pojmů, kriminologickým teoriím ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Rosůlková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   v českém jazyce Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnosti pachatele z pohledu kriminologie. První kapitola je věnována vysvětlení základních pojmů nezbytných k pochopení dané materie, následně uvádím stav ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurčeková, Blanka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou osobnosti pachatele z pohledu kriminologie. V prvních kapitolách práce představuji některé základní kriminologické teorie a typologie a pokouším se sestavit obecný psychologický ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 5. 2016
   RESUMÉ "Problematika osobnosti pachatele v kriminologii" Hlavním účelem této práce bylo přiblížit osobnost pachatele z hlediska příčin kriminálního chování. Úvodní kapitola práce se věnuje vysvětlení základních pojmů, které ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Hütterová, Olivia (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 11. 2015
   A Abstrakt diplomové práce Osobnost pachatele představuje soubor různých aspektů ovlivňujících chování v souvislosti s kriminálním jednáním. Tato diplomová práce se zaměřuje především na kriminologické a psychologické ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Pechová, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 5. 2021
   Problematika osobnosti pachatele v kriminologii Abstrakt Ve své diplomové práci jsem se zabývala problematikou osobnosti pachatele v kriminologii. Cílem této práce je uvést čtenáře do této problematiky z kriminologického ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 6. 2012
   "Problematika osobnosti pachatele v kriminologii" Hlavní snahou této práce bylo přiblížit osobnost pachatele z hlediska příčin jeho kriminálního chování. Důraz byl kladen především na kriminální motivaci pachatele. Ve dvou ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Miškovská, Bára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Problematika osobnosti pachatele v kriminologii Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku osobnosti pachatele v kriminologii. I přesto, že je osobnost každého jednotlivce individuální, vykazuje určité rysy, ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii 

   Defence status: DEFENDED
   Grigarcziková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   The Issue of an Offender's Personality in Criminology The aim of this thesis is to describe the offender's personality, to explain the possible causes of his criminal behaviour and to choose appropriate tools for punishment ...
  • Problematika osobnosti pachatele v kriminologii. Pachatelé sériových vražd. 

   Defence status: DEFENDED
   Adámková, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 9. 2019
   Problematika osobnosti pachatele v kriminologii Pachatelé sériových vražd Obsahem této diplomové práce je analýza osobnosti pachatele trestného činu se zaměřením na sériové vrahy. Ačkoliv je osobnost sériového vraha stěžejním ...
  • Vývoj a struktura kriminality mládeže v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Obsahem této diplomové práce je vývoj a struktura kriminality mládeže v České republice v letech 2007 až 2017 se zaměřením na aktuální trendy a problematické aspekty v této oblasti. Dále se práce soustředí na alternativní ...
  • Vývoj a struktura kriminality v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Přibylová, Karolína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Vývoj a struktura kriminality v České republice V diplomové práci jsem se zabývala analýzou vývoje a struktury kriminality na území České republiky v letech 2007 - 2017, přičemž jsem primárně vycházela ze statických přehledů ...
  • Vývoj a struktura kriminality v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Kupčeková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 25. 9. 2020
   Development and structure of crime in the Czech Republic Abstract The intended goal of the presented work is to present an overview of fundamental theoretical one sand practical knowledge of crime in the Czech Republic ...
  • Vývoj a struktura kriminality v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Vývoj a struktura kriminality v ČR - abstrakt (Klíčová slova: kriminalita, struktura, vývoj) Tato diplomová práce je zaměřena na strukturu a vývoj kriminality na území České republiky s důrazem na popis aktuálního stavu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV