Now showing items 1-20 of 52

  • Anglicizmy v současné češtině a ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Volozhina, Natalia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Diplomová práce je věnovaná otázkám přejímání anglicizmů do slovní zásoby češtiny a ruštiny. Ve své práci se zabývám analýzou tematických skupin, zajímavostmi v přejímání a zapojování anglicizmů do lexikálního systému ...
  • Automatizace a aktualizace v novinových titulcích. 

   Defence status: DEFENDED
   Valčíková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou automatizace a aktualizace v novinových titulcích v současném seriózním a bulvárním tisku. Klasifikuje výstavbu novinových titulků, popisuje postupy mající sloužit k ...
  • Diskurz o suchu v České republice. Analýza multimodality 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Vendula (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá multimodalitou verbálně-vizuálních textů. V teoretické části je představena multimodalita jakožto fenomén digitální doby i výzkumný přístup. Pozornost je zaměřena také na obraz jako text a ...
  • Identifikace autora ve forenzní lingvistice 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá forenzní lingvistikou, která není v českém akademickém prostředí příliš známou disciplínou, neboť činnost v tomto oboru mohou vykonávat pouze soudní znalci. Cílem diplomové práce je proto seznámit ...
  • Intertextovost v reklamě 

   Defence status: DEFENDED
   Žbirková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce zkoumá intertextovost v reklamě. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů, jako jsou reklama, intertextovost, transtextovost a prostředky mezitextového navazování. Důležitou součástí ...
  • Jazyk a styl českých překladů románů Émila Zoly 

   Defence status: DEFENDED
   Houbová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Cílem této práce je srovnávací analýza českých překladů vybraných románů Émila Zoly. První kapitola pojednává o naturalismu a hlavních francouzských osobnostech, které jsou s naturalismem spojovány. Druhá kapitola podává ...
  • Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana 

   Defence status: DEFENDED
   Kojetínová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana Tato magisterská diplomová práce se zabývá jazykovou komikou v divadelních hrách Divadla Járy Cimrmana. Úvodní kapitola podává základní informace o divadle a autorech. Dále je práce ...
  • Jazyk a styl pastýřských listů 

   Defence status: DEFENDED
   Paclíková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   This bachelor thesis deals with language and stylistic analysis of pastoral letters. The analyzed material consists of 40 pastoral letters from catholic clerics written between years 1990 and 2019. First chapter deals with ...
  • Jazyk a styl próz Ireny Douskové 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce se věnuje jazykové a stylové analýze vybraných próz spisovatelky Ireny Douskové se zaměřením na popis a analýzu repertoáru jazykových prostředků nespisovných. Klíčovým kritériem pro výběr jednotlivých textů byla ...
  • Jazyk a styl současných politických textů 

   Defence status: DEFENDED
   Luňáčková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato diplomová práce je věnována rozboru jazyka současné politiky. Práce je zaměřena na oblast adjektiv a sémantických rámců, ve kterých se adjektiva vyskytují, dále na metafory, frazeologismy a expresivitu objevující se ...
  • Jazyk a styl undergroundové dětské literatury 

   Defence status: DEFENDED
   Kubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Kubová, Kateřina: Jazyk a styl undergroundové dětské literatury: diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2011. Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Petr ...
  • Jazyk českých internetových influencerů 

   Defence status: DEFENDED
   Hozmanová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 2. 9. 2022
   (anglicky) This bachelor's thesis deals with the language of Czech YouTubers in selected storytime videos. The aim of the thesis is to describe the linguistic means used in six audiovisual recordings of Czech female creators, ...
  • Jazyk dívčích románů Lenky Lanczové 

   Defence status: DEFENDED
   Szyszkowiczová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Práce se zabývá jazykovým rozborem vybraných dívčích románů Lenky Lanczové (Znamení Blíženců, Kam se vytrácí láska, Potížistka, Dvakrát dospělá). Jejím cílem je analyzovat všechny jazykové roviny zkoumaných textů, a především ...
  • Jazyk v současném diskurzu o počítačových hrách 

   Defence status: DEFENDED
   Kapounová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with selected language aspects of contemporary discourse on computer games. The analyzed material comes from game magazines Level and Score. The first part of the thesis deals with the delineation ...
  • Jazyková výstavba próz Petra Šabacha 

   Defence status: DEFENDED
   Biňovcová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Teoretická část této práce se soustřeďuje na popis prvků souboru češtiny jako národního jazyka, zvláště spisovného jazyka a jeho hovorové vrstvy, obecné češtiny, slangu a argotu; a na uplatňování těchto prvků v umělecké ...
  • Jazykové prostředky mongolského původu v české próze 

   Defence status: DEFENDED
   Ochirbat, Munkhtuya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   - Předmětem této práce jsou jazykové prostředky mongolského původu dvou časově vzdálených českých próz Paměť mojí babičce Petra Hůlová (2002) a Krotitelé ďáblů Ludvík Souček (1965), které plní funkci vícejazyčnosti v ...
  • Koheze a koherence v reklamních textech 

   Defence status: DEFENDED
   Přerostová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Práce se zabývá kohezí a koherencí textů tištěné reklamy. V první části se věnuje reklamě jakožto specifickému diskurzu dnešní doby ajejímu popisu. Druhá kapitola je zaměřena na text, jeho kohezi a koherenci a přístupy k ...
  • Kritická analýza diskurzu o Národním parku Šumava 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejší, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 6. 2020
   This thesis focuses on critical analysis of the discourse on the Bohemian Forest National Park (BFNP) between 1991 and 2010. This large-size protected area has over the long term been the subject of highly critical debate ...
  • Lingvistická analýza českých textů na sociální síti Twitter 

   Defence status: DEFENDED
   Obergruber, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 6. 2019
   Tato práce se zaměřuje na lingvistickou analýzu textů vytvořených v rámci sociální sítě Twitter. Komplexní analýza je založena na pracovním textovém korpusu, který obsahuje příspěvky několika uživatelů v rámci vybraných a ...
  • Mluvenost v dialogické elektronické komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Laubeová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   The subject of this thesis is orality in informal dialogic computer-mediated communication (henceforth CMC). This type of communication is represented by internet discussions, discussion fora, and Facebook posts. All these ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV