• Anglicizmy v současné češtině a ruštině 

   Volozhina, Natalia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Diplomová práce je věnovaná otázkám přejímání anglicizmů do slovní zásoby češtiny a ruštiny. Ve své práci se zabývám analýzou tematických skupin, zajímavostmi v přejímání a zapojování anglicizmů do lexikálního systému ...
  • Automatizace a aktualizace v novinových titulcích. 

   Valčíková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou automatizace a aktualizace v novinových titulcích v současném seriózním a bulvárním tisku. Klasifikuje výstavbu novinových titulků, popisuje postupy mající sloužit k ...
  • Identifikace autora ve forenzní lingvistice 

   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diplomová práce se zabývá forenzní lingvistikou, která není v českém akademickém prostředí příliš známou disciplínou, neboť činnost v tomto oboru mohou vykonávat pouze soudní znalci. Cílem diplomové práce je proto seznámit ...
  • Intertextovost v reklamě 

   Žbirková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce zkoumá intertextovost v reklamě. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních pojmů, jako jsou reklama, intertextovost, transtextovost a prostředky mezitextového navazování. Důležitou součástí ...
  • Jazyk a styl českých překladů románů Émila Zoly 

   Houbová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Cílem této práce je srovnávací analýza českých překladů vybraných románů Émila Zoly. První kapitola pojednává o naturalismu a hlavních francouzských osobnostech, které jsou s naturalismem spojovány. Druhá kapitola podává ...
  • Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana 

   Kojetínová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Jazyk a styl her Divadla Járy Cimrmana Tato magisterská diplomová práce se zabývá jazykovou komikou v divadelních hrách Divadla Járy Cimrmana. Úvodní kapitola podává základní informace o divadle a autorech. Dále je práce ...
  • Jazyk a styl próz Ireny Douskové 

   Kopecká, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Práce se věnuje jazykové a stylové analýze vybraných próz spisovatelky Ireny Douskové se zaměřením na popis a analýzu repertoáru jazykových prostředků nespisovných. Klíčovým kritériem pro výběr jednotlivých textů byla ...
  • Jazyk a styl současných politických textů 

   Luňáčková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Tato diplomová práce je věnována rozboru jazyka současné politiky. Práce je zaměřena na oblast adjektiv a sémantických rámců, ve kterých se adjektiva vyskytují, dále na metafory, frazeologismy a expresivitu objevující se ...
  • Jazyk a styl undergroundové dětské literatury 

   Kubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Kubová, Kateřina: Jazyk a styl undergroundové dětské literatury: diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2011. Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Petr ...
  • Jazyk dívčích románů Lenky Lanczové 

   Szyszkowiczová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Práce se zabývá jazykovým rozborem vybraných dívčích románů Lenky Lanczové (Znamení Blíženců, Kam se vytrácí láska, Potížistka, Dvakrát dospělá). Jejím cílem je analyzovat všechny jazykové roviny zkoumaných textů, a především ...
  • Jazyk v současném diskurzu o počítačových hrách 

   Kapounová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with selected language aspects of contemporary discourse on computer games. The analyzed material comes from game magazines Level and Score. The first part of the thesis deals with the delineation ...
  • Jazyková výstavba próz Petra Šabacha 

   Biňovcová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Teoretická část této práce se soustřeďuje na popis prvků souboru češtiny jako národního jazyka, zvláště spisovného jazyka a jeho hovorové vrstvy, obecné češtiny, slangu a argotu; a na uplatňování těchto prvků v umělecké ...
  • Jazykové prostředky mongolského původu v české próze 

   Ochirbat, Munkhtuya (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   - Předmětem této práce jsou jazykové prostředky mongolského původu dvou časově vzdálených českých próz Paměť mojí babičce Petra Hůlová (2002) a Krotitelé ďáblů Ludvík Souček (1965), které plní funkci vícejazyčnosti v ...
  • Koheze a koherence v reklamních textech 

   Přerostová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Práce se zabývá kohezí a koherencí textů tištěné reklamy. V první části se věnuje reklamě jakožto specifickému diskurzu dnešní doby ajejímu popisu. Druhá kapitola je zaměřena na text, jeho kohezi a koherenci a přístupy k ...
  • Nespisovná čeština v prózách Petry Soukupové 

   Pokorná, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat substandardní jazykové prostředky a jejich funkci v textu ve vybraných prózách Petry Soukupové. Na tomto základě se pokusíme definovat autorčin styl. Práce je rozdělena do dvou ...
  • Nespisovné jazykové prostředky v textech Jáchyma Topola a Jaroslava Rudiše 

   Fraňková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Tato bakalářská práce je zaměřena na zkoumání a funkci nespisovných jazykových prostředků ve vybraných prózách dvou současných českých autorů - Jáchyma Topola a Jaroslava Rudiše. Na začátku jsou krátce představeni oba ...
  • Nespisovnost v současné zpívané poezii 

   Mohylová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá fenoménem hip hopu jako jednou z osobitých forem současné zpívané poezie. Práce zkoumá hiphopové texty především po jazykové stránce, pozornost je věnována hlavně charakteristickým rysům ...
  • Porovnání jazyka a stylu rozhovorů v dívčích a ženských časopisech 

   Bušková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato bakalářská práce je zaměřena na porovnání jazyka a stylu rozhovorů v dívčích a ženských časopisech. Jejím cílem je nalézt shody a rozdíly mezi oběma typy periodik. V úvodní části práce je obecná charakteristika interview ...
  • Porovnání stylu vědeckých a popularizačních textů 

   Benediktová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 9. 2006
   V dnešní době stále vzrůstá význam odborného sdělování. Prvky odborného stylu pronikají do ostatních stylových oblastí a zároveň dochází s rozvojem věd ke vzniku stále více specializovaných vědeckých oborů. S růstem úlohy ...
  • Pravopisné a grafické inovace v internetových textech 

   Komrsková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá hledáním grafických a pravopisných inovací v internetových textech. Analyzovaný materiál pochází z blogů, sociálních sítí, internetových diskusí a chatů, tedy ze zdrojů veřejně přístupných, s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV