• Anotátor programů v jazyce C 

   Defence status: DEFENDED
   Sušil, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 6. 2006
   The aim of this thesis is to create a program for browsing C source codes and facilitate searching in them. The program should cover basic search functions and provide a plugin for the Emacs editor. In contrast to other ...
  • Anotující disassembler 

   Defence status: DEFENDED
   Hluzín, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   V této práci byl vyvinut dissambler pro monolitické mikroprocesory (mikrořadiče) Microchip PIC. Tento dissambler u typických programů staticky určí hodnotu za běhu nastavovaných logických registrů čímž z neúplné adresy v ...
  • Anotující disassembler pro AMD64 

   Defence status: DEFENDED
   Láska, Ladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Cílem práce je vytvořit disassembler pro architekturu AMD64, který bude sloužit pro zjednodušení analýzy programů na úrovni strojového kódu. Práce popisuje formát instrukcí, binárních souborů a systémové konvence, které ...
  • Archiv mailových konferencí 

   Defence status: DEFENDED
   Rohár, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Tato práce se zabývá automatickým archivováním mailů z mailových konferen- cí. Správcem konference k tomu má poskytnout vhodný nástroj a jednotlivým účastníkům umožnit číst archivované maily pomocí webového prohlížeče. Za ...
  • Automatická kontrola programů v jazyce C 

   Defence status: DEFENDED
   Doucha, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V této práci studuji možnost zjišt'ovat běžné začátenické chyby v jazyce C pomocí statických analýz zdrojového kódu a generování run-time testů. Součástí práce je implementace několika jednoduchých statických analýz a ...
  • Cache-oblivious Algorithms 

   Defence status: DEFENDED
   Vaner, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 5. 2012
   V této práci se zabýváme výpočetním modelem cache-oblivious algoritmů, který je inspirovaný chováním paměťové hierarchie současných počítačů. V tomto modelu studujeme některé grafové algoritmy a techniky jejich návrhu. ...
  • Current Concepts in Version Control Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Baudiš, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Popíš eme a rozebereme koncepty, n ávrhov e principy a metody v současnosti uží van e v oboru systém u pro správu verzí , představí me původní práci v t éto oblasti a pouk ažeme na mo žné zají mavé směry dal ší ho výzkumu.
  • A decentralized file synchronization tool 

   Defence status: DEFENDED
   Štědronský, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   We explore the problem of file synchronization, with the goal of improving on the efficiency, scalability, robustness, flexibility and security of current file synchronization tools. We solve several important subproblems ...
  • Domácí automatizace 

   Defence status: DEFENDED
   Taufer, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Navrhujeme jednotný systém pro správu a monitorování domácnosti -- například ovládání světel, termostatu, žaluzií a podobně. Zkoumáme různé způsoby komunikace se zařízeními používanými v automatizaci domácnosti a navrhujeme ...
  • Expanderové kódy 

   Defence status: DEFENDED
   Calábková, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   Wherever information is transmitted we can find error-correcting codes. LDPC (low density parity check) codes are one of frequently used classes of codes and expander codes are promising members of this class. In this work, ...
  • Expanderové kódy 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Error-corecting codes are used during most of data transmissions these days. To save space, we would like to use codes which are able to correct enough errors without extending the message too much. The expander codes look ...
  • Generator of nanotubes 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   Halloysite je jílovitý materiál s krystalovou strukturou, který je ve fyzice často používán, protože má několik velice užitečných vlastností. Hlavním cílem této práce je napsat program, který bude z tohoto materiálu na ...
  • Graph labeling 

   Defence status: DEFENDED
   Böhm, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Práce představuje výsledky v oblasti schémat pro značkování grafů, která kódují sousednost vrcholů. Tato schémata mají praktické aplikace v oblasti paralelních algoritmů, souvisí však i s teorií univezál- ních grafů. Práce ...
  • Heuristiky pro cesty v mapách 

   Defence status: DEFENDED
   Kudláčková, Lada (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Obsahem práce je popis heuristických postupů, které slouží pro hledání nejkratších cest v grafech, a ověření jejich účinnosti na skutečných dat- ech. Věnuje se heuristikám pro Dijkstrův algoritmus, a to především algoritmu ...
  • Hledání pěších cest v mapě 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Cestování pěšky po městě je součástí každodenního života mnoha lidí. Najít vhodnou cestu ovšem nemusí být jednoduché. Z dat projektu OpenStreetMap jsme vytvořili datové struktury vhodné pro vyhledávání pěších tras ve městě, ...
  • HTTP server se separací práv 

   Defence status: DEFENDED
   Břečka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Webservery hostující mnoho webů na jednom stroji často řeší problém se separací uživatelských práv. Standardní implementace totiž mají vyhrazeného uživatele, pod kterým jsou vyřizovány všechny požadavky. Existuje mnoho ...
  • Hybridní databáze 

   Defence status: DEFENDED
   Hušek, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Tato práce popisuje návrh a implementaci datové struktury, která se snaží kombinovat výhody databází a běžných datových struktur. Ze světa databází vychází především pod- pora pro persistenci dat prostřednictvím jejich ...
  • Identification of bilinear systems 

   Defence status: DEFENDED
   Kršková, Iveta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 9. 2021
   Title: Identification of bilinear systems Author: Iveta Kršková Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: Mgr. Martin Mareš, Ph.D., Department of Applied Mathematics Abstract: In this thesis, the identification ...
  • An implicit representation of sets 

   Defence status: DEFENDED
   Lieskovský, Matej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   In our bachelor thesis, we described an implicit data structure that, given a way to maintain an implicit representation of polylogarithmic buckets, could implement all the dynamic ordered dictionary operations in logarithmic ...
  • An implicit representation of sets 

   Defence status: DEFENDED
   Lieskovský, Matej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 6. 2018
   The 2003 paper by Gianni Franceschini and Roberto Grossi titled "Optimal Worst-Case Operations for Implicit Cache-Oblivious Search Trees" suggests a data structure that supports Insert, Find and Delete operations in O(log ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV