• Adaptace seniora na život v pobytovém zařízení sociální péče 

   Defence status: DEFENDED
   Klinerová, Kamila (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Autor: Kamila Klinerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Adaptace seniora na život v pobytovém zařízení sociální péče Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, ...
  • Bakalářky ošetřovatelství - jak jsou vnímány svými středoškolsky vzdělanými kolegyněmi 

   Defence status: DEFENDED
   Machačová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 31. 10. 2014
   Bakalářská práce je zaměřena na vysokoškolské vzdělání sester z pohledu sester se středoškolským vzděláním. Teoretická část práce stručně popisuje historii ošetřovatelského vzdělání u nás, zmiňuje nejdůležitější změny ve ...
  • Bolest u pacientů po kardiochirurgické a hrudní operaci 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 14. 6. 2006
   POSIPÍŠILOVÁ, Lenka Postoperative pain after cardiac and thoracic surgery The bachelor dissertation is divided into theoretical and empirical part. The pain is defined generally in theoretical part, description of the ...
  • Bolest u pacientů s kolorektálním karcinomem a její metody tlumení 

   Defence status: DEFENDED
   Javůrková, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   8 Anotace Autor: Hana Javůrková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Bolest u pacientů s kolorektálním karcinomem a její metody tlumení Vedoucí práce: Prof. ...
  • Dentální hygiena u dospívajících (věková skupina 14-19 let) 

   Defence status: DEFENDED
   Kubričanová, Marie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Autor: Marie Kubričanová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Dentální hygiena dospívajících (14 - 19 let) Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet ...
  • Domácí násilí - úloha poučeného zdravotnického personálu poskytujícího přednemocniční neodkladnou péči 

   Defence status: DEFENDED
   Halenková, Marcela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   204 ANOTACE Autor: Marcela Halenková Instituce: Ústav sociálního lékařství LFUK v HK, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Domácí násilí - Úloha poučeného zdravotnického personálu poskytujícího neodkladnou přednemocniční ...
  • Domácí násilí na ženách - pohled týraných žen a možnosti řešení jejich situace 

   Defence status: DEFENDED
   Vaculová, Marie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 17. 6. 2009
   Keywords: Domestic violence, family, victim, agressor, maltreated voman, cisis situation, help, prezent aquisition, cooperation, sanctuary house. Bachelor thesis, "Domestic violence on women - the point of view of mistreated ...
  • Domácí násilí páchané na ženách 

   Defence status: DEFENDED
   Teuberová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   116 Abstract Author: Petra Teuberová Institution: Charles University Fakulty of Medicine in Hradec Králové Department of non-medical studies Title: Domestic violence againts women Supervisor: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. ...
  • Dopad pozměněné legislativy v ošetřovatelské praxi ve vztahu k výkonu povolání všeobecné sestry 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Dita (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 15. 6. 2007
   In 2007, Czech Republic joined the European Union. This fact significantly modified the practice of general nurses due to obligatory introduction of several changes in laws, which are relevant to their job and to the nursing ...
  • Edukace pacienta před operací a po operaci totální endoprotézy kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Synková, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 2. 11. 2017
   Name and surname of the author: Lenka Synková Institution: Charles University, Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Název práce: Preoperative and Postoperative Education ...
  • Farmakologické a nefarmakologické ovlivnění bolesti u pacientů po kardiochirurgickém výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Klemová, Eva (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 23. 11. 2006
   Pharmacologic a non - pharmacologic pain treatment in cardio surgery patients This project is orientated on pain treatment in cardio surgery patients, especially in intensity of pain, character of pain and other close ...
  • Hodnocení kvality života žen po menopauze 

   Defence status: DEFENDED
   Moravcová, Markéta (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   SOUHRN Hodnocení kvality života žen po menopauze Úvod: Kvalita života jedince a její hodnocení nabývá v klinické praxi neustále na svém významu. Konkrétně ženy v období souvisejícím s menopauzou často trpí symptomy, které ...
  • Ideální a reálný učitel ošetřovatelství očima žáka střední zdravotnické školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kamenská, Alena (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   Bachelor's thesis on the topic "Ideal and real teacher of nursing by the eyes of a Nursing College student" is the work theoretically experimental. In its theoretical part proposes approaching to specifice of nursing ...
  • Informovaný pacient - dokonalejší spolupracovník při léčbě Glaukomu 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Olga (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   v Českém jazyce Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Informovaný pacient - lepší spolupracovník při léčbě glaukomu Vedoucí práce: Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. ...
  • Jak senioři hodnotí kvalitu života v domově pro seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Hladká, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 18. 10. 2019
   Author: Lucie Hladká Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: How seniors assess the quality of life in senior homes ...
  • Komunikace s hospitalizovanými seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Lucie (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   The aim of thesis is to determine, what are the problems in communication with hospitalized elderly medical people. It consists of theoretic and empiric parts. The theoretic one includes: general communication, communication ...
  • Kouření u seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Ferancová, Petra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 2. 11. 2015
   Jméno a příjmení autora: Petra Ferancová Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Katedra ošetřovatelství Název práce: Kouření u seniorů Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Počet ...
  • Kvalita zdravotní péče u pacientů po totální endoprotéže kyčelního kloubu 

   Defence status: DEFENDED
   Jedličková, Martina (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
   The bachelor skript approaches the duality of healthcare in patiens with komplete endo- prothesis of hip point. The skript is dividend into theoretical and empirical part. Theoretical part is build from two parts. First ...
  • Kvalita života a její proměny na příkladu osob s post-traumatickým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Malinová, Miroslava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 31. 10. 2013
   Bakalářská práce pojednává o kvalitě života a jejích proměnách u osob s posttraumatickým postižením. Snaží se zmapovat posttraumatický rozvoj tří jedinců, odhalit faktory, které rozvoj pozitivním a negativním způsobem ...
  • Kvalita života dětí po zavedení ventrikulo-peritoneální drenáže 

   Defence status: DEFENDED
   Kramářová, Lenka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   The goal of bachelor's thesis is to analyze quality of life children wiht hydrocephalus with installation ventricle-peritoneal shunt. In the thesis there are given detais on problems, which arise from leave hospital and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV