• Apropriace ve veřejném prostoru jako způsob zkvalitnění života ve městě: na příkladu z Prahy 

   Defence status: DEFENDED
   Klodnerová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Diplomová práce se zabývá fenoménem procesů apropriace ve veřejném prostoru. Jedná se o analýzu vycházející z urbánní antropologie, jejímž cílem je poukázat na to, že některé apropriativní taktiky mohou přispět ke zkvalitnění ...
  • Autor v kyberpriestore: porovnanie súčasnej pozície autora a autorskej anonymity s teóriami Michela Foucaulta a Rolanda Barthesa 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bobák, Alexander (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou autorskej pozície v prostredí moderného média internetu. Oporu tejto práce tvoria dve práce, a to článok Smrt Autora od Rolanda Barthesa a text prednášky Co je autor? od Michela Foucaulta. ...
  • Autor v kyberpriestore: porovnanie súčasnej pozície autora a autorskej anonymity s teóriami Michela Foucaulta a Rolanda Barthesa 

   Defence status: DEFENDED
   Bobák, Alexander (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Diplomová práca sa zaoberá analýzou autorskej pozície v prostredí moderného média internetu. Oporu tejto práce tvoria dve práce, a to článok Smrt Autora od Rolanda Barthesa a text prednášky Co je autor? od Michela Foucaulta. ...
  • Člověk jako múza architektury 

   Defence status: DEFENDED
   Kopáčová, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   This thesis follows a relation between man and architecture from the beginning of the 20th century to the 70s of the 20th century. It shows Le Corbusier as the main representative (the base of all processes) of connection ...
  • Deleuzova asignifikantní sémiotika 

   Defence status: DEFENDED
   Charvát, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 15. 4. 2016
   Mgr. Martin Charvát Deleuze's asignifying semiotics Disertační práce Abstract: In the thesis I am trying to prove that Gilles Deleuze's philosophy must be considered in respect of his analysis of sign. Deleuze's philosophy ...
  • Divadelní znaky v představení "Škola Malého stromu" 

   Defence status: DEFENDED
   Axmanová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   The thesis examines a sign and its theory, focusing on the function of sign in art, particularly in theatre. Both communication conditions and meaning production are covered. The practical part analyzes particular theatrical ...
  • Etika postmoderního subjektu a vztah k sobě samému 

   Defence status: DEFENDED
   Homola, Matouš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   This thesis is focused on ethics and subject in postmodernism and poststructuralism. The thesis contains methods of analysis, interpretation and comparison. These methods are primarily focused on French authors of the ...
  • Facebook a volby. Analýza sebeprezentace českých politických stran před volbami do Poslanecké sněmovny 2010 

   Defence status: DEFENDED
   Báčová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   The elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic on 28th and 29th May 2010 was called Facebook elections. The reason for such title was the scale of usage of Facebook by the political parties ...
  • Fluxusná Praha : the Visual Communication as a Driving Force in the Culture of Hybrid Flows. (The Ecology of Mind Applied to the Visual Context of Prague City) 

   Defence status: DEFENDED
   Noera, Simona (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Tato výzkumní práce by se chtěla zabývat o jako Batesonovi ekologický model může být aplikovaní a rozšíření na vizuální komunikace, účel je vyvodit mechanismy a vztahy který učiní náš svět jako energický a mezipřipojení ...
  • Interpretace místa - přírodně-krajinářského parku Veltrusy 

   Defence status: DEFENDED
   Matolínová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 27. 1. 2011
   Diplomová páce se zabývá možnostmi interpretace místa přírodně-krajinářského parku typu okrasného statku v areálu zámku Veltrusy v současném kontextu. K parku přistupujeme jakožto k umělému místu, jehož funkce se v průběhu ...
  • Intervenční funkce veřejného umění ve veřejném prostoru a společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Debefová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Diplomová práce Intervenční funkce veřejného umění ve veřejném prostoru a společnosti se zabývá typem veřejného umění, které nějakým způsobem konfrontuje společnost a obohacuje či dokonce transformuje veřejný prostor. Práce ...
  • Jak vypadá neviditelné město 

   Defence status: DEFENDED
   Gavriněvová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   The subject of this thesis entitled What does an invisible city look like is the perception of a city and the way it is represented. The work is based on urban semiotics that sees urban environment as a particular system ...
  • Kolektivní inteligence a role jedince: na příkladu sociálního aktivismu online 

   Defence status: DEFENDED
   Batrlová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Final thesis titled Collective Intelligence and the Functions of Individual: Using an Example of Social Activism Online uses definition of collective intelligence by Pierre Lévy, and tries to verify it throught practice ...
  • Koncept biopolitiky v díle M. Foucaulta s konkrétním zaměřením na bezpečnost v rámci oblasti ČR od roku 1990 Drogy v české společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   This diploma thesis called "Koncept biopolitiky v díle Michela Foucaulta s konkrétním zaměřením na bezpečnost v rámci oblasti ČR od roku 1990" is devoted to the theme of biopolitics in the writings of Michel Foucault. At ...
  • Koncept kolektivní inteligence a posun tradice ve vybraných textech Pierra Lévyho 

   Defence status: DEFENDED
   Gardelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
  • Koncept kolektivní inteligence a posun tradice ve vybraných textech Pierra Lévyho 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Gardelka, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 18. 9. 2015
  • Kontinuálny vývoj autorstva - postavenie autora vo veku kolaboratívnych médií 

   Defence status: DEFENDED
   Jurášová, Mária (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 26. 3. 2009
   Diploma thesis The Continuous Evolution of the Authorship - Author's Position in the Age of New Media relates the authorship question, examining its evolution phases with a emphasis on production in the age of digital ...
  • Krize veřejného prostoru a pokusy o jeho revitalizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Andělová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   Práce s názvem Krize veřejného prostoru a pokusy o jeho revitalizaci se pokouší analyzovat veřejný prostor z pohledu urbánní antropologie a sociologie a přiblížit roli sémiotiky v této problematice. Tematizuje krizi veřejného ...
  • Kybernetická propaganda a jej komunikačné modely 

   Defence status: DEFENDED
   Gladiš, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Cyberpropaganda and its Communication Models In this thesis, communication models representing the functioning of communication in a network of social interactions are analyzed. Understanding the communication of new media ...
  • Le Corbusierovy architektonické a urbanistické vize ze sémiologické perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 21. 10. 2010
   of Diploma Thesis "Le Corbusier's architectural and urban visions in a semiological perspective The subject of this thesis is a semiological analysis of Le Corbusier's text Towards a New Architecture. It methodologically ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV