• Analýza regionálního vysílání Českého rozhlasu : se zvláštním zřetelem na vysílání pro specifickou demografickou strukturu obyvatel hlavního města 

   Tomečková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Úkolem této diplomové práce je potvrdit či vyvrátit následující hypotézy: Hlavní město Praha je v rámci České republiky výjimečné. Je centrem státní správy a za prací se do něj sjíždějí obyvatelé ze všech ostatních regionů. ...
  • Any questions? - diskusní pořad BBC Radia 4 (analýza formátu se zaměřením na specifika rozhlasové diskuse jako publicistického žánru) 

   Neubauerová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou formátu pořadu BBC Radia 4 s názvem Any Questions?. Cílem této práce je popsat dialogické žánry, které se v této publicistické rozhlasové debatě vyskytují, a způsob, kterým plní ...
  • Český rozhlas Plus - vývoj a současná podoba 

   Čtvrtlíková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
  • Dialogické formy v současném vysílání Radiožurnálu a Rádia Impuls 

   Vrbová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
  • Historie a současnost Rádia Beat 

   Kondisová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 24. 1. 2017
   Práce se zabývá historickým vývojem první classic rockové stanice v České republice - Rádia Beat. Stanice zahájila vysílání 1. ledna 2002 a už v prvních letech své existence dokázala, že i v české mediální krajině lze ...
  • Hrdina v totalitních médiích : srovnávací analýza olympijských vítězství Emila Zátopka (1948, 1952) 

   Dušek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
   Diplomová práce "Hrdina v totalitních médiích: srovnávací analýza olympijských vítězství Emila Zátopka (1948, 1952)" pojednává o propagandě ve sportovní žurnalistice. Jejím cílem je posoudit, jakým způsobem informoval ...
  • Hudební dramaturgie českých alternativních rozhlasových stanic 

   Pyatkina, Maria (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 24. 1. 2019
   Diplomová práce zkoumá a porovnává způsoby tvorby hudební složky vysílání českých alternativních rozhlasových stanic Radio 1 a Radio Wave. Tyto stanice byly zvolené z důvodu jejich specifického zájmu o hudbu, který je ...
  • Jan Petránek - rozhlasový publicista 

   Kotalová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 17. 6. 2010
   Bakalářská práce "Jan Petránek - rozhlasový publicista" pojednává o činnosti novináře Jana Petránka se zřetelem na jeho přínos pro rozhlasovou publicistiku. Text obsahuje rovněž politicko-společenský kontext v období druhé ...
  • Komparace rozhlasového vysílání veřejné služby v Nizozemsku a Česku 

   Hutník, Matouš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá systémem vysílání veřejné služby v České republice Nizozemsku. V úvodní části hovoří o důvodech jejich existence a požadavcích, které jsou obecně na média veřejné služby kladené. Zabývá se také ...
  • Komparace současného ranního vysílání Radiožurnálu a Rádia Impuls 

   Kubová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Diplomová práce s názvem Komparace současného ranního vysílání Radiožurnálu a Rádia Impuls se zabývá porovnáním vysílání těchto dvou celoplošných rozhlasových stanic. Obě patří k nejposlouchanějším v České republice, a ...
  • Komparace současného zpravodajství Rádia Impuls a Radiožurnálu 

   Kubová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Cílem této práce je porovnat současné zpravodajské relace dvou rozhlasových stanic v České republice. Jsou jimi komerční Rádio Impuls a veřejnoprávní Radiožurnál. Úvod práce je věnován teoretickým základům rozhlasového ...
  • Literatura na vlnách Českého rozhlasu Plzeň 

   Melicharová, Vanda (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Předkládaná práce se zabývá vývojem literárně-dramatického vysílání stanice ČRo Plzeň v letech 1993-2006. Snaží se tuto problematiku nahlédnout prizmatem personálního složení redakce, náplně pracovní činnosti jejích členů, ...
  • Marketingová komunikace Evropy 2 za rok 2011 

   Kořínková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce "Marketingová komunikace Evropy 2 za rok 2011" pojednává o rádiu Evropa 2 jako subjektu na rozhlasovém trhu a zároveň se věnuje jeho komunikačním aktivitám, kterými se v roce 2011 prezentovalo. Cílem práce ...
  • Módní publicistika v Českém rozhlase v roce 2014 

   Janáčková, Emílie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá podobami módní publicistiky na stanicích Českého rozhlasu, který se jako veřejnoprávní médium v rámci svého širokého tematického a kulturního profilu módě rovněž věnuje. Výsledky práce nepotvrdily ...
  • Od námětu k vysílání 

   Bublík, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Stěžejním tématem této bakalářské práce je rozhlasový pořad Zápisník zahraničních zpravodajů, který letos oslaví padesát sedm let existence. Práce vychází nejen z literatury, ale i z autorských rozhovorů s lidmi, kteří se ...
  • Odhalení: Nerozhlasová reality show Českého rozhlasu 

   Pivodová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   Diplomová práce mapuje vliv technologického vývoje, zejména pak digitalizace, na změny způsobů práce v prostředí rozhlasového vysílání. Klíčovým termínem je multimedializace, nová media, interaktivita a individualizace ...
  • Počátky komerčního rozhlasového vysílání v České republice: případová studie Rádia Alfa 

   Skalický, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   (abstrakt) Tuzemské mediální prostředí po sametové revoluci v roce 1989 nabralo druhý dech. Rozmach soukromého sektoru v rozhlasové krajině Československa a později České republiky té doby byl nebývalý, ale často předbíhal ...
  • Postavení a funkce rozhlasu veřejné služby v éře multimédií 

   Trachtová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Diplomová práce Postavení a funkce rozhlasu veřejné služby v éře multimédií pojednává o proměnách produkce Českého rozhlasu od roku 2005 do současnosti v souvislosti s nástupem multimediálních technologií. Stěžejní kapitoly ...
  • Postavení a funkce stanice ČRo 7 v systému rozhlasového vysílání 

   Marková, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Prázdninové vysílání Českého rozhlasu 1 - Radiožurnál v Chorvatsku 

   Pálková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV