• Analysis of spontaneous collapse in elastic tubes 

   Netušil, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Interakce tekutiny s elastickou trubicí je komplikovaný problém, kterému se věnuje mnoho vědeckých pracovišť po celém světě. Tato práce se věnuje analýze zjednodušeného jednorozměrného modelu. Nejprve je uvedeno shrnutí ...
  • Analysis of Stability of Steady and Time Periodic Flow in a Pipe 

   Průša, Vít (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 12. 2008
   The text considers stability analysis of steady and time dependent flow in a pipe of circular cross section, whereas the steady flow is considered not only with the classical no-slip boundary condition on the pipe's wall ...
  • Analýza matematického modelu přestavby kosti a cévní stěny 

   Matajová, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Kost je dynamická tkáň, která se po celý život obměňuje. Tomuto složitému bi- ologickému procesu, zajišt'ujícímu mimo jiné adaptaci kosti na mechanickou zátěž, říkáme remodelace kosti. Právě pro onu složitost nebyl dosud ...
  • Application of spectral element method in fluid dynamics 

   Pech, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Práce se zabývá řešením parciálních diferenciálních rovnic metodou spektrální elementů (SEM). Tato metoda je kombinací metody spektrální (SM) a metody konečných prvků (FEM). Výpočetní oblast je rozdělena na menší elementy, ...
  • Biomechanická problematika tenkostěnných žil mozku 

   Hemza, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Biomechanical material properties of the bridging brain veins are investigated experimentally (A Nikon light microscope was used for the histo-anatomical study and viskoelastic properties was measured on a MTS 858.2 Mini ...
  • Elastic properties of blood veins with a scaffold 

   Frost, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   Předložená práce se zabývá modelováním chování NiTiNOLového drátu podrobné jednoosému tepelně-mechanickému namáhání. NiTiNOL, patřící díky reverzibilní martenzitické fázové transformaci (MT) mezi materiály s tvarovou pamětí, ...
  • Generace vířivosti rychlostního pole gradientem entropie 

   Novák, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   V této práci je studován vliv gradientu entropie na vířivost rychlostního pole přede- vším využitím rovnic bilance hybnosti. Tyto rovnice jsou formulovány pro Termo- viskózní tekutinu (dále jen tekutinu) a pro Termo-visk ...
  • Interaction of a Fluid Flow with an Elastic Body 

   Mádlík, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 7. 2010
   The interaction problem of incompressible fluid and incompressible elastic material in the so-called Arbitrary Lagrangian-Eulerian formulation is be- ing studied in this thesis. After giving an overview of the essential ...
  • Kvalitativní řešení interakce smykové vrstvy se syntetizovaným proudem. 

   Falta, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   This thesis investigates possibilities of suppressing the boundary layer separation which is made by controling boundary layer stability. Orr-Sommerfeld equation is numerically solved for this purpose and its solution was ...
  • Matematická analýza a numerická simulace remodelačních procesů v kostech. 

   Čížek, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   In the presented work, we study a model of bone deformation caused by action of external forces. After the biological introduction, in which we describe a bone remodelling process and its connection with bone deformation, ...
  • Matematická analýza a výpočtový algoritmus Rayleighovy-Plessetovy rovnice v okolí prudkého kolapsu bublinky. 

   Petrík, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Rayleighova-Plessetova rovnice je běžně užívána k popisu dynamiky kulových bublin ve vodě. Avšak pozorování vysokorýchlostní kamerou ukazují, že bublina během prudkého kolapsu ztrácí svůj kulový tvar a často se rozpadá na ...
  • Matematická modelace osteodegenerativního procesu segmentu krční páteře 

   Barsa, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 14. 10. 2010
   Aim: The aim of following study is to simulate different types of loading on cervical vertebra and to identify if mechanical stress concentration in utmost positions corresponds with osteophytes localization find in clinical ...
  • Modeling of phase transformations in shape memory materials 

   Frost, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 12. 2012
   Title: Modeling of phase transformations in shape memory materials Author: Miroslav Frost Department: Mathematical Institute of Charles University Supervisor: Prof. Ing. František Maršík, DrSc., Mathematical Institute of ...
  • Modelování růstu kostní chrupavky na biodegrabilním scafoldu při mechanickém zatěžování. 

   Kozák, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 6. 2008
  • Modelování růstu kostní chrupavky na biodegrabilním scafoldu při mechanickém zatěžování. 

   Kozák, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 5. 2010
   V předložené práci se zabýváme modelováním růstu kostní chrupavky. Začínáme prozkoumáním pozadí problému, tj. biologií chrupavky, možnostmi léčení a metodami tkáňového inženýrství. Následuje odvození modifikovaného zákona ...
  • Návrh optimální numerické metody pro řešení Rayleigh-Plessetovy rovnice s prudkými kavitačními kolapsy 

   Petrík, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Na/ev pram: X a v i l i opt.inia.lm niunericke metody pro le.^ loviuce s pmdkyini kavil acni'mi kolapsx Autor: Peter Peln'k Katedra (usl.av): Malemalickv uslav I ' K Vedouci bakalafske prace: Piol. hit!,. Marsik Fianlisek. ...
  • Numerical modelling of unstable fluid flow past heated bodies 

   Pech, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 9. 2016
   Title: Numerical modeling of unstable fluid flow past heated bodies Author: Jan Pech Department: Mathematical Institute of Charles University Supervisor: prof. Ing. František Maršík, DrSc., Mathematical Institute of Charles ...
  • Numerical modelling of unstable fluid flow past heated bodies 

   Pech, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 11. 2016
   Název práce: Numerické modelování nestabilit při obtékání zahřívaných těles Autor: Jan Pech Katedra: Matematický ústav UK Vedoucí disertační práce: prof. Ing. František Maršík, DrSc., Matematický ústav UK Abstrakt: Práce ...
  • Numerical simulation of cerebrospinal fluid transport 

   Žáček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Modelování proudění mozkomíšního moku je důležité pro pochopení jeho vlivu na centrální nervovou soustavu, obzvlášť míchu. Jednou z motivací studia je nemoc zvaná syringomyelie, která pravděpodobně vzniká přerušením nervových ...
  • Optimization of operation of renewable electric energy sources based on fuel cells, accumulators and FV panels for small powers. 

   Holeček, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 4. 2. 2016
   První část práce je věnovaná hlubší rešerši do literatury optimálního řízení, shrnutí principů a způsobů jak je aplikovat na prezentovaný problém. Následně je sestaven a popsán model použitelný pro samostatnou energetickou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV