• Andrej Vyšinskij - právní teoretik období stalinismu 

   Defence status: DEFENDED
   Kraft, Valeria (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 2. 2014
   Andrey Vishinsky - a legal scholar of the Stalin era Abstract The aim of the thesis is to examine the basic categories of the Marxism-Leninism theory of law from the point of view of Andrey Januaryevich Vishinsky. The ...
  • Funkce práva v moderní společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kleček, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 12. 2006
  • Ideologie a právo 

   Defence status: DEFENDED
   Kerndl, Robert (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 31. 1. 2022
   Ideologie a právo Abstrakt V předkládané práci hloubkově zkoumám pojem ideologie v jeho historických proměnách. Tyto rozličné podoby následně vztahuji k právu. Cílem mojí práce je analyzovat, jakým způsobem interaguje právo ...
  • Kelsenova ryzí nauka právní 

   Defence status: DEFENDED
   Šmíd, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 3. 2008
  • Postavení šarí'y v právních systémech arabských států Blízkého východu 

   Defence status: DEFENDED
   Lvová, Michala (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
   Postavení šarí'y v právních systémech arabských států Blízkého východu Cílem této práce je poskytnout stručný ale zároveň ucelený přehled o postavení islámského náboženského práva - šarí'y - v současných právních systémech ...
  • Postmoderní jevy v právu 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 11. 2021
   Postmoderní jevy v právu Abstrakt Předložená práce se zabývá postmodernou a jejími projevy v právu a právní vědě. Vzhledem k nestálosti a fragmentovanosti postmoderní filozofie je v části první pozornost směřována k co ...
  • Právněfilozofické aspekty svobodné vůle 

   Defence status: DEFENDED
   Kutílek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 12. 2015
   Tato práce si klade za cíl nalézt odpověď na otázku, zda jsou společenské normativní systémy, konkrétně právo a morálka, v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti přírodních věd a filozofie. Ty totiž stále častěji dochází ...
  • Právnické vzdělávání a pokusy o reformu právnického studia v českých zemích od roku 1918 do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hochmanová, Alexandra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 12. 2016
   Dizertační práce s názvem "Právnické vzdělávání a pokusy o reformu právnického studia v českých zemích od roku 1918 do současnosti" se věnuje obecně teoretickému a historickému pohledu na problematiku výuky práva na českých ...
  • Sovětské právní myšlení ve 20. a 30. letech 20. století a jeho kritické zhodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Valeria (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 2. 2020
   Soviet jurisprudence of the second and third decade of the 20th century and its critical assessment The presented thesis aims to introduce the life and work of three prominent Soviet legal scholars: Pēteris Ivanovich ...
  • Vývoj a diferenciace islámského práva v zemích Blízkého východu 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Závěr Do popředí světového zájmu se islám dostal v posledních třech až čtyřech desetiletích, prostřednictvím mnoha událostí, z nichž převážná většina z nich měla negativní nádech. Jako příklad vzpomeňme na tragické ...
  • Vztah práva a morálky v soudobé společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Pastoráková, Mária (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   ZÁVĚR Soudobou společnost charakterizuje řada jevů, které přispívají k nárůstu komplexity sociální skutečnosti. Vývoj je velice dynamický a probíhá do velké míry spontánně - není kontrolován z jednoho či několika center, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV