Now showing items 1-20 of 43

  • Cao Cao - hodnocení postavy slavného čínského generála a politika v proměnách času 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhlídka, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 1. 2007
   V čínské historii je mnoho velkých a důležitých postav, které se dostaly do lidového vyprávění, jsou ztvárněny v literatuře, různě velebeny a oslavovány, či naopak haněny a kritizovány. Důležitým hrdinou a nepřehlédnutelnou ...
  • Čínsko-tibetské vztahy za vlády dynastie Qing 

   Defence status: DEFENDED
   Vařil, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce se zabývá dějinami čínsko-tibetských vztahů za vlády dynastie Čching (1644-1911) z politicko-náboženského hlediska. V úvodu práce je nastíněn historický vývoj vzájemných vztahů obou regionů v období před nástupem ...
  • Diplomatická jednání jako platforma pro prezentaci etických názorů v textu Yanzi chunqiu 

   Defence status: DEFENDED
   Ringlová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá diplomatickými styky v období Chunqiu neboli Letopisů. Předkládá popis průběhu diplomatických setkání, jak je popisuje spis Zhouli. Za hlavní pramen si bere starověký text Yanzi Chunqiu - ...
  • Erotické motivy v čínském výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Lipková, Lada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 2. 2013
   Souhrn: Práce se zabývá zobrazováním erotiky v čínském výtvarném umění za doby vlády dvou posledních čínských dynastií s tím, že více prostoru je spíše věnováno dynastii Ming (1368 - 1644), za jejíž vlády vznikaly a rozkvětu ...
  • Faktory vedoucí k vítězství či porážce v boji v pojetí kroniky Zuozhuan 

   Defence status: DEFENDED
   Palij, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Anotace: Práce se zabývá analýzou faktorů, které byly v pojetí starověké čínské kroniky Zuozhuan 左 傳 rozhodující pro vítězství či porážku ve válečném střetu. Za tímto účelem nejdříve obecně charakterizuji zkoumaný pramen, ...
  • Hudba a tanec ve společenských a politických vztazích doby Západní Zhou a Letopisů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Babich, Alina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Bakalářská práce se zabývá rolí hudby a tance ve strukturování společenské hierarchie, v legitimování politické moci, stejně jako v rámci politických interakcí v době Západní Zhou (cca 1045-771 př. n. l.) a především ...
  • Kult předků ve starověké Číně 

   Defence status: DEFENDED
   Pechlátová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 27. 2. 2006
  • Kulty hor a vod v tradičním Vietnamu 

   Defence status: DEFENDED
   Jirková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tato práce se zabývá problematikou horských a vodních kultů v tradičním Vietnamu, tedy v období od 11. do poloviny 19. století, viděných skrze primární prameny. Práce se nejprve zaměřuje na vývoj vztahu nadpřirozena a ...
  • Kulty vodních božstev v kontextu vztahu státu a lokálních božstev za dynastie Nguyễn 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 27. 11. 2020
   Tato práce se zabývá vodními božstvy za dynastie Nguyễn (1802-1945) v kontextu vztahu státu a lokálních božstev. Vietnamští panovníci se od počátků vietnamské státnosti snažili lokálně uctívaná božstva integrovat do systému ...
  • Kůň ve staročínské civilizaci 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Perlíková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Cílem této bakalářské práce je zdokumentovat výskyt koně, jeho domestikaci a role v jednotlivých etapách čínského starověku, zaměřit se především na změny a vývoj jeho užívání, ke kterým v těchto obdobích docházelo. ...
  • Lakové předměty státu Chu v hrobovém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Píbilová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Hroby M1 z naleziště Suizhou a M2 v Baoshanu jsou podrobeny srovnání, za účelem odhalení změn, k nimž došlo v období Válčících států, se zaměřením na lakové předměty. Úvodní historicko-kulturní přehled nabízí několik ...
  • Nefrit na dálném východě v 1. polovině 1. tis. n. l. 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   (in English): The Focus of this thesis lies on East Asia in the first half of the first millenium. The difference between true jades and pseudo-jades is explained as well as the physiological characteristics, source places ...
  • Obraz barbarů v pramenech čínského starověku (dyn. Západní Zhou - Západní Han) 

   Defence status: DEFENDED
   Karlach, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Práce se zabývá vývojem čínského pohledu na okolní národy v průběhu formativního období čínské civilizace, tedy od doby vlády dynastie Západní Zhou (cca 1045 - 771 př. n. l.) až po dobu dynastie Západní Han (206 př. n. l. ...
  • Parky, zahrady a obory za vlády dynastie Han (206 pr.n.l.-220 n.l.) 

   Defence status: DEFENDED
   Sojková, Karin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Bakalárská práce pojednává o zahradách, parcích a oborách za dynastie Han. V první cásti se venuje problematice loveckých parku a zahrad v predhanském období, zvláštní duraz je kladen na císarské parky dynastie Qin. V ...
  • Počáteční období ekonomických reforem ČLR 

   Defence status: DEFENDED
   Körbel, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Tato práce si klade za cíl popsat významné ekonomické reformy a jejich dopady v Čínské lidové republice od nástupu Deng Xiaopinga k moci (1978) do událostí na náměstí Tian'anmen (1989). Práce předkládá nástin ekonomického ...
  • Počátky japonské invaze do Číny 

   Defence status: DEFENDED
   Čížek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato práce se zabývá počátkem čínsko-japonské války, která probíhala v letech 1937-1945. Ve své první části nastiňuje dějiny čínsko-japonských vztahů v předchozích desetiletích, těžiště práce pak spočívá v analytickém ...
  • Počátky protokameniny v čínské době bronzové na základě analýzy vybraných lokalit 

   Defence status: DEFENDED
   Solanič, Dmitrij (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Úlohou tejto práce je popísať prvé výskyty protokameniny v čínskej dobe bronzovej. Práca obsahuje zhrnutie doterajších prístupov k protokamenine a navrhuje zjednotenie používanej terminológie. Po úvodnom predstavení ...
  • Politické vraždy a vrazi v čínském starověku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Roučka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   V této práci se zabývám nejznámějšími případy politických vražd v čínském starověku tak, jak jsou popsány v Knize vrchních písařů, s případným nahlédnutím do jiných pramenů. Samotnému studiu pramenů předchází nutné představení ...
  • Politické vraždy a vrazi v čínském starověku 

   Defence status: DEFENDED
   Roučka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   V této práci se zabývám nejznámějšími případy politických vražd v čínském starověku tak, jak jsou popsány v Knize vrchních písařů, s případným nahlédnutím do jiných pramenů. Samotnému studiu pramenů předchází nutné představení ...
  • Pomocí barbarů ovládat barbary: postavení tusi v oblasti Liangshanu 

   Defence status: DEFENDED
   Karlach, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 2. 2014
   English Abstract This M.A. thesis analyses the politics of indirect rule within the peripheral area of Liangshan in southern Sichuan, which the imperial court tried to implement thru appointment of hereditary offices of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV