• Cao Cao - hodnocení postavy slavného čínského generála a politika v proměnách času 

   Vyhlídka, Štěpán (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 1. 2007
   V čínské historii je mnoho velkých a důležitých postav, které se dostaly do lidového vyprávění, jsou ztvárněny v literatuře, různě velebeny a oslavovány, či naopak haněny a kritizovány. Důležitým hrdinou a nepřehlédnutelnou ...
  • Čínsko-tibetské vztahy za vlády dynastie Qing 

   Vařil, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce se zabývá dějinami čínsko-tibetských vztahů za vlády dynastie Čching (1644-1911) z politicko-náboženského hlediska. V úvodu práce je nastíněn historický vývoj vzájemných vztahů obou regionů v období před nástupem ...
  • Diplomatická jednání jako platforma pro prezentaci etických názorů v textu Yanzi chunqiu 

   Ringlová, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá diplomatickými styky v období Chunqiu neboli Letopisů. Předkládá popis průběhu diplomatických setkání, jak je popisuje spis Zhouli. Za hlavní pramen si bere starověký text Yanzi Chunqiu - ...
  • Erotické motivy v čínském výtvarném umění 

   Lipková, Lada (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 2. 2013
   Souhrn: Práce se zabývá zobrazováním erotiky v čínském výtvarném umění za doby vlády dvou posledních čínských dynastií s tím, že více prostoru je spíše věnováno dynastii Ming (1368 - 1644), za jejíž vlády vznikaly a rozkvětu ...
  • Faktory vedoucí k vítězství či porážce v boji v pojetí kroniky Zuozhuan 

   Palij, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Anotace: Práce se zabývá analýzou faktorů, které byly v pojetí starověké čínské kroniky Zuozhuan 左 傳 rozhodující pro vítězství či porážku ve válečném střetu. Za tímto účelem nejdříve obecně charakterizuji zkoumaný pramen, ...
  • Kult předků ve starověké Číně 

   Pechlátová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 27. 2. 2006
  • Kulty hor a vod v tradičním Vietnamu 

   Jirková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Tato práce se zabývá problematikou horských a vodních kultů v tradičním Vietnamu, tedy v období od 11. do poloviny 19. století, viděných skrze primární prameny. Práce se nejprve zaměřuje na vývoj vztahu nadpřirozena a ...
  • Kůň ve staročínské civilizaci 

   Perlíková, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 19. 6. 2019
   Cílem této bakalářské práce je zdokumentovat výskyt koně, jeho domestikaci a role v jednotlivých etapách čínského starověku, zaměřit se především na změny a vývoj jeho užívání, ke kterým v těchto obdobích docházelo. ...
  • Lakové předměty státu Chu v hrobovém kontextu 

   Píbilová, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Hroby M1 z naleziště Suizhou a M2 v Baoshanu jsou podrobeny srovnání, za účelem odhalení změn, k nimž došlo v období Válčících států, se zaměřením na lakové předměty. Úvodní historicko-kulturní přehled nabízí několik ...
  • Nefrit na dálném východě v 1. polovině 1. tis. n. l. 

   Černá, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   (česky) Tato práce se zabývá nefrity na Dálném Východě v letech 0 - 500. Popisuje rozdíl mezi pravými nefrity (nefritem a jadeitem) a pseudonefrity. Sleduje jejich fyzikální vlastnosti, naleziště a původní způsob opracování. ...
  • Obraz barbarů v pramenech čínského starověku (dyn. Západní Zhou - Západní Han) 

   Karlach, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Práce se zabývá vývojem čínského pohledu na okolní národy v průběhu formativního období čínské civilizace, tedy od doby vlády dynastie Západní Zhou (cca 1045 - 771 př. n. l.) až po dobu dynastie Západní Han (206 př. n. l. ...
  • Parky, zahrady a obory za vlády dynastie Han (206 pr.n.l.-220 n.l.) 

   Sojková, Karin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Bakalárská práce pojednává o zahradách, parcích a oborách za dynastie Han. V první cásti se venuje problematice loveckých parku a zahrad v predhanském období, zvláštní duraz je kladen na císarské parky dynastie Qin. V ...
  • Počáteční období ekonomických reforem ČLR 

   Körbel, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 6. 2011
   Tato práce si klade za cíl popsat významné ekonomické reformy a jejich dopady v Čínské lidové republice od nástupu Deng Xiaopinga k moci (1978) do událostí na náměstí Tian'anmen (1989). Práce předkládá nástin ekonomického ...
  • Počátky japonské invaze do Číny 

   Čížek, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   Tato práce se zabývá počátkem čínsko-japonské války, která probíhala v letech 1937-1945. Ve své první části nastiňuje dějiny čínsko-japonských vztahů v předchozích desetiletích, těžiště práce pak spočívá v analytickém ...
  • Počátky protokameniny v čínské době bronzové na základě analýzy vybraných lokalit 

   Solanič, Dmitrij (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Úlohou tejto práce je popísať prvé výskyty protokameniny v čínskej dobe bronzovej. Práca obsahuje zhrnutie doterajších prístupov k protokamenine a navrhuje zjednotenie používanej terminológie. Po úvodnom predstavení ...
  • Politické vraždy a vrazi v čínském starověku 

   Roučka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   V této práci se zabývám nejznámějšími případy politických vražd v čínském starověku tak, jak jsou popsány v Knize vrchních písařů, s případným nahlédnutím do jiných pramenů. Samotnému studiu pramenů předchází nutné představení ...
  • Politické vraždy a vrazi v čínském starověku 

   Roučka, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   V této práci se zabývám nejznámějšími případy politických vražd v čínském starověku tak, jak jsou popsány v Knize vrchních písařů, s případným nahlédnutím do jiných pramenů. Samotnému studiu pramenů předchází nutné představení ...
  • Pomocí barbarů ovládat barbary: postavení tusi v oblasti Liangshanu 

   Karlach, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 2. 2014
   English Abstract This M.A. thesis analyses the politics of indirect rule within the peripheral area of Liangshan in southern Sichuan, which the imperial court tried to implement thru appointment of hereditary offices of ...
  • Posmrtná cesta v dobe Bojujúcich štátov a Han na základe písomných a archeologických prameňov 

   Solanič, Dmitrij (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   1 Abstrakt Úlohou tejto práce je zhodnotiť teóriu posmrtnej cesty duše v dobe Bojujúcich štátov a rannej dynastie Han. Keďže táto teória je jej proponentami prezentovaná ako alternatívna voči tzv. teórii "šťastného domova", ...
  • Právo a trest v období Válčících států a na počátku císařské Číny: Ideál a realita 

   Ulman, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   V této práci se zabývám čínským trestním právem v období Válčících států a na počátku císařské Číny. Nejprve krátce charakterizuji hlavní prameny. Poté se zabývám teoretickou stránkou práva a trestu v této době hlavně v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV