• Experimenty z kmitání a vlnění pro Praktikum školních pokusů I 

   Defence status: DEFENDED
   Řehůřek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   V této diplomové práci jsme se soustředili zejména na tvorbu demonstračních experimentů a návodů na jejich provedení k tématu mechanické kmitání, vlnění a akustika. Zařazeny jsou i další typy úloh a aktivity, jejichž ...
  • Experimenty z mechaniky pro Praktikum školních pokusů I 

   Defence status: DEFENDED
   Maňas, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
  • Fyzikální úlohy výzkumu TIMSS - analýza výsledků českých žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Vogalová, Naděžda (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   V předložené práci se seznámíme s výzkumem TIMSS. Je zde uveden celkový přehled výsledků českých žáků v přírodovědných úlohách v časovém vývoji (TIMSS 1995, 1999 a 2007). Dále jsou zde vybrána a uspořádána data k výsledkům ...
  • Postoje českých žáků k přírodovědným předmětům a jejich časový vývoj (Analýza dat získaných v rámci mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA) 

   Defence status: DEFENDED
   Harapesová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Postoje českých žáků k přírodovědným předmětům a metody výuky těchto předmětů (Analýza dat získaných v rámci mezinárodního výzkumu TIMSS) 

   Defence status: DEFENDED
   Harapesová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 5. 2010
   V předložené práci se zabývám postoji českých žáků k přírodovědným předmětům a metodám práce využívaným v přírodovědných předmětech, a také jejich časovým vývojem. Vše je zpracováno na základě analýzy dat získaných v rámci ...
  • Postoje českých žiakov k prírodovedným predmetom a metódy výučby týchto predmetov (Analýza dát získaných v rámci medzinárodného výskumu PISA 2015) 

   Defence status: DEFENDED
   Pschotnerová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Náplní této diplomové práce je analýza žákovských, učitelských a školních dotazníků výzkumu PISA 2015 realizovaného v České republice. Práce obsahuje krátký úvod do koncepce dotazníkového šetření PISA 2015 a stručný popis ...
  • Prekoncepce studentů o síle a pohybu 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Dita (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Diplomová práce se zabývá prekoncepcemi studentů v oblasti dynamiky pohybu. Práce je rozdělena do tří částí. První část práce navazuje na bakalářskou práci, v rámci které byl proveden průzkum představ studentů MFF UK a ...
  • Prekoncepce studentů o síle a pohybu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Čížková, Dita (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 11. 2009
   The graduation thesis deals with student`s preconceptions about force and motion. The thesis is divided to three sections. The first division picks up the threads of the bachelor thesis. Within this bachelor thesis there ...
  • Prekoncepce studentů o teple a teplotě 

   Defence status: DEFENDED
   Čečák, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá prekoncepcemi a miskoncepcemi v oblasti tepla a teploty. Nachází se zde přehled učebnic pro základní a střední školy, které se zabývají teplem a teplotou. Dále se v práci nachází stručné ...
  • Prekoncepce žáků v oblasti geometrické optiky 

   Defence status: DEFENDED
   Zedník, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 2. 2010
   Ve své diplomové práci jsem se zabýval prekoncepcemi žáků v oblasti geometrické optiky. Provedl jsem průzkum mezi žáky základních škol a víceletých gymnázií. Použitý test obsahoval deset otázek. Při výběru otázek jsem ...
  • Prekoncepce žáků v oblasti termiky 

   Defence status: DEFENDED
   Schamberger, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Název práce: Prekoncepce žáků v termice Autor: Jiří Schamberger Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Dana Mandíková, CSc., KDF MFF UK Konzultant: Mgr. Petr Kácovský Abstrakt: Tato diplomová ...
  • Prírodovedné úlohy výskumu PISA - analýza výsledkov českých žiakov 

   Defence status: DEFENDED
   Pschotnerová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   This bachelor thesis is concerned with the results of Czech pupils in the science tasks of PISA 2015 examination. A deeper analysis of 15-year-old pupils` results in scientific literacy is carried out in this thesis. ...
  • Představy studentů o energii 

   Defence status: DEFENDED
   Dobias, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 2. 2008
   The goal of my thesis has been to find about high school students' intuitive conceptions of energy. I followed the previous studies made in the energy field and in terms of them my own research was carried out in the form ...
  • Představy studentů o vztahu síly a pohybu 

   Defence status: DEFENDED
   Čížková, Dita (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   V rámci bakalářské práce byl proveden průzkum představ studentů MFF UK a gymnázií o vztahu síly a pohybu. Průzkum byl proveden pomocí testu, který obsahoval šest kvalitativních úloh. Podrobně je popsán způsob zpracování ...
  • Přírodovědné úlohy typu PISA na českých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce zkoumá schopnost řešit přírodovědné úlohy typu PISA, obeznámenost s nimi a strategie volené při jejich řešení. Tomuto šetření byli podrobeni jak žáci 9. tříd, tak studenti učitelství přírodních věd a ...
  • Přírodovědné úlohy výzkumu PISA - analýza výsledků českých žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Bašátková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 6. 2009
   Bakalářská práce se zabývá analýzou výsledků českých žáků v přírodovědných testech použitých ve výzkumu PISA v roce 2000, 2003 a 2006. V úvodu práce jsou uvedeny základní informace o výzkumu PISA, jeho záměru, požívaných ...
  • Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2009- analýza výsledků českých žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá analýzou výsledků českých žáků v přírodovědné části výzkumu PISA v roce 2009. V úvodu je stručně popsána celková charakteristika výzkumu PISA, jakých metod je použito a co je testováno. V souvislosti ...
  • Řešené úlohy z mechaniky 

   Defence status: DEFENDED
   Jungová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Název práce: Řešené úlohy z mechaniky Autor: Michaela Jungová Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Dana Mandíková, CSc., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: V rámci bakalářské práce byl ...
  • Řešené úlohy z mechaniky 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   V rámci bakalářské práce byla vytvořena sbírka řešených úloh z mechaniky v elektronické podobě. Příklady byly vypracovány na téma mechanika tuhého tělesa. Celkem sbírka obsahuje 17 řešených úloh. Úlohy ve sbírce jsou určeny ...
  • Sbírka řešených úloh z mechaniky 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
   JNa/ev prace: Sbirka fosonych uloh -z niechaniky Autor: Jana Simkova Katedra (ustav): Ka.todra ilida.kt.iky fyziky Veclouei bakalafskc pracc: IlNDr. Dana Mandikova, CSc. c-niail vcdouciho: Dana.Mandikova.:a mff.ciini.cz ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV