• Eukaryotické exprese kyselých proteas. 

   Vodolánová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Nepenthesin I a neprosin jsou kyselé proteasy, které se přirozeně vyskytují v trávicích šťávách masožravých rostlin rodu Nepenthes. Oba enzymy jsou syntetizovány jako zymogeny, které jsou aktivovány v kyselém prostředí. ...
  • Exprese rekombinantní formy nepenthesinu I z Nepenthes gracilis. 

   Tretyachenko, Vyacheslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Nepenthesin je nespecifickou aspartátovou proteasou láčkovek Nepenthes a Drosera. Přírodní forma se vyznačuje vysokou termostabilitou a odolnosti v širokém rozmezí pH, vlastnostmi, které dovolují použití enzymu pro účely ...
  • Exprese rekombinantní rozpustné formy receptoru NKR-P1A 

   Vaňková, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   NK buňky jsou velké granulární lymfocyty a jsou součástí přirozeného imunitního systému. Při boji proti nádorovým či virem infikovaným buňkám spouští své cytotoxické mechanismy a produkcí cytokinů dokáží zmobilizovat i ...
  • Proteomická a bioinformatická charakterizace N-terminálních sekvencí proteinů modifikovaných po importu do hydrogenosomu Trichomonas vaginalis. 

   Zákoucká, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Trichomonas vaginalis je lidským anaerobním patogenem způsobujícím trichomoniasu, jednu z nejrozšířenějších nevirových pohlavně přenosných nemocí. Toto onemocnění postihující muže i ženy je v současnosti běžně léčeno ...
  • Proteomická charakterizace membránových mikrodomén lidských NK buněk 

   Kádek, Alan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Proteomická charakterizace membránových mikrodomén lidských NK buněk. Bc. Alan Kádek (Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika) Přirozené zabíječské (NK) buňky jsou důležitou ...
  • Příprava a využití kyselých proteáz pro štěpení proteinů v experimentech H/D výměny. 

   Kukla, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   - 4 - Abstrakt Vodík/deuteriová výměna ve spojení s hmotnostní spektrometrií (HX-MS) využívá spontánní výměny amidických vodíků proteinové páteře za atomy deuteria z roztoku k získání informace o změnách v proteinové ...
  • Příprava neprosinu I - unikátní kyselé proteasy s potenciálem pro použití ve strukturní biologii, proteomice a terapii glutenových intolerancí. 

   Pelechová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Proteasy se vyskytují napříč všemi říšemi, od virů a mikroorganismů po rostliny a živočichy, včetně lidí. Pro živé organismy jsou nezbytné. Degradují proteiny na peptidy a jednotlivé aminokyseliny, což umožňuje organismům ...
  • Příprava Oryzasinu 1 pro štěpení proteinů v experimentech vodík/deuteriové výměny. 

   Šintáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Vodík/deuteriová výměna v kombinaci s hmotnostní spektrometrií (HXMS) je stále populárnější technikou strukturní biologie. Její prostorové rozlišení závisí na účinnosti fragmentace nebo proteolytickém štěpení studovaného ...
  • Příprava rekombinantních forem extracelulární domény myších leukocytárních receptorů z rodiny NKR-P1. 

   Adámek, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Myší receptory NK buněk patřící do rodiny NKR-P1 hrají roli v regulaci odpovědi těchto buněk z hlediska jejich aktivace, inhibice a produkce cytokinů. Tato diplomová práce se zabývá přípravou extracelulárních částí aktivačních ...
  • Rekombinantní expresse chloridového kanálu z E. coli a jeho strukturní charakterizace 

   Hausner, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Proteinová rodina chloridových kanálů zastává významnou funkci pro fyziologické pochody v organismu. Mechanismus jejich působení však ještě nebyl zcela vyřešen. Poškození, či mutace těchto proteinů vyvolávají závažná ...
  • Studium interakce mezi DNA a transkripčními faktory pomocí hmotnostní spektrometrie. 

   Slavata, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Transkripční faktory hrají v rámci buňky i celého mnohobuněčného organismu zásadní regulační úlohu. Důležitým faktorem, je jejich schopnost interagovat s ostatními regulačními proteiny a DNA. Přesto, že rozsáhlá část této ...
  • Studium receptor-ligandového páru NKR-P1F a Clrg 

   Kotýnková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Studim receptor - ligandového páru NKR-P1F a Clrg Myší receptor - ligandový pár NKR-P1F a Clrg je důležitou součástí receptorového "zipu", který vzniká při kontaktu mezi NK buňkou a cílovou buňkou. Tento pár představuje ...
  • Study of conformations and conformational changes of proteins using mass spectrometric methods. 

   Kádek, Alan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Mass spectrometry (MS) techniques have, over the last twenty years, found their stable place in the structural biology toolkit. They are not only employed to provide information on the protein primary sequence, but are ...
  • Validace/verifikace diagnostik v onkohematologické laboratoři. 

   Špulková, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 9. 2013
   Se současným vývojem společnosti se rozvíjí i veškeré oblasti vědy a nejen jí. Jsou tak kladeny čím dál tím větší požadavky na práci lidí, na používané metody a techniky. Neustále se objevují nové léky, nové postupy při ...
  • Využití kyselých proteáz z láčkovek pro účely vodík/deuteriové výměny. 

   Darebná, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Využití kyselých proteáz z láčkovek pro účely vodík/deuteriové výměny Petra Darebná (Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika) Láčkovky (Nepenthes), vyskytující se převážně na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV