• Elektron-fononová vazba ve finitních systémech s více chromofory 

   Defence status: DEFENDED
   Herman, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Kvantové systémy v prírode interagujú s ostatnými kvantovými systémami a sú príkladmi otvorených kvantových systémov. V tejto práci poskytujeme úvod do teórie otvorených kvantových systémov s dôrazom na dynamiku molekulárnych ...
  • Excitation Energy Transfer in Photosynthetic Reaction Centres 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáček, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Fotosyntetická reakční centra mají pro fotosyntetizující organismy kruciální roli. Právě zde totiž dochází k tzv. separaci náboje, kdy je energie excitovaného stavu elektronu využita na ionizaci molekul a uvolněný elektron ...
  • Fyzikální modely fotosyntetických reakčních center 

   Defence status: DEFENDED
   Lalinský, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
  • Jednomolekulární spektroskopie fotosyntetických antenních systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 6. 2014
  • Krátkočasová delokalizace a absorpce světla 

   Defence status: DEFENDED
   Vokrouhlický, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   Coherent exciton delocalization improves the light harvesting function of photosyn- thetic antennae by creating conditions for very fast excitation transfer in space. This thesis focuses on two different effects creating ...
  • Nelineární optická spektroskopie molekulárních komplexů 

   Defence status: DEFENDED
   Linhart, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Práce se zabývá teorií nelineární spektroskopie a projevy kvantové koherentní dynamiky v nelineární spektroskopii. Poskytuje stručný přehled spektroskopických metod se zaměřením na metodu pump-probe. Dále rozví- jíme teorii ...
  • Přenos koherencí při relaxaci excitační energie v molekulárních agregátech 

   Defence status: RECOGNIZED
   Olšina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 4. 2012
   Předložená práce zkoumá časový vývoj operátoru hustoty agregátů molekul v interakci s termodynamickou lázní s účelem najít vhodnou aproximaci pro popis vlivu přenosu koherencí na tento vývoj. Opírá se o výsledky autorem ...
  • Přenos koherencí při relaxaci excitační energie v molekulárních agregátech 

   Defence status: DEFENDED
   Olšina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 5. 2009
   Předložená práce zkoumá časový vývoj operátoru hustoty agregátů molekul v interakci s termodynamickou lázní s účelem najít vhodnou aproximaci pro popis vlivu přenosu koherencí na tento vývoj. Opírá se o výsledky autorem ...
  • Role of system-bath interaction time-scales in photosynthetic excitation energy transfer 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 10. 2018
   ROLE ASOVÉ 'KÁLY INTERAKCE SYSTÉM-LÁZE VE FOTOSYNTETICKÉM P ENOSU EXCITANÍ ENERGIE Tato práce se věnuje vlivu rychlého a pomalého molekulárno pohybu na přenos excitační energie ve fotosyntetick- ých světlosběrných komplexech. ...
  • Samoorganizace a optické vlastnosti malých molekulárních agregátů 

   Defence status: DEFENDED
   Sláma, Vladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Tato práce se zabývá popisem agregace karotenoidů ve vodných roztocích. Jsou zde analyzovány hlavní interakce podílející se na agregaci a na základě tohoto je představen efektivní způsob popisu agregace karotenoidů, který ...
  • Samoregulační mechanismy fotosyntetických systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Semerák, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Fotosyntéza, pochod využívající energie dopadajících fotonů k pohonu elektrontransportního řetězce tvořícího membránový gradient pH, je v přírodě rozšířeným způsobem obživy. Intenzita slunečního záření však může překročit ...
  • Single-molecule spectroscopy of photosynthetic antenna systems 

   Defence status: RECOGNIZED
   Malý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 4. 2018
  • Srovnání poruchových a neporuchových přístupů k teorii optické spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Malý, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Tato práce je zaměřena na porovnání poruchového a neporuchového výpočtu po- larizace třetího řádu ve dvou dimenzionální (2D) optické spektroskopii. Dvouh- ladinová molekula a vázaný dimer jsou zvoleny jako příklady systémů ...
  • Structure and selforganization of aggregates of photosynthetic molecules 

   Defence status: DEFENDED
   Sláma, Vladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   In this work we demonstrate how quantum chemistry (QC) methods and molecular dynamics (MD) simulations can be used in combination with Frenkel exciton model (FEM) to obtain optical and excitation energy transfer properties ...
  • Struktura a spektra fotosyntetických reakčních center 

   Defence status: DEFENDED
   Linhart, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Teorie agregátů fotosyntetických molekul: spektroskopie, struktura, přenosové jevy 

   Defence status: DEFENDED
   Lalinský, Ján (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Title: Theory of aggregates of photosynthetic molecules: spectroscopy, structure, transport phenomena Author: Ján Lalinský Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor of the master thesis: RNDr. Tomáš ...
  • Teorie elektron-fononové interakce v modelovém otevřeném kvantovém systému 

   Defence status: DEFENDED
   Krčmář, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 5. 2011
   Cílem této práce je prozkoumat projekční operátorovou metodu odvození po- hybových rovnic pro redukovanou matici hustoty a aplikovat je na modelový otevřený kvantový systém. Postupně přecházíme z kvantově mechanického ...
  • Theory of Relaxation and Energy Transfer in Open Quantum Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Olšina, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 4. 2014
   The work summarizes basic theory of relaxation, energy transfer and decoher- ence in photosynthetic molecular aggregates described as open quantum systems and basic theory of third order coherent non-linear spectroscopy. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV