• Aspects of baryon and lepton number non-conservation in the Standard model of particle interactions and beyond 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 29. 09. 2024
   Hudec, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Práce je zaměřena na narušení leptonového a baryonového čísla a na flavou- rovou fyziku v teoriích za Standardním modelem částicových interakcí. Nejdříve diskutujeme souvislosti mezi náhodnými a předepsanými symetriemi. ...
  • Aspects of renormalization of spontaneously broken gauge theories 

   Defence status: DEFENDED
   Hudec, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   V této práci využíváme Colemanův-Weinbergův efektivní potenciál k výpočtu radiačních korekcí ke skalárním hmotám v šesti jednoduchých modelech kvantové teorie pole, sahajících od teorie dvou skalárních polí se symetrickým ...
  • Effects of additional scalar decaplet in the RG evolution of the running gauge couplings in the minimal SO(10) grand unified theory 

   Defence status: DEFENDED
   Press, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Vliv dodatečného skalárního desetipletu na evoluci běžících kalibračních vazeb v minimální SO(10) teorii velkého sjednocení Pavel Press Abstrakt Začneme práci se základy Lieových grup a algeber. Potom představíme základní ...
  • Jednosmyčkové beta-funkce skalárních vazeb v minimálním SO(10) Higgsově modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Press, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Tato diplomová práce je zaměřena na Minimální SO(10) Teorii velkého sjed- nocení a konkrétně na její 45 ⊕ 126 Higgsův sektor. Je známo, že ve skalárním spektru tohoto modelu se vyskytují potenciálně tachyonické nestability. ...
  • Pseudo-Goldstone bosons in grand unified theories 

   Defence status: DEFENDED
   Jarkovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The minimal renormalizable SO(10) Higgs model with the unified gauge sym- metry broken down by the adjoint representation 45S is known to suffer from tachyonic instabilities along all potentially realistic symmetry breaking ...
  • Quantum aspects of grand unified theories 

   Defence status: DEFENDED
   Gráf, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   V této práci se zaměřujeme na teorie velkého sjednocení s kalibrační grupou SO(10), a to především na konzistenci tzv. minimálních nesupersymetrických SO(10) modelů. Realistické chování takových modelů je podmíněno lokální ...
  • Wittenova smyčka v jednoduchých rozšířeních Standardního modelu částicových interakcí 

   Defence status: DEFENDED
   Miřátský, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Cílem diplomové práce je demonstrovat Wittenův mechanismus v některých rozší- řeních Standardního modelu založených na Pati-Salamově kalibrační grupě. Smyslem tohoto mechanismu je získat extrémně velkou majoranovskou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV