• Hudební slang interpretů klasické hudby na Liberecku, Pardubicku a v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Hádková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Hlavní náplní této práce je slangový slovníček z oblasti klasické hudby, který čítá 301 slangových jednotek. V prvních kapitolách se věnuji českým bohemistům a jejich lingvistickým pracím, které se zaobírají problematikou ...
  • Jazyková analýza zvukové nahrávky pro Český národní korpus aneb příspěvek k poznání mluvené češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Heringová, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
  • Jazykové prostředky v kázáních současných kazatelů Evangelické církve metodistické v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Červeňáková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Předkládaná diplomová práce se zabývá lingvistickou analýzou náhodně vybraných kázání současných metodistických kazatelů v České republice. Na základě dat získaných z přepisu zvukových nahrávek popisuje a komentuje jazykové ...
  • K vývoji názvů ulic města Vrchlabí 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 1. 2008
   Diplomová práce mapuje vývoj názvů ulic města Vrchlabí od konce 19. stoleti do současnosti, na základě všech dostupných dobových materiálů. Snaži se postihnout tendence v motivaci pojmenováváni ulic města Vrchlabí s ohledem ...
  • Okazionalizmy v současné češtině, zvláště v publicistice 

   Defence status: DEFENDED
   Michalec, Vít (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 5. 2008
   Diplomová práce se zabývá příležitostně utvořenými slovy, která nazýváme souhrnně okazionalizmy. Vzhledem k obsáhlosti tématu není více věnována pozornost oblasti těmto jednotkám jazyka vlastní - beletrii, nýbrž takovým ...
  • Ortografie a lexikum cestopisu Oldřicha Prefáta z Vlkanova "Cesta z Prahy do Benátek" 

   Defence status: DEFENDED
   Kafka, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 14. 1. 2008
   Tato DP se zabývá dvěma jazykovými oblastmi renesančního cestopisu Oldřicha Prefáta z Vlkanova, pravopisem jeho prvního vydání z roku 1563 a charakterem a zvláštnostmi jeho slovní zásoby. Nechybí zde obecný úvod, kde je ...
  • Slovník rockových kytaristů 

   Defence status: DEFENDED
   Vondrušová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
   Slovník rockových kytaristů má část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývá pracemi o slangu v české lingvistice, především těmi, které v oblasti slangů řeší otázky terminologické a onomaziologické. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV