• Dynamika fotoexcitovaných nosičů náboje v diamantu 

   Popelář, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Název práce: Dynamika fotoexcitonovaných nosičů náboje v diamantu Autor: Bc. Tomáš Popelář Katedra: KCHFO MFF UK Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Petr Malý DrSc., KCHFO MFF UK Abstrakt: V této práci byla zkoumána ...
  • Femtosekundová laserová spektroskopie diamantu 

   Bažíková, Sára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Diamant je díky svým mimořádným vlastnostem a širokému zakázanému pásu (5,47 eV) velice slibným materiálem na poli optoelektroniky. Absorpcí ultrafialového světla vznikají v diamantu excitované nosiče náboje - elektrony a ...
  • Fotochromický jev v nanoporézním filmu TiO2 s nanokrystaly Ag 

   Galář, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 12. 5. 2009
   The diploma thesis is devoted to multicolour photochromic effect in nanocomposite material Ag-TiO2, which is caused by a spectrally selective photoinduced decrease in extinction. The Thesis introduces briefly the theory ...
  • Generace koherentního krátkovlnného ( <160nm) záření pomocí konvenčních laserů 

   Chalupský, Jaromír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   The theoretical part of this diploma thesis seeks to explain the methods used for generation of coherent short-wavelength radiation. It describes the principles and the operation conditions of direct laser sources and ...
  • Interakce ultrakrátkých laserových pulsů s polovodičovými nanostrukturami 

   Preclíková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 9. 2010
   The thesis is devoted to the optical spectroscopy (photoluminescence, transmission, ultrafast photoluminescence) of nanocrystalline diamond films and silver nanoparticles in titanium dioxide matrix. We studied the influence ...
  • Laser Frequency Stabilization and Measurement of Optical Frequencies 

   Balling, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 4. 2010
  • Novel binding proteins derived from small protein domains targeting diagnostically important molecules 

   Vaňková, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 12. 2018
   Rychlý vývoj technik genového inženýrství, zejména metod pro in vitro řízenou evoluci a kombinatorickou mutagenezi, umožnil rychlý rozvoj nových vazebných proteinů pro téměř jakýkoli požadovaný antigen jako alternativu k ...
  • Nové väzobné proteíny cielené na marker epitelových buniek 

   Huličiak, Maroš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Presná a rýchla kvantifikácia krvných cirkulujúcich nádorových buniek (CTC) u adenokarcinómu pľúc je zásadným krokom ku zrýchleniu diagnostiky, voľbe vhodnej a včasnej terapie a k určeniu prognózy liečby. Vývoj nového typu ...
  • Nové väzobné proteíny cielené na marker epitelových buniek 

   Huličiak, Maroš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Fast and precise quantification of circulating tumour cells (CTC) in lung adenocarcinoma is a pivotal step in acceleration of diagnosis, selection of early therapy and estimation of treatment prognosis. Development of a ...
  • Optické vlastnosti interkalovaných materiálů 

   Tesařová, Naďa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Optické vlastnosti nanodiamantu 

   Lejnar, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 9. 2008
  • Proteinové domény využitelné k vývoji vazebných molekul 

   Dobešová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Malé proteinové domény jsou základními stavebními jednotkami v přírodě se vyskytujících proteinů. Mnohé z těchto domén vynikají svou stabilitou a absencí disulfidických vazeb, a proto se jejich struktury stávají atraktivními ...
  • Selekčné postupy v riadenej evolúcii väzobných proteínov 

   Huličiak, Maroš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Umelo vytvárané väzobné proteíny odvodené od malých proteínových domén lákajú čoraz väčšiu pozornosť ako alternatívy k monoklonálnym protilátkam a majú široké spektrum využitia. Svoju aplikáciu si našli v oblastiach ...
  • Ultrarychlá dynamika nosičů náboje v polovodičových nanostrukturách 

   Šimurda, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 6. 2006
  • Ultrarychlá laserová spektroskopie hybridních nanosystémů 

   Galář, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 2. 2016
   Title: Ultrafast spectroscopy of hybrid nanosystems Author: RNDr. Pavel Galář Department: Department of Chemical Physics and Optics Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. Abstract: This Ph. D. thesis is focused on physical ...
  • Ultrarychlé elektronické procesy v nanodiamantu 

   Pařízek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
  • Vliv povrchu polovodičových nanokrystalů na jejich vlastnosti: studium metodami laserové spektroskopie 

   Preclíková, Jana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   The topic of the diploma thesis is chemical treatment of the surfaces of semiconductor nanocrystals CdS and CdSe in the form of thin nanocrystalline films prepared by chemical bath deposition. The evolution of photoluminescence ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV