Now showing items 1-20 of 27

  • Diagnostika pohybového systému, fyzické kondice a kvality života u peritoneálně dialyzovaných jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Elisová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 6. 10. 2010
   Úvod: Chronické selhání ledvin a dialyzační léčba může způsobovat různě závažné komplikace. Nejčastěji se jedná o kardiovaskulární komplikace. Je prokázán vliv těchto komplikací na pohybový systém, zejména na stav fyzické ...
  • Efekt kompenzačních cvičení na hráčky florbalu - kategorie ženy extraliga 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáčková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název práce: Efekt kompenzačních cvičení na hráčky florbalu - kategorie ženy, extraliga Cíle práce: Diagnostikovat u hráček florbalu stav svalového systému s ohledem na charakter sportovního zatížení. Sestavit zásobník ...
  • Funkční poruchy pohybového systému u jedinců po transplantaci ledviny 

   Defence status: DEFENDED
   Školová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 15. 5. 2012
   Název: Funkční poruchy pohybového systému u jedinců po transplantaci ledviny Vymezení problému: Transplantace ledviny představuje metodu volby léčby nemocných se selháním ledvin, která je spojena s delším přežitím nemocných ...
  • Fyzická aktivita u jedinců po transplantaci ledvin 

   Defence status: DEFENDED
   Sýsová, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 11. 5. 2011
   Úvod: Díky moderní medicíně se jedinci s chronickými formami onemocnění dožívají vyššího věku než dříve. V práci jsme se zabývali posledním stádiem chronického selhání ledvin, které je léčeno dialyzační léčbou nebo ...
  • Kineziofobie, její prediktory a souvislosti u vybraných chronických onemocnění - teoretický přehled 

   Defence status: DEFENDED
   Schwarzová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Název: Kineziofobie, její prediktory a souvislosti u vybraných chronických onemocnění - teoretický přehled Cíl: Přehledově zpracovat problematiku výskytu kineziofobie u různých chronických onemocnění a identifikovat její ...
  • Kineziofobie, její prediktory a souvislosti u vybraných chronických onemocnění - teoretický přehled 

   Defence status: DEFENDED
   Schwarzová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 20. 6. 2022
   Title: Kinesiophobia, her predictors and consequences in selected chronic diseases - theoretical review Objectives: To review the issue of the occurrence of kinesophobia in various chronic diseases and to identify its ...
  • Kineziofóbie u dialyzovaných pacientů - dotazníkové šetření 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Název práce: Kineziofobie u dialyzovaných pacientů - dotazníkové šetření. Cíle práce: Charakterizovat pojem kineziofobie a pomocí dotazníku Tampa Scale for Kinesiophobia - TSK-CZ - vyhodnotit závislost míry strachu z pohybu ...
  • Kompenzační cvičení pro odstranění svalových dysbalancí u hráčů fotbalu U13 

   Defence status: DEFENDED
   Požárek, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 4. 5. 2009
   Název Kompenzační cvičení pro odstranění svalových dysbalancí u hráčů fotbalu U13 Cíle práce Sestavit soubor cviků vhodných pro prevenci zranění ve fotbale. Metody Sledovaný soubor tvořili hráči fotbalu - mladší žáci ...
  • Kompenzační program pro ženy se sedavým zaměstnáním 

   Defence status: DEFENDED
   Kinštová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 2. 5. 2010
  • Kvalita života jedinců po transplantaci ledvin a možnosti jejího ovlivnění různými formami intervence 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   Název: Kvalita života jedinců po transplantaci ledvin a možnosti jejího ovlivnění různými formami intervence. Cíle práce: Zhodnotit aktuální kvalitu života jedinců po transplantaci ledviny. Následně vyhodnotit vliv 6 měsíční ...
  • Kvalita života jedinců s chronickým selháváním ledvin léčených peritoneální dialýzou 

   Defence status: DEFENDED
   Vrágová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 7. 10. 2010
   Název: Kvalita života jedinců s chronickým selháváním ledvin léčených peritoneální dialýzou. Cíle práce: Zhodnotit kvalitu života jedinců s chronickým selháváním ledvin léčených peritoneální dialýzou. Navrhnout možná řešení, ...
  • Kvalita života u pacientů s chronickým selháváním ledvin léčených hemodialýzou během intervence pohybovým režimem 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 12. 5. 2009
   Title: Quality of the life in patients with chronic renal failure treated by haemodialysis during exercise intervention period. Introduction: Quality of life has become very discussed idea also in medicine in last ten ...
  • Možnosti kompenzace jednostranného zatížení u florbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáčková, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Název práce: Možnosti kompenzace jednostranného zatížení ve florbale. Cíl práce: Vyhledat a analyzovat dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů, týkající se svalové nerovnováhy a kompenzačních cvičení v návaznosti ...
  • Nejčetnější poruchy pohybového systému u pacientů s chronickým selháním ledvin léčených hemodialýzou 

   Defence status: DEFENDED
   Jurová, Klára (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 5. 2008
   The diploma thesis deals with muskuloskeletal system disorders in hemodialysis pacients with chronic renal failure. Theoretic informations about the most frequent disorders of musculoskeletal system in uremic patients, ...
  • Pohybová aktivita a její vliv v průběhu hemodialýzy na tělesnou zdatnost jedinců s chronickým selháním ledvin 

   Defence status: DEFENDED
   Táborská, Silvie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 11. 5. 2006
   Title Physical activity during hemodialysis and its impact on physical performance at patients with end-stage renal disease (ESRD). Objective: To verify efficiency of exercise training during hemodialysis with emphasis on ...
  • Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou a možnost jejich využití k ovlivnění kvality života 

   Defence status: DEFENDED
   El Ali, Zaher Ali (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 7. 10. 2008
   Název Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou a možnost jejich využití k ovlivnění kvality života Cíl práce: Vyhodnotit vliv pravidelného šesti měsíčního pohybového programu prováděného v průběhu hemodialýzy ...
  • Pohybové programy pro jedince s CHSL léčené dialýzou amožnost jejich využití k ovlivnění kvality života 

   Defence status: DEFENDED
   El Ali, Zaher (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 14. 3. 2018
   Title Exercise programmes for individuals with ESRD treated with dialysis and their effect for quality of life. Objective: To evaluate an effect of regular 6 months intradialytic exercise programmes at functional state and ...
  • Předsoutěžní příprava závodnice kategorie Bikini fitness 

   Defence status: DEFENDED
   Melčáková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The title of the work: Pre-competition preparation of the Bikini fitness category competitor The aim of the work: The main aim of this bachelor thesis is to compare training and nutritional approach during competition ...
  • Srovnání fyzické zdatnosti žáků obecné a sportovní třídy ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Zaplatílková, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   Title: Comparison of Physical Skills of Pupils in General and Sports Classes of Elementary School Goals: The aim of this research is to determine the level of physical fitness skills of pupils, who, attend a sport class ...
  • Stravovací návyky a pohybová aktivita při sedavém zaměstání ve Škoda Auto 

   Defence status: DEFENDED
   Melčáková, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   Název práce: Stravovací návyky a pohybová aktivita při sedavém zaměstnání ve Škoda Auto Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce bylo zjistit stravovací návyky a míru pohybové aktivity při sedavém zaměstnání. Bylo ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV