• Advokát - klient 

   Defence status: DEFENDED
   Paštěková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 1. 2014
   Resumé Tato diplomová práce je zaměřena vztah advokáta a klienta. Její obsah je rozdělen do dvou částí. První z nich a je spíše obecného charakteru a zabývá se komplexně vztahem mezi advokátem a klientem. Tato část obsahuje ...
  • Advokát - klient 

   Defence status: DEFENDED
   Šplíchal, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá advokacií a obsahem pojmu advokacie, dále pak rozvádí pojmy právní pomoc a právní služba a hledá mezi těmito pojmy rozdíly. Práce též nabízí stručný pohled do historie právnického povolání a ...
  • Advokát a klient 

   Defence status: DEFENDED
   Maur, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 1. 2008
  • Advokát a klient 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupa, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
  • Advokát a klient 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 10. 5. 2006
  • Advokát a klient 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 1. 2010
  • Alternativní řešení sporů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 8. 2. 2007
  • Apelace a kasace v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Šlédrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 9. 2009
   Závěr Cílem diplomové práce byl popis některých aspektů apelace a kasace. Charakteristice jednotlivých opravných systémů se věnovala již řada právních teoretiků, a proto se v teoretické rovině pokouším především o shrnutí ...
  • Apelácia a kasácia v občianskom súdnom konaní 

   Defence status: DEFENDED
   Čuprík, Marián (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 5. 2007
   Diplomová práce se věnuje apelaci a kasaci v občanském soudním řízení. V rámci civilního procesu s účastí stran s protichůdnými zájmy je potřeba zabezpečit každému účastníkovi možnost využít všechyn prostředky práva, aby ...
  • Civilní exekuce a daňová exekuce (srovnání) 

   Defence status: DEFENDED
   Černoch, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 5. 2015
   Shrnutí Cílem mé diplomové práce je srovnání civilní exekuce a daňové exekuce. Má diplomová práce rovněž zjišťuje, které řízení je efektivnější. Civilní exekuce je řízení upravené zákonem č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech ...
  • Civilní exekuce pro peněžité plnění se zaměřením na postih nemovitých věcí a závodu 

   Defence status: DEFENDED
   Procek, Peter (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   This thesis deals with civil distraint for pecuniary performance focused on recourse of immovable assets and of works. The aim of this thesis is critical confrontation of civil distraint for pecuniary, especially performance ...
  • Civilní proces a domácí násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Chalupská, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 5. 2015
   Cílem diplomové práce, nazvané "Civilní proces a domácí násilí", je poskytnout přehled institutů civilního procesu směřujících k ochraně před touto formou násilí. Domácí násilí je stále živým tématem, které zasluhuje notnou ...
  • Civilní proces v kontinentálním a angloamerickém právním systému 

   Defence status: DEFENDED
   Dufková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 22. 9. 2014
   Účelem této práce s názvem "Civilní proces v kontinentálním a angloamerickém právním systému" je poskytnout základní přehled o úpravě civilního procesu v některých zemích obou zmíněných systémů, provést srovnání těchto ...
  • Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Valuš, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 6. 2015
   Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče Problematika civilních sporů mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče se vyznačuje velkou mírou provázanosti hmotněprávních a procesněprávních ...
  • Civilní spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění 

   Defence status: DEFENDED
   Čírtková, Monika (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 12. 2013
   The theme of my thesis is Civil disputes over invalidity of will and list of disheritance. The most extensive part of my paper is devoted to testaments lawfulness proceedings. I narrated numerous practical cases of inheritance ...
  • Cochemský model v aplikační praxi českých soudů 

   Defence status: DEFENDED
   Úlehlová, Simona (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 6. 2019
   Cochemský model v aplikační praxi českých soudů Abstrakt Předložená diplomová práce s názvem "Cochemský model v aplikační praxi českých soudů" se zabývá hlavními principy modelu cochem, jenž je založený na spolupráci profesí ...
  • Činnost notářství a prevence soudních sporů 

   Defence status: DEFENDED
   Genžová, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Závěr Od obnovení svobodného notářství v roce 1993 urazilo toto povolání dlouhou cestu. Díky tomu, že i v době totality se mezi notáři udržovaly ideje klasického notářství, došlo po revoluci k jeho obnově velmi přirozeným ...
  • Další soudní osoby a jejich podíl na činnosti soudu v civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Prášilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   OTHER JUDICIAL PERSONS AND THEIR INVOLVEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE COURT IN CIVIL PROCEEDINGS ABSTRACT According to the § 3 Act No. 6/2002 sb. about the courts, judges, lay judges, the state administration of judges and ...
  • Datové schránky jako způsob doručování v občanském soudním řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Traxlerová, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 9. 2012
   Shrnutí Název práce je "Datové schránky jako způsob doručování v občanském civilním řízení". Práce popisuje význam datových schránek v civilním řízení a zabývá se elektronizací institutu doručování. Doručování je jeden ze ...
  • Dědické řízení v České republice a v Německu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 8. 10. 2012
   TITLE: Inheritance proceedings in the Czech republic and Germany AUTHOR: Mgr. Tomáš Procházka DEPARTMENT: Civil law SUPERVISOR: Doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D ABSTRACT: This thesis is about detailed legal analysis of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV