• Analysis of fluctuation of labourers 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Hlavním cílem této práce je analýza fluktuace zaměstnanců ve známé české výrobní společnosti. Kvůli GDPR se daná společnost rozhodla, že její jméno nesmí být uvedeno. Data byla upravena do longitudinálního tvaru a GEE ...
  • Asymptoticky optimální testy 

   Defence status: DEFENDED
   Thomayer, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Generalized Method of Moments 

   Defence status: DEFENDED
   Volejníková, Viktorie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
   The topic of this bachelor thesis is the Generalized Method of Moments (GMM), its asymptotic properties, and its implementations. The first chapter briefly introduces the moment conditions and the Method of Moments (MM) ...
  • Joinpoint Regrese 

   Defence status: DEFENDED
   Lain, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   The theme of this thesis is the joinpoint regression, the description of model, its properties and its construction. We are interested in methods of estimating parameters. We show practical use of the model. In the first ...
  • L1 regrese 

   Defence status: DEFENDED
   Čelikovská, Klára (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   This thesis is focused on the L1 regression, a possible alternative to the ordinary least squares regression. L1 regression replaces the least squares estimation with the least absolute deviations estimation, thus generalizing ...
  • Post-selection Inference: Lasso & Group Lasso 

   Defence status: DEFENDED
   Bouř, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Lasso patří mezi populární nástroje, které můžeme použít k výběru a od- hadu proměnných. Klasická statistická inference však není pro lasso odhady apli- kovatelná. V této diplomové práci jsou představeny metody lasso a ...
  • Problémy mnohonásobného testovania 

   Defence status: DEFENDED
   Turzová, Kristína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Statistical hypothesis testing is used while analyzing experimental data. This thesis is focused on multiple testing, which means testing many hypotheses simultaneously, and multiple testing problems occurring while running ...
  • Příčiny účinků a účinky příčin 

   Defence status: DEFENDED
   Zemánková, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The thesis deals with an associative and causal relationship between two different random phenomena and presents basic statistical methods for investigation of these relationships. Firstly it focuses on demonstrating the ...
  • Robust linear regression 

   Defence status: DEFENDED
   Rábek, Július (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Regresná analýza je jedným z najrozšírenejšie používaných štatistických nástrojov ap- likovaných v rôznych vedeckých odboroch, pričom jej najznámejšou metódou je lineárna regresia. Tradičný postup na získanie odhadov ...
  • Robustnost statistických odhadů 

   Defence status: DEFENDED
   Hobza, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Bakalářská práce se zabývá aspektem robustnosti odhadů, vše je podrobně probíráno na M-odhadech. Nejprve je však v první kapitole podrobně vysvětlen samotný pojem robustnosti a probírány jsou také její charakteristiky, ...
  • Sila dvojvýberových testov 

   Defence status: DEFENDED
   Rózsahegyi, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Jedným z často používaných štatistických nástrojov sú dvojvýberové testy, pomocou ktorých rozhodujeme o tom či experimentálne získané dáta z rôznych populácií spĺňajú vopred zadaný predpoklad. Vhodnosť ich použitia môžeme ...
  • Sila dvojvýberových testov 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Rózsahegyi, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Two-sample tests are commonly used in practice, for example in scientific sphere or financial sectors. The power of test is also an important feature and express probability that the test will reject invalid null hypothesis. ...
  • Statistická inference v modelech s proměnlivými koeficienty 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Splítek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Tato práce se zabývá modely s promìnlivými koe cienty se za- mìøením na statistickou inferenci. Hlavní my¹lenkou tìchto modelù je pou¾ití regresních koe cientù, mìnících se v závislosti na nìjakém modi kátoru vlivu, namísto ...
  • Statistická inference v modelech s proměnlivými koeficienty 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Splítek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Tato práce se zabývá modely s promìnlivými koe cienty se za- mìøením na statistickou inferenci. Hlavní my¹lenkou tìchto modelù je pou¾ití regresních koe cientù, mìnících se v závislosti na nìjakém modi kátoru vlivu, namísto ...
  • Varying coefficient models 

   Defence status: DEFENDED
   Sekera, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Cílem této práce je popsat modely s proměnlivými koeficienty - třídu re- gresních modelů, která umožňuje uvažovat koeficienty jako funkce náhodných veličin. Tento koncept je popsán pro nezávislé výběry, longitudinální data ...
  • Zobecněný Wilcoxonův test pro cenzorovaná data 

   Defence status: DEFENDED
   Vařejková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This paper deals with the generalized Wilcoxon test and its use for censored data. The introduction describes standard one-sample and two-samples Wilco- xon tests and their basic properties, censored data and methods of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV