• Asymptoticky optimální testy 

   Thomayer, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Joinpoint Regrese 

   Lain, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   The theme of this thesis is the joinpoint regression, the description of model, its properties and its construction. We are interested in methods of estimating parameters. We show practical use of the model. In the first ...
  • Post-selection Inference: Lasso & Group Lasso 

   Bouř, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Lasso patří mezi populární nástroje, které můžeme použít k výběru a od- hadu proměnných. Klasická statistická inference však není pro lasso odhady apli- kovatelná. V této diplomové práci jsou představeny metody lasso a ...
  • Problémy mnohonásobného testovania 

   Turzová, Kristína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Statistical hypothesis testing is used while analyzing experimental data. This thesis is focused on multiple testing, which means testing many hypotheses simultaneously, and multiple testing problems occurring while running ...
  • Příčiny účinků a účinky příčin 

   Zemánková, Lucie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The thesis deals with an associative and causal relationship between two different random phenomena and presents basic statistical methods for investigation of these relationships. Firstly it focuses on demonstrating the ...
  • Sila dvojvýberových testov 

   Rózsahegyi, Dominik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Dvojvýberové štatistické testy sa bežne využívajú v praxi, napríklad vo ve- deckej alebo finančnej oblasti. Sila testu je zase dôležitou vlastnosťou a vyjadruje pravdepodobnosť, že test zamietne neplatnú nulovú hypotézu. ...
  • Statistická inference v modelech s proměnlivými koeficienty 

   Splítek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 6. 2017
   Tato práce se zabývá modely s promìnlivými koe cienty se za- mìøením na statistickou inferenci. Hlavní my¹lenkou tìchto modelù je pou¾ití regresních koe cientù, mìnících se v závislosti na nìjakém modi kátoru vlivu, namísto ...
  • Statistická inference v modelech s proměnlivými koeficienty 

   Splítek, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 1. 2018
   Tato práce se zabývá modely s promìnlivými koe cienty se za- mìøením na statistickou inferenci. Hlavní my¹lenkou tìchto modelù je pou¾ití regresních koe cientù, mìnících se v závislosti na nìjakém modi kátoru vlivu, namísto ...
  • Varying coefficient models 

   Sekera, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 9. 2017
   Cílem této práce je popsat modely s proměnlivými koeficienty - třídu re- gresních modelů, která umožňuje uvažovat koeficienty jako funkce náhodných veličin. Tento koncept je popsán pro nezávislé výběry, longitudinální data ...
  • Zobecněný Wilcoxonův test pro cenzorovaná data 

   Vařejková, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This paper deals with the generalized Wilcoxon test and its use for censored data. The introduction describes standard one-sample and two-samples Wilco- xon tests and their basic properties, censored data and methods of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV