Now showing items 1-18 of 18

  • Alternativní metody a jejich využití ve výuce francouzštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Palečková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Tato diplomová práce sleduje téma alternativních metod a konkrétních možností jejich využití při běžné výuce francouzského jazyka na českých školách za účelem zvýšení efektivity vyučovacího procesu a zároveň zahrnuje ...
  • La correction des erreurs dans les classes de français 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkalová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Tato práce se zaměřuje na význam chyb ve výuce francouzštiny. Jejím cílem je zjistit, zdali je možné v kontextu dnešní české školní reality vnímat chybu jako možnost naučit se novým věcem a udělat tak pokrok v učení, jak ...
  • L'enseignement des langues vivantes aux écoles primaires en France et l'enseignement du français aux écoles primaires en République tchèque j 

   Defence status: DEFENDED
   Vokůrková, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   česky: Název diplomové práce: Výuka cizích jazyků ve Francii na prvním stupni ZŠ a výuka francouzštiny u nás na prvním stupni ZŠ Klíčová slova: cizí jazyk, francouzština, 1. stupeň ZŠ, výuka, učebnice Abstrakt: Hlavním ...
  • Les étudiants du français des lycées bilingues leurs possibilités et objectifs principaux 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasatá, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
  • L'événement de parole dans le cadre de l'enseignement communicatif: le rôle des gestes 

   Defence status: DEFENDED
   Vanišová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 6. 2010
   4 Anotace Ce mémoire traite de six composantes de l'événement de parole, telles que définies par Roman Jakobson. Celles-ci sont introduites comme éléments de base du processus pédagogique en même temps, et elles sont ...
  • Jeu linguistique et dyslexie en classe de FLE 

   Defence status: DEFENDED
   Jašková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 6. 2011
   Anotační list Název diplomové práce: Lingvistická hra a dyslexie ve výuce francouzštiny Klíčová slova: Hra, aktivita, dyslexie, dysgrafie, dysortografie, speciální porucha učení, reedukace. Abstrakt: Tato práce se zabývá ...
  • Lycées francais d'enseignement général 

   Defence status: DEFENDED
   Škeříková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Hlavním cílem této práce je popsat francouzská lycea všeobecného zaměření. První část této práce je věnována rozdílům a podobnostem mezi tímto specifickým typem lyceí a ostatními typy lyceí. Nejdříve jsou lycea situována ...
  • Metody výuky slovní zásoby ve francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Ce mémoire de diplôme traite des méthodes de renseignem ent du vocabulaire dans la classe du français langue étrangère. Chaque étudiant entre dans une langue étrangère par le vocabulaire. A la base du vocabulaire l'étudiant ...
  • Možnosti a meze využití hry ve výuce francouzského jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Janatová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Ve své diplomové práci Možnosti a meze využití hry ve výuce francouzského jazyka se zabývám tématem hry z různých pohledů. Svou práci jsem rozdělila na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem ...
  • Otázka motivace při výuce francouzského jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Cet ouvrage se donne pour tache d offrir aux lecteurs une vue globale sur la problématique de motivation, avant tout sur ses sources théoriques et sur son application dans l'enseignement de FLE.142 La motivation est un ...
  • Le role du caractere demonstatif dans l'enseignement du francais langue étrangre 

   Defence status: DEFENDED
   Kalhousová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Le caractère démonstratif fait une partie intégrante dans le processus d'apprentissage des langues. Il était, il est et sûrement il sera toujours un article important dans toutes les lignes méthodologiques. C'était ...
  • La situation de la langue tchèque à l'étranger et celle du français en République tchèque dans le cadre de l'école maternelle et primaire 

   Defence status: DEFENDED
   Manzelová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   česky: Název diplomové práce: Podpora českého jazyka v zahraničí a podpora francouzštiny v České republice v rámci mateřské a základní školy. Klíčová slova: bilingvismus, bilingvní školy, vzdělávací systémy - český a ...
  • Spécificités de l'enseignement du FLE chez les grands adolescents et les adultes du niveau débutant A1 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasatá, Adéla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Cílem této práce je analyzovat z obecně didaktického hlediska specifika výuky francouzského jazyka u dospívajících a dospělých studentů na úrovni začátečníků, konkrétně pak výuku FLE v rámci neformálního vzdělávání v ...
  • Système scolaire en France et en République tchèque 

   Defence status: DEFENDED
   Berger, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   1 Abstrakt Autor se ve své bakalářské práci zabývá současným školstvím, ve kterém došlo v posledních letech ke značným změnám. Systém se neustále mění, a proto tato práce zachycuje jen část současného vývoje. Autor, který ...
  • Školní vzdělávací program - francouzský jazyk ve 3. třídě ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Táňa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
   Dans ce mémoire, j 'ai essayé d'élaborer un programme pour le français niveau débutant en classe de troisième qui corresponde au profil de notre école. Comme j 'enseigne dans cette école depuis cinq ans, je ...
  • Využití aktivizujících metod ve výuce francouzského jazyka 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhánková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   Předmětem této diplomové práce jsou aktivizující metody ve výuce francouzského jazyka. Tato práce popisuje problematiku aktivizujících výukových metod v kontextu ostatních metod výuky. Je zde uvedena definice vyučovací ...
  • Využití písně jako didaktického prostředku 

   Defence status: DEFENDED
   Podlahová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 1. 2012
   Práce se zabývá problematikou využití písně při vyučování. V teoretické části se autorka zabývá vyučovacími metodami, typy cvičení, spojení písně ve výuce se sugestopedií a využitím písně v hodinách francouzského jazyka. ...
  • Výuka cizímu jazyku v raném věku 

   Defence status: DEFENDED
   Hajná, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   česky: Název diplomové práce: Výuka cizímu jazyku v raném věku Klíčová slova: cizí jazyk, raná výuka, předškolní věk, bilingvismus, jazyková propedeutika, plurilingvismus Abstrakt: Diplomová práce představuje studii, která ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV