• Charakteristika hezitací v češtině a míra jejich percepční rušivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Průchová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 6. 2016
   Tato práce se zabývá problematikou hezitací v mluvené češtině. Teoretická a popisná část se primárně soustředí na popis hezitací jakožto jednoho z poměrně běžných rysů spontánní řeči, na jejich typologii, na zmapování ...
  • Česká šumová vibranta /ř/ a její realizace nerodilými mluvčími češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Zábojová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Tato diplomová práce ve své teoretické pojednává o r-ových hláskách, včetně českých vibrant, a speciálně se zaměřuje na artikulační, percepční a akustické vlastnosti šumové vibranty [ř]. Pozornost je věnována i možným ...
  • Dynamika fonetických redukcí na úrovni věty ve spontánní mluvené angličtině 

   Defence status: DEFENDED
   Dalešická, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   (česky): Tato práce se zabývá tématem fonetických redukcí ve spontánní řeči a jejich vztahem s rozpoznatelností řečových jednotek, přičemž výzkum byl prováděn na anglickém jazyce za použití metodologie výzkumu provedeném ...
  • Explozívy v češtině: temporální vlastnosti a variabilita při realizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 2. 2011
   Cílem této diplomové práce je blíže prozkoumat a popsat vybrané fonetické vlastnosti českých orálních explozív [p t ť k b d ď g] v běžně mluvených projevech. Výzkum se soustřeďuje především na jejich temporální charakteristiky ...
  • Fonetická variabilita na úrovni slov ve veřejných projevech 

   Defence status: DEFENDED
   Kodytková, Carmen (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá fonetickou variabilitou slov ve veřejných projevech. V první části práce bylo naším cílem přehledně shrnout dosavadní poznatky o vlastnostech a principech spontánní řeči, o fonetických rysech ...
  • Koncové šva v nizozemštině 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This thesis deals with final schwa in Dutch in final segments -e and -en, which are in most of contemporary Dutch dialects homophonous because of the elision of the final nasal. The first part of the research was designed ...
  • Koncové šva v nizozemštině 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kratochvíl, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Tato práce se zaobírala analýzou koncových šva v nizozemštině, se zaměřením na koncovky -e a -en, které jsou dnes ve většině nizozemských dialektu homofonní vlivem elize koncové nazály. První část výzkumu byla koncipována ...
  • Realizace konsonantů v češtině vietnamských mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Čepelíková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Diplomová práce se zabývá percepčně nápadným odchylkám v realizaci konsonantů v češtině vietnamských mluvčích. Cílem práce je identifikace, charakteristika, kategorizace a kvantifikace odchylek od běžné české výslovnosti ...
  • Srovnání vybraných spektrálních a temporálních vlastností německých frikativ [x] a [ç] a české frikativy [x] a jejich odezva v percepci 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 26. 5. 2010
   Cílem této práce je prozkoumat vybrané akustické vlastnosti německých frikativ [x] a [ ] a české frikativy [x]. Uvedené hlásky budeme popisovat a porovnávat jednak na základě spektrálních vlastností jejich šumu, vyjádřených ...
  • Temporální vlastnosti českých frikativ 

   Defence status: DEFENDED
   Homolková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 2. 2009
   Diplomová práce se zabývá popisem temporálních vlastností českých středových frikativ (f, v, s, z, š, ž, ch [x], h). Zjišťuje trvání frikativ v intervokalické pozici zejména se zřetelem k místu artikulace a kontrastu ...
  • Výslovnostní redukce na úrovni slov ve spontánní řeči a identifikovatelnost řečových jednotek 

   Defence status: DEFENDED
   Tomanová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Tato diplomová práce se věnuje problematice výslovnostních redukcí a identifikovatelnosti redukovaných forem slov. V první části práce jsou analyzována vybraná slova z dialogů s vysokým stupněm spontaneity. Tato část mapuje ...
  • Znělost v češtině německých mluvčích 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 2. 2014
   The thesis is concerned with the German speakers' pronunciation of the Czech language, specifically with the issue of the voicing of obstruents. The phonological voicing is realized differently in Czech and German and the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV