• Architekti Josef Skřivánek a Václav Svoboda, místní stavitelé v Čáslavi. Architektura první třetiny 20. století 

   Lesáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   Tato diplomova prace se zabyva architekturou mesta Caslavi prvni tretiny 20. stoleti. V tomto obdobi mesto protivalo velky stavebni rozvoj. Pozornost je venovana mistni zapomenute stavitelske rodine Skrivanku a dalsim ...
  • Architektonický a urbanistický vývoj Liberce 1352-2006 

   Zeman, Jaroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   Liberec je v porovnání s většinou sídelních aglomerací na našem území městem poměrně mladým, avšak jeho vývoj byl neméně zajímavý a komplikovaný. Zásadní zlom znamenal především nástup průmyslové revoluce, neboť nejvýrazněji ...
  • Architektura na barokních obrazech (Čechy 1640 - 1730) 

   Fialová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   V rámci této bakalářské práce byla posuzována role architektury v barokních závěsných obrazech. Cílovou skupinou jsou obrazy vytvořené v Českých zemích mezi léty 1640 až 1730. Práce je uspořádána jako katalog. Z užšího ...
  • Architektura přelomu pozdního historismu a secese na příkladu díla čelákovického stavitele Konstantina Saxe 

   Hudeček, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předkládaná práce pojednává o osobnosti a tvorbě stavitele Konstantina Saxe (1874-1927), činného v první čtvrtině 20. století v Čelákovicích. Po úvodu následuje kapitola, jejímž cílem je přesnější vymezení jednotlivých ...
  • Architektura v Pelhřimově na počátku 20. století 

   Šenoltová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   V práci o pelhřimovské architektuře na počátku 20. století následuje po úvodu kapitola o historii, která se dále člení na podkapitoly o historii města v období od poloviny 19. století do počátku 2. světové války, založení ...
  • Blücherův palác a barokní tvorba v Opavě 

   Stuchlíková, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Hlavním cílem bakalářské práce bylo představení barokního paláce s názvem Blücherův, který je situovaný v centru města Opava, seznámení se s jeho komplikovaným historickým a stavebním vývojem, průzkum fasád, interiérů, ...
  • Böhmen in Bayern. Joch für Joch - der Weg vom Süden nach Böhmen und zurück (Forschungsbeitrag zur Architekturlehre in der Barockzeit anhand des sog. Dientzenhofer-Skizzenbuches) 

   Štěrbová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 6. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění Obecná teorie a dějiny umění a kultury - Dějiny výtvarného umění Daniela Štěrbová České vlivy v Bavorsku Pole za polem - cesta z jihu do Čech a zpět ...
  • Červená vila Josefa Binka a její místo v díle Josefa Gočára 

   Šafránková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav pro dějiny umění Bakalářská práce Kateřina Šafránková Červená vila Josefa Binka a její místo v díle Josefa Gočára Josef Bink's Red house and its representation in the ...
  • Česká postmoderní architektura bankovních domů a spořitelen po roce 1989 do konce 20. století 

   Pavlová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tato práce pojednává o architektuře bankovních domů a spořitelen v 90. letech 20. století na území ČR, jako jistém fenoménu spojeném s kulturně-společenskou změnou a situací v české architektonické scéně po roce 1989. ...
  • František Mikš a jeho sakrální architektonická tvorba 

   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Cílem této diplomové práce bylo zabývat se osobou Františka Mikše a určit, sepsat, poznat a zhodnotit z umělecko-historického hlediska jeho sakrální architektonické dílo. Jelikož tato osobnost nebyla nikdy podrobněji ...
  • Galerie barokních soch pod širým nebem v Liběšicích 

   Klapetková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Práce se zabývá zejména sochařskou výzdobou severočeské obce Liběšice. Přestože se jedná o dílo ojedinělé svým urbanistickým rozsahem, je tato bakalářská práce snad první, která se tématem zabývá. Tomu odpovídá i její ...
  • Historismus v pražské sakrální architektuře kolem roku 1600 

   Balaš, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   (česky) Práce snaží se na řadě vybraných příkladů, uvedených z širšího evropského kontextu, přes konkrétní úlohy české architektury, po výčet stavební činnosti v tehdejší Praze, obecnějších i specifických rysech církevních ...
  • Hrad Kumburk 

   Fiala, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Italské inspirace středoevropské architektury 

   Brabcová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 2. 2015
   Na konci 15. století na území Čech proniká renesanční tvarosloví, které se roku 1493 objevuje i na Pražském hradě v podobě oken Vladislavského sálu Starého královského paláce. Jejich podoba je historicky i stylově spjata ...
  • Jednopodporový kostel sv. Vavřince ve Vsi v širším uměleckohistorickém kontextu 

   Ramešová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Tato práce si klade za úkol zpracovat dostupný materiál týkající se obecné a stavební historie kostela sv. Vavřince ve Vsi na Frýdlantsku a vytvořit přehled dosavadního bádání. Pro důkladné poznání situace objektu je středem ...
  • Johann Anton Schmidt a kostel sv. Michaela Archanděla ve Smržovce v kontextu české architektury po polovině 18. století 

   Bachtík, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Tato práce mapuje celé dílo pozdně barokního pražského architekta Antonína Schmidta. Soustředí se zejména na jeho sakrální tvorbu v čele s kostelem sv. Michaela Archanděla ve Smržovce, který se řadí k významným příkladům ...
  • Josef Hakl (1899 - 1969), architekt a stavitel, v kontextu dobové tvorby 

   Fulíková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Josef Hakl (1898-1969) působil jako architekt a stavitel na území dnešního města Černošice u Prahy, do jehož tváře se významně podepsal. Stavěl rodinné domy, ale participoval i na stavbách veřejných jako je pošta a sokolovna. ...
  • Karel Eusebius z Liechtenštejna jako stavebník a stavitel v kontextu jeho teoretického díla 

   Skopalová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá srovnáním různých činností Karla Eusebia z Liechtenštejna ve vztahu k architektuře. Výchozím bodem práce je parafráze a rozbor teoretického díla se zařazením do kontextu teorie 17. století a spisů, ...
  • Klášter Hájek u Červeného Újezda 

   Štěrbová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Klášter Hájek u Čerevného Újezda se nachází v katastru obce Červený Újezd v okrese Praha-západ, při silnici z Červeného Újezda do Břev. Jde o klášterní komplex, skládající se z loretánského domku, obklopeného klášterním ...
  • Klášterní kostel sv. Josefa v Moravské Třebové v kontextu barokní architektury 

   Skopalová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Bakalářská práce se zabývá kostelem sv. Josefa v Moravské Třebové, sumarizuje historii kláštera a kostela. Popis kostela a historická fakta v první kapitole jsou východisky pro kapitolu druhou, tedy srovnání s prací autora ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV