Now showing items 1-7 of 7

  • Aspekty podnikové kultury z hlediska křesťanské etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Rostislav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 16. 1. 2017
   Předmětem diplomové práce "Aspekty podnikové kultury z hlediska křesťanské etiky" je rozbor fenoménu podnikové kultury z pohledu křesťanské etiky a požadavku trvalé udržitelnosti jako základního předpokladu udržitelného ...
  • Etické aspekty pojetí práce jako dlouhodobého lidského závazku 

   Defence status: DEFENDED
   Tomicová, Vladislava (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Diplomová práce "Etické aspekty pojetí práce jako dlouhodobého lidského závazku" se zabývá otázkou, za jakých podmínek lze práci přidělenou jako vnější závazek chápat také jako osobní odpovědnost. Práce se zabývá dilematem ...
  • Integrální přijetí/přijímání cizinců. Etický rozměr integrace ukrajinských přistěhovalců v České republice - mikrostudie. 

   Defence status: DEFENDED
   Somerová, Iveta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Náplní práce je stručné shrnutí teoretických (humanitně-vědních) přístupů spojených s fenoménem přistěhovalectví a integrace přistěhovalců a formulace výzkumné otázky. Fenomenologické zamyšlení nad přistěhovalectvím jako ...
  • Lichva v demokratické společnosti. Eticko-historický a občansko-právní pohled v kontextu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Bednář, Jaroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
   Tato práce pojednává o významu pojmu lichvy a úroku v proměnách času po stránce antropologicko-historické pohledem filozofických a teologických autorit a malířů dané doby. V práci je reflektována sociálně-etická interpretace ...
  • Politika firemní pohostinnosti ve světle křesťanské etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Havelka, Ondřej (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 6. 2018
   The Diploma Thesis "Corporate Hospitality Policy in the Light of Christian Ethics" deals with the question whether there is a fair form and degree of rationalized corporate hospitality compatible with the bases of both ...
  • Ukrajinská pracovní migrace do ČR po roce 1989 a její etické aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Hervertová, Vojtěška (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   "Ukrainian labour migration into Czech Republic after 1989 and its ethical aspects" The diploma thesis is concerned with selected ethical dilemmas of Ukrainian migrant- workers in the Czech Republic, especially with the ...
  • Víra a křesťanská výchova jako východiska při hledání osobní identity a životní cesty mladých 

   Defence status: DEFENDED
   Kavanová, Blanka (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 14. 1. 2019
   KAVANOVÁ, Blanka. Faith and Christian Education as a Basis of the Youth's searching for Personal Identity and Life Journey. Prague, 2018. Diploma work. Charles University, Catholic Theological Faculty, Department of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV