• Příprava a charakterizace tenkých epitaxních vrstev oxidu wolframu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Romana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 5. 2013
   Tenké epitaxní vrstvy oxidu wolframu byly připraveny metodou vakuového napařování na povrchy monokrystalů Pd(111), Cu(111), Cu(110) a Cu(100) a studovány metodami RHEED, XPS a AFM. Depozice probíhala při teplotách substrátu ...
  • Senzorické vlastnosti modifikovaných vrstev oxidu wolframu 

   Defence status: DEFENDED
   Vojík, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Předmětem předložené práce je studium senzorických vlastností čistých, platinou dopovaných a zlatem dopovaných tenkých vrstev oxidu wolframu. Požadované vrstvy byly připraveny magnetronovým naprašováním na sklo a oxidovaný ...
  • Studium bimetalických systémů Pd-Au a Pd-Sn 

   Defence status: DEFENDED
   Nemšák, Slavomír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
  • Studium fyzikálně-chemických vlastností povrchově modifikovaného oxidu wolframu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Polášek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 10. 2016
   Název práce: Studium fyzikálně-chemických vlastností povrchově modifikova- ného oxidu wolframu Autor: Jan Polášek Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Karel Mašek, Dr., Katedra ...
  • Studium fyzikálně-chemických vlastností povrchově modifikovaného oxidu wolframu 

   Defence status: DEFENDED
   Polášek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 9. 2016
   Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části zkoumáme možnosti vytváření monokrystalických klastrů wolframu a oxidu wolframu pomocí magnetronového naprašivání s plynovou agregací. Klastry jsou připravovány v ...
  • Studium modelového bimetalického systému Pt-Au/WO3/W(110) 

   Defence status: DEFENDED
   Polášek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 22. 6. 2010
  • Studium modelového systému kov/oxid wolframu metodou RHEED a metodami elektronových spektroskopií 

   Defence status: DEFENDED
   Polášek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 5. 2012
   Práce se zabývá modelovým systémem oxidu wolframu dopovaného zlatem a platinou. Orientovaná vrstva oxidu wolframu s epitaxní rovinou (111) byla připravena oxidací povrchu monokrystalu W(110) v radiofrekvenčním kyslíkovém ...
  • Studium senzorických vlastností tenkých vrstev oxidu wolframu 

   Defence status: DEFENDED
   Vojík, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Předmětem předložené práce je studium plynově senzorických vlastností čistých a platinou dopovaných tenkých vrstev oxidu wolframu na skleněném substrátu. Potřebné vrstvy byly připravovány magnetronovým naprašováním z ...
  • Studium strukturních vlastností modelových katalyzátorů na bázi oxidu ceru 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Tato práce se zabývá studiem struktury modelových katalyzátorů na bázi oxidu ceru metodami elektronové difrakce RHEED a fotoelektronové spektroskopie XPS. V práci je detailně popsán vliv depozičních podmínek a typu substrátu ...
  • Studium struktury epitaxního systému CeO2/Cu(111) metodou RHEED 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Studium struktury modelových systémů kov-CeO2/Cu(111) metodou RHEED 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   The cerium oxide was deposited by reactive vacuum evaporation on the (111) surface of copper single-crystal in oxygen atmosphere at constant substrate temperatures of 25řC, 300řC and 450řC and at increasing temperature ...
  • Studium vlivu teploty substrátu na strukturu epitaxních vrstev oxidu wolframu 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Romana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předmětem práce je zkoumání vlivu teploty substrátu při radiofrekvenční oxidaci monokrystalu wolframu W(110) na strukturu, chemické složení a morfologii vznikajících vrstev. Tyto parametry byly zkoumány pomocí metod RHEED, ...
  • Study of physical and chemical properties of tin dioxide-based systems 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 28. 06. 2025
   Leiko, Oleksandr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 6. 2022
   Title: Study of physical and chemical properties of tin dioxide-based systems Author: Oleksandr Leiko Department: Department of Surface and Plasma Science Supervisor: doc. RNDr. Karel Mašek, Dr. Abstract: In the presented ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV