• Alma - metoda v arteterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Šacherlová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
  • Analýza procesu integrace žáků s mentálním postižením v běžné základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Bartová, Erika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Atraktivita nesezdaných soužití ve srovnání se sezdanými svazky 

   Defence status: DEFENDED
   Zahajská, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Bakalářská práce na téma: "Atraktivita nesezdaných soužití ve srovnání se sezdanými svazky" se zabývá formami a modely různých partnerských vztahů, samotným partnerským vztahem, jeho fázemi a prvky. Historickým vývojem od ...
  • Delikvence v sociálním kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Dubský, Vlastimil (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 9. 2007
   V následující práci se snažím ukázat na ty nejvýznamnější krimininogenní faktory, které ohrožují děti a dospívající a dláždí jim cestu na okraj společnosti. Temné stránky člověka i společnosti nesmějí být přehlíženy ani ...
  • Dobrovolnictví v rámci projektu "Sanace rodiny" jako pomoc ohroženým rodinám 

   Defence status: DEFENDED
   Gemperlová, Marta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   Bakalářská práce na téma: "Dobrovolnictví v rámci projektu "Sanace rodiny" jako pomoc ohroženým rodinám" se zabývá oblastí dobrovolnictví v sociální oblasti ve Středisku křesťanské pomoci v Diakonii Českobratrské církve ...
  • Domácí násilí - Zaměřeno na agresory 

   Defence status: DEFENDED
   Tluková, Iveta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   Bakalářská práce se zaměřuje na problém domácího násilí a popsání jeho nebezpečnosti jak v rámci rodiny, tak z celospolečenského pohledu. Proto je v práci zdůrazněna nutnost řešení domácího násilí komplexně, a to jak z ...
  • Domácí násilí páchané na ženách 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Lenka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem domácího násilí páchaného na ženách. Jejím cílem je pomocí odborné literatury a popsaných životních příběhů týraných žen hlouběji proniknout do problematiky domácího násilí, popsat ...
  • Dula jako nová pomáhající profese 

   Defence status: DEFENDED
   Mokráčková, Kamila (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na přínos duly pro ženu v období jejího těhotenství, při porodu a v době šestinedělí. Teoretická část se věnuje historii duly, základním informacím o profesi duly a tomu, jaké ...
  • Emoční inteligence: Psychologický konstrukt 

   Defence status: DEFENDED
   Klika, Ludvík (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 1. 2012
  • Integrace žáků se speciálně vzdělávacímí potřebami na ZŠ Klíček 

   Defence status: DEFENDED
   Plačková, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 1. 2014
   This Thesis deals with problems of the integration of pupils with special educational needs in primary school Klíček. The theoretical part describes the school integration, specific impairment of two selected pupils from ...
  • Kolpingův dům, azylový dům pro matky s dětmi, jako prevence sociálního vyloučení 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Bakalářská práce - Kolpingův dům, azylový dům pro matky s dětmi, jako prevence sociálního vyloučení, pojednává o společenském jevu - o sociálním vyloučení. Zvláště o jeho příčinách a problémech, které se k tomu vztahují. ...
  • Komunitní péče o osoby s duševní poruchou s důrazem na oblast bydlení 

   Defence status: DEFENDED
   Švecová, Radka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 29. 6. 2011
  • Kyberšikana a kybergrooming jako hrozba náctiletým 

   Defence status: DEFENDED
   Kormaňáková, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
  • Lidé s mentálním postižením v roli rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Huclová, Miroslava (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 9. 2008
   Má závěrečná práce je nazvána " Lidé s mentálním postižením v roli rodičů ". Tato práce je rozdělena na dvě části. V první, teoretické části popisuji definici mentální retardace, její historii a její dělení. Tato problematika ...
  • Mateřská centra - fenomén moderní společnosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Franců, Radka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem mateřských a rodinných center v České republice, jeho vývojem od roku 1992 po současnost. Teoretická část je zaměřena na oblasti současné rodiny, rodinné politiky ČR, občanského ...
  • Mediace a její možnosti využití v rámci rozvodového řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Rolníková, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   V bakalářské práci se zabývám mediací a jejími možnostmi využití v rozvodovém řízení. V teoretické části představuji a popisuji mediaci, její historii ve světě i v České republice, principy, cíl, fáze, formy, vhodné a ...
  • Mládež užívající návykové látky - kazuistická studie 

   Defence status: DEFENDED
   Loskotová, Tereza (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   Bachelor thesis is tries to capture the importance of prevention and therapy teen-agers drug users. The theoretical part is about drug like a substance and their prevention or risks. All theoretical part is chosen pursuant ...
  • Náčrt sociálneho fenoménu Nová chudoba a jej súvislosť s klientmi AD Speramus 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Puskajlerová, Ingrid (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Predkladaná bakalárska práca má za to, analyzovať sociálny fenomén, novú chudobu. Práca pojednáva o vymedzení, príčinách a formách novej chudoby v dnešnej postmodernej spoločnosti. Formy novej chudoby osvetlia vnútornú ...
  • Následky sexuálního zneužívání 

   Defence status: DEFENDED
   Hašková, Kristýna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 2. 2011
  • Názory laické a odborné veřejnosti na lidi s psychiatrickým onemocněním s přihlednutím na činnost DPS Ondřejov 

   Defence status: DEFENDED
   Velíšková, Klára (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Tato práce představuje Denní Psychoterapeutické Sanatorium Ondřejov. Reflektuje fungování a činnost centra spolu se službami, jež poskytuje svým klientům. Výraznou pozornost věnuji veškerým aktivitám a programům v rámci ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV