• Fenomén nových otců 

   Křížková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Klíčovou sociální institucí je rodina. I přes množství svých současných podob je stále nezpochybnitelně místem primárních sociálních vztahů, tvořících oporu identity sociálního jedince. Každý jedinec je, po různě velkou ...
  • Genderově stereotypní optika ve výchově několika pražských rodin 

   Novotná, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou genderových stereotypů v souvislosti s rodičovskou výchovou. Práce je založena na kvalitativním výzkumu a analýze jedenácti polo-strukturovaných rozhovorů s rodiči, kteří ...
  • Generační posun v postojích žen na výchovu vlastních dětí na počátku 21. století 

   Nováková, Luďka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá generačním posunem postojů žen na výchovu vlastních dětí na počátku 21. Století. Cílem této práce je zjistit, jak generace dnešních matek reflektuje výchovu svých rodičů, jak reflektuje svou ...
  • Lesbická identita jako stigma? 

   Kalinová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Diplomová práce si klade otázku, do jaké míry zůstává v České republice lesbická identita relevantní jako stigma. V rámci teoretické části ukazuji, jakým způsobem je sexualita a zejména homosexualita ovlivňována a formována ...
  • Lékaři a lékařky: Možnosti kombinace rodinného života a profesní dráhy 

   Fárová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
  • Móda a jej úloha v sociálnej konštrukcii genderových hraníc 

   Polčová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Moja bakalárska práca na tému "Móda a jej úloha v sociálnej konštrukcii genderových hraníc" pojednáva o role obliekania v ustanovovaní genderových identít. Podľa Butler vzniká rod performatívnym opakovaním (Butler 1993), ...
  • Nezletilé matky rodičovské generace 70. a 80. let. 

   Pitrová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 26. 1. 2015
   Tato práce se věnuje ženám, které se v 70. či 80. letech staly nezletilými matkami. Snaží se zmapovat, jak tyto ženy vnímají svůj dosavadní život. Zároveň také zjišťuje, jak se negativní předpoklady o nezletilých matkách ...
  • Rozdělení domácí práce a péče o děti 

   Flejberková, Karin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
  • Vývoj postavení ženy v rodině 

   Hanousková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá vývojem postavení ženy v rodině na území České republiky od 50. let 20. století. Teoretická a hodnotová část práce rozpracovává širší souvislosti této problematiky, které vidí zejména v genderové ...
  • Yaoi manga a slash fanfiction pohledem sociologie 

   Musilová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Diplomová práce pojednává o slash fanfiction a yaoi manze, nesourodých a přesto obdobných fenoménech fanouškovské kultury. Yaoi manga jako žánr japonského komiksu tvořený ženami a určený ženám a slash fanfiction, jako ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV