Now showing items 1-20 of 122

  • Adaptace rostlin ke klimatickým změnám 

   Defence status: DEFENDED
   Koláříková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Klimatické změny představují pro rostliny selektivní sílu, se kterou se musí vypořádat, jinak čelí riziku extinkce. Porozumění mechanismům, které rostliny používají, aby se tomuto riziku vyhnuly, je důležité pro efektivní ...
  • Application of molecular methods in population genetic studies 

   Defence status: DEFENDED
   Šurinová, Mária (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 12. 2021
   Velké spektrum faktorů může formovat genetickou strukturu populací rostlin. V této disertační práci se soustředím na dva z nich. První faktor, polyploidizace, je proces množení chromozomových sad prostřednictvím duplikace ...
  • Biotická a abiotická složka půdy ve zpětnovazebných interakcích mezi rostlinou a půdou u invazních a původních druhů rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 02. 09. 2023
   Drtinová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 9. 2020
   Plant-soil feedback (PSF) is a mechanism which may contribute to the success of invasive plant species. Which of the soil components have the greatest impact on PSF? In a two-phase experiment, I observed changes in germination ...
  • Cytotaxonomy and ecology of Aster amellus agg. in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Mandáková, Terezie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 5. 2006
  • Čertkus luční a vliv herbivorů 

   Defence status: DEFENDED
   Janovský, Zdeněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Zdeněk Janovský Čertkus luční a vliv herbivorů V předkládané diplomové práci jsem se pokusil vyšetřit míru vlivu tří skupin herbivorů - (i) spásačů listových růžic; (ii) býložravců spásajících lodyhy; a (iii) predispersních ...
  • Dálkové šíření Rumex alpinus 

   Defence status: DEFENDED
   Řičařová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 5. 2008
  • Dálkové šíření Rumex alpinus 

   Defence status: DEFENDED
   Řičařová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Dálkové šíření Rumex alpinus bylo zkoumáno na území Krkonošského národního parku, kde je invaze tohoto druhu aktuálním problémem. Práce navazuje na diplomovou práci z roku 2007 (Červenková 20007), ve které byl vytvořen ...
  • Diversita, rozšíření a ochrana léčivých rostlin v Nepálu 

   Defence status: DEFENDED
   Rokaya, Maan Bahadur (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 11. 2011
   In this thesis I synthesized different aspects related to diversity, distribution, uses and conservation of medicinal plants in Nepal and also have attempted to recommend guidelines for sustainability of two highly used ...
  • Diverzita a management středních a nízkých lesů 

   Defence status: DEFENDED
   Fasterová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou diverzity a managementu nízkých a středních lesů. Management je zde představen jako hlavní faktor, určující podmínky v podrostu, zejména množství světla dopadající na bylinné ...
  • Druhová ochrana na Říčansku (Mapování lokalit s výskytem orchidejí, hodnocení perspektivy a realizace vyhlášení chráněných území) 

   Defence status: DEFENDED
   Horina, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
  • Druhové vlastnosti určující reakci rostlin na pastvu ovcí a koz na modelové lokalitě Pání hora v CHKO Český kras 

   Defence status: DEFENDED
   Mayerová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Důsledky polyploidizace pro invazní potenciál druhu Vicia cracca 

   Defence status: DEFENDED
   Líblová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   Náplní této práce jsou informace o většinově se vyskytujících cytotypech, respektive diploidech a tetraploidech druhu Vicia cracca. První část je věnována rozmístění cytotypů studovaného druhu v Severní Americe, kde je ...
  • Důsledky polyploidizace pro invazní potenciál druhů 

   Defence status: DEFENDED
   Líblová, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Polyploidní varianty mnohých druhů rostlin jsou nejen nápadně často nalézány mezi nepůvodními rostlinami na všech kontinentech, ale velmi často navíc mají mnohem rozlehlejší areál svého výskytu oproti diploidním rostlinám ...
  • Dynamics of rare and threatened species on local and regional scale- from theory to practice 

   Defence status: DEFENDED
   Lampei Bucharová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   To assess the status of a rare plant species, we must first understand the factors that affect the size of populations and their numbers. In this thesis, I study processes affecting plant species prosperity on local scale ...
  • Dynamics of species of fragmented dry grasslands at the landscape scale 

   Defence status: DEFENDED
   Hemrová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 23. 1. 2013
   Past extensive changes in land use have resulted in fragmentation of species habitats. Changes in landscape structure have provoked discussion about the prospects of species of fragmented habitats in the future agricultural ...
  • Effect of climate on germination and selection of different genotypes 

   Defence status: DEFENDED
   Duongová, Thuy Lien (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 9. 2018
   Understanding the response of species to climate change and their ability to adapt is the key to describe the future development of plant communities. The aim of the study is to determinate intraspecific variability in ...
  • Effect of different natural enemies on performance of Cirsium arvense, Canada thistle, in the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Abela Hofbauerová, Inés (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • The effect of habitat continuity and management on species composition and diversity 

   Defence status: DEFENDED
   Hubáčková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 9. 2021
   Polopřirozené louky východní Moravy disponují velkým potenciálem hostit druhově bohatá rostlinná společenstva. Nicméně změny ve způsobu využívání půdy během druhé poloviny minulého století byly rychlé a rozsáhlé. Mnoho ...
  • EFFECT OF HERBIVORE INSECTS ON GROWTH AND REPRODUCTION OF Cirsium arvense IN ITS NATIVE AND INVASIVE RANGE 

   Defence status: DEFENDED
   Abela Hofbauerová, Inés (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   The presented Ph.D. thesis contains an introduction and four chapters concerning herbivory of Cirsium arvense in its native and invasive range. The chapters include two peer- reviewed papers and two manuscripts prepared ...
  • Effect of plant-animal interactions on individual performance and population dynamics of Scorzonera hispanica 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Zita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 9. 2016
   The population dynamics of plants with regard to plant-animal interactions is a remarkably complex topic. To look into how individual life stages are influenced in different directions by various animals is beyond the scope ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV