• 1. vojenská mise českých vojáků po roce 1989 

   Jedlička, František (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   I. vojenská mise českých vojáků po roce 1989 4 Abstrakt Hlavním cílem práce je připomenout českou účast v 1. Válce v Zálivu v letech 1990-91 a přispět tak k rozšíření poznatků a informací, které máme o této významné události ...
  • Alois Vocásek (1896 - 2003). Životní příběh posledního čsl. legionáře 

   Beroun, Zdeněk (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 20. 10. 2011
   Předkládaná diplomová práce pojednává o posledním příslušníkovi čsl. legií Aloisi Vocáskovi (1896 - 2003). Jeho dlouhý životní příběh, vymezený třemi stoletími, je zde prezentován v přirozené časové posloupnosti. Autor ...
  • Buddhismus Diamantové cesty v České republice - historie a současnost 

   Středa, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Diplomová práce "Buddhismus diamantové cesty v ČR - historie a současnost: sonda do života komunity v olomouckém regionu"se zaměřuje na poměrně nový sociální jev - vznik a vývoj meditačních center buddhismu Diamantové cesty ...
  • Cestovní ruch a cestování v 70. a 80. letech 20. století z perspektivy občanů ČSSR 

   Fürstová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 12. 2. 2015
   Práce pojednává o fenoménu cestování z pohledu občanů, kteří v období od 70. let 20. století do 17. listopadu 1989 využívali nabídky cestovních kanceláří, anebo cestovali jako účastníci odborářských nebo závodních dovolených. ...
  • Československá námořní plavba očima československých námořníků (1959 -1989) 

   Krátká, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Hlavním cílem práce je rozšířit dosud známé poznatky o historii podniku Československá námořní plavba, a to v období od jeho založení v roce 1959 do roku 1989. Těžištěm poznání jsou zde rozhovory s bývalými československými ...
  • Češi a Němci v jednom poválečném městě 

   Fejtl, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   My thesis is about coexistence of Czechs and Germans just after World War II in border region, especially in one city, in Mariánské Lázně. There was dispatched the first oficially transport with local Germans in January ...
  • Deníky mého dědečka: analýza pramene pro dějiny každodennosti 

   Mrňávek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
  • Děti a válka: rok 1945 ve vzpomínkách pamětníků z Berounska a Plzeňska 

   Slomková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Práce nazvaná Děti a válka: rok 1945 ve vzpomínkách pamětníků z Berounska a Plzeňska se zaměřuje na zlomové období československých dějin. Sleduje každodenní protektorátní život "obyčejných lidí", důraz klade především na ...
  • Dimitrij LUPEJ - životní příběh válečného veterána 2. světové války 

   Lupejová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 24. 10. 2012
   Cílem této diplomové práce je zpracovat do podoby biografické studie životní osudy autorčina dědy Dimitrije Lupeje (roč. 1917), rodáka z Podkarpatské Rusi, který prošel nechvalně proslulými pracovními tábory Gulagu a ...
  • Dovolená v poválečné ČSR - rekreace v historické perspektivě 

   Fürstová, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
  • Etablování orální historie v českém prostředí 

   Drahovzalová, Michala (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Předkládaná diplomová mapuje téma etablování orální historie v českém prostředí. Výzkum, prováděný především metodou orální historie, má těžiště v období od roku 1989, neboť tato metoda u nás mohla být rozvíjena až po pádu ...
  • Historický vývoj a úspěchy oddílu kuželek v Kolíně očima jeho členů 

   Mierva, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 8. 2. 2013
   This diploma thesis should contribute to the study of leisure time activities since the middle of the last century. The object of this thesis is history of Sokol Skittles team Kolín. Research was made with the method of ...
  • Historie českého (československého) reenactingu 

   Procházka, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 8. 2. 2013
   The goal of this thesis is to do research , as wide as possible, in the most popular part of hobby named reenacting or reenacting (Napoleonic era, Austro-Prussian Wars, American Civil War, Second World War and some new ...
  • Historie poválečného Chebu očima pamětníků 

   Havel, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
   Cílem diplomové práce je zmapovat historii města Cheb v poválečné době pomocí rozhovorů s pamětníky a dobového tisku. Jedná se především o léta 1945-1950, ale práce obsahuje i stručnou historii města do roku 1945. Práce ...
  • Historie ukrytá v kusu kamene 

   Ševčík, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   The main goal of this thesis is recontruction of a historical event which took place on the shooting-range in Kladno - Krnčí on 1st June 1942 by using the oral history method. Shortly after the World war 2nd , there was ...
  • Klub vojenství a historie Praha a jeho úloha v bádání o československém předválečném opevnění v době komunistického režimu až do současnosti 

   Pečená, Dana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 22. 10. 2010
   Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, do jaké míry se v období od roku 1948 do r. 1989 a po něm podíleli na poznání československého předválečného opevnění profesionální historici a amatéři, členové Klubu vojenské historie ...
  • Konstrukce identit v biografických narativech reemigrantů 

   Fürst, Václav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Předmětem zájmu předkládané studie je přeshraniční pohyb osob v době vlády komunistické strany v Československu, ale také v období po roce 1989, a zaměřuje se především na dlouhodobé pobyty v zahraničí. Výsledkem této práce ...
  • Kulturní spolky ve Vlašimi po roce 1945 

   Sedláčková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Jádro práce tvoří kulturní spolky ve Vlašimi po druhé světové válce, tedy po roce 1945 až do roku 1989. Konkrétně se jedná o čtyři spolky, které lze zařadit do kategorie spolků kulturních- jmenovitě Vlastivědný klub P. A. ...
  • Město Tábor v období tzv. pražského jara a v počátcích normalizace (1968-1970) 

   Rozkydalová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 10. 2. 2016
   Hlavním cílem práce je postihnout kulturu okresního města Tábor na pozadí historických událostí let 1968 až 1970. Na pozadí historie jsou popsány jednotlivé kulturní události a život města a ovlivnění politickým děním, ...
  • Obec Slavhostice na pomezí soudobých dějin 

   Kaiserová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Má diplomová práce Obec Slavhostice na pomezí soudobých dějin zachycuje historii a vývoj obce Slavhostice, ležící v Královéhradeckém kraji v okrese Jičín, v důležitých dějinných okamžicích. V době první světové války, v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV