Now showing items 1-20 of 92

  • Brandýs nad Labem a Stará Boleslav 1938-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Potměšil, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Diplomová práce "Brandýs nad Labem a Stará Boleslav 1938-1945" je zaměřena na popis vybraných aspektů ze života měst. Od událostí roku 1938, přes okupaci a období tzv. Protektorátu Čechy a Morava, až do období před povstáním ...
  • Cenzura a její vliv na divadelní život v Protektorátu Čechy a Morava 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaříková, Olga (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 3. 2014
   TITLE: Censorship and its influence on the theater during the time of the Protectorate of Bohemia and Moravia AUTHOR: Olga Kovaříková DEPARTMENT: History and History Didactics Department SUPERVISOR: doc. PhDr. Alena Míšková, ...
  • "Charta 77 versus věřící, církve a náboženská práva v ČSSR v letech 1977-1989" 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněčková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Tato diplomová práce se snaží z rozličných hledisek najít a popsat souvislosti mezi Chartou 77 a církvemi, věřícími a porušováním náboženských práv. Seznamuje s reakcemi různých církví na vznik Charty 77. Snaží se zamyslet ...
  • Časopis Student a jeho doba (1965 - 1968) 

   Defence status: DEFENDED
   Libánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 15. 5. 2007
   Hlavním cílem této práce, kterou jsem nazval "Časopis Student a jeho doba", je postihnout význam časopisu v dějinách naší žurnalistiky a prostřednictvím obsahů článků a osudů lidí podílejících se na jeho existenci přiblížit ...
  • Česká vesnice v období kolektivizace 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
  • České povědomí o světě Islámu, průzkum mezi studenty středních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Beranová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
  • Československo a Izrael 1947-1949: léta přátelství 

   Defence status: DEFENDED
   Habermann, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Resume Jak již vyplývá z názvu, práce se zabývá vývojem mezinárodních vztahů Československa a rodícího se státu Izrael v letech 1947-1949. Pro Židy představuje rok 1947 významný mezník. OSN jim přiznala právo na vlastní ...
  • Československo-britské vztahy v letech 1945-1948 ve světle dokumentů MZV ČSR 

   Defence status: DEFENDED
   Lehečková Neumannová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Předkládaná diplomová práce se zabývá československo-britskými vztahy v letech 1945 - 1948 s primárním využitím dokumentů Archivu ministerstva zahraničních věcí České republiky. Práce je zaměřena na politicko-diplomatické ...
  • Deníky z terezínského ghetta ve výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Jordánová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 5. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá využitím deníků z terezínského ghetta ve výuce. Zaměřuje se na jejich propojení s odbornými publikacemi o daném tématu a jejich praktické využití ve výuce. Dokazuje, že deníky jsou vhodným ...
  • Dějiny Divadla státního filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Pechačová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 1. 2016
   NÁZEV: Dějiny Divadla státního filmu AUTOR: Bc. Markéta Pechačová KATEDRA: Katedra dějin a didaktiky dějepisu VEDOUCÍ PRÁCE: doc. PhDr. Alena Míšková, PhD. ABSTRAKT: Tato diplomová práce se snaží uceleně zmapovat dějiny ...
  • Didaktická hra ve výuce dějepisu na druhém stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 12. 1. 2010
   Diplomová práce se zabývá didaktickou hrou ve výuce dějepisu na druhém stupni základní školy. Teoretická část nás seznamuje s charakteristikou hry a soutěže (základní pojmy, vztah mezi těmito pojmy), didaktickou hrou a ...
  • Druhý život náletů v Pardubicích 

   Defence status: DEFENDED
   Budinská, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Bakalářská práce se zabývá druhým životem náletů v Pardubicích. Obsahem práce je popsat průběh všech tří náletů včetně jejich důsledků. Vedle dostupných literárních pramenů jsou tu uvedeny i výpovědi pamětníků, kteří ...
  • Emil Holub a Holice 

   Defence status: DEFENDED
   Schejbalová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
  • Emil Utitz 

   Defence status: DEFENDED
   Prausová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 5. 9. 2011
  • Františka Zeminová 

   Defence status: DEFENDED
   Borská, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 15. 1. 2013
   1. ABSTRAKT Tato práce pojednává o životě Františky Zeminové (1882 - 1962), která působila jako redaktorka, národně-socialistická politička a aktivní členka ženského hnutí. Významná část práce mapuje její činnost v ženském ...
  • Hanuš Hachenburg 1929 -1944 

   Defence status: DEFENDED
   Pražák, Daniel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Tato práce se věnuje osudu židovského básníka Hanuše Hachenburga, který byl ve svých 14 letech zavražděn v plynové komoře v Osvětimi-Březince. Ve své první části práce mapuje jeho život od jeho nejasného dětství s rodiči, ...
  • Historie terezínských transportů Dl a Dm do Osvětimi 

   Defence status: DEFENDED
   Strmisková, Sabina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tématem této diplomové práce je příběh dvou transportů, transportů Dl a Dm, vypravených 6. září 1943 z terezínského ghetta, jejichž cílovou stanicí byla Osvětim. O této problematice bychom sice našli mnoho zmínek v řadě ...
  • "Insigniáda" na stránkách Přítomnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Müller, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá reflexí tzv. insigniády na stránkách časopisu Přítomnost. Mapuje postoje časopisu k vzedmutí nacionalistických vášní v československé společnosti v první polovině 30. let 20. století. Práce se ...
  • Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunismu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolouch, František (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra dějin a didaktiky dějepisu DISERTAČNÍ PRÁCE Internment of Bishops Josef Hlouch and Karel Skoupý during Communism ABSTRACT: The dissertation deals with the internment ...
  • Internační tábor ,,Hanke" 

   Defence status: DEFENDED
   Holásková, Judita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV