• Kosmologická konstanta 

   Defence status: DEFENDED
   Bjelka, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   V této práci je cílem koncentrování významných poznatků z oblasti historie kosmologické konstanty. Teorie uvedené v časovém sledu ukazují její vznik, vývoj a problémy s ní spojené. V práci jsou komentovány statické modely, ...
  • Prehľad základných kozmologických objavov z rokov 1910-1930 

   Defence status: DEFENDED
   Liška, Andrej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Mezi lety 1910-1930 se uskutečnilo velké množství astronomických ob- jevů. Henrietta Swan Leavittová objevila relaci mezi svítivostí a periodou u Ce- pheid, které se díky tomu stali indikátory vzdáleností ve vesmíru. Na ...
  • Reliktní záření 

   Defence status: DEFENDED
   Pitňa, Alexander (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
  • Statistical Analysis of the Observable Data of Gamma-Ray Bursts 

   Defence status: DEFENDED
   Řípa, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   Gamma-ray bursts are still not fully understood events. However, their exploration could pro- vide a useful tool for a better understanding of the early Universe because they belong to the most distant and violent objects ...
  • Statistical Analysis of the Observable Data of Gamma-Ray Bursts 

   Defence status: RECOGNIZED
   Řípa, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 8. 2011
   Gama záblesky stále ještě nejsou zcela pochopené jevy. Nicméně jejich prozkoumání může poskyt- nout užitečný nástroj pro lepší porozumění ranného vesmíru, protože patří mezi nejvzdálenější a nejintenzivnější objekty, které ...
  • Statistické zpracování družicových dat gama záblesků 

   Defence status: DEFENDED
   Bystřický, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 5. 2011
   V této práci studujeme gama záblesky (anglicky GRBs - Gamma-Ray bursts) - nejjasnější exploze ve vesmíru, které jsou pozorovány již od roku 1967. Kolem gama záblesků jsou stále nevyřešené otázky. První část práce je věnována ...
  • Statistické zpracování družicových dat gama záblesků družice Fermi 

   Defence status: DEFENDED
   Pitňa, Alexander (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 5. 2013
   Gama záblesky jsou jedním z jevů, kterým astrofyzici dosud zcela nerozumí. Z důvodu jejich extremních luminozit jsou viditelné v kosmologických vzdálenostech. Proto se mohou stát nástrojem, kterým bychom mohli zkoumat mladý ...
  • Studie gama záblesků detekovaných družicí RHESSI 

   Defence status: DEFENDED
   Řípa, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
   The beginning of the theoretical section of this diploma thesis is pointed to a discovery of the gamma-ray bursts. Then it is pointed to a brief historical summary of the different instruments dedicated to the GRB's ...
  • Temná energie 

   Defence status: DEFENDED
   Rieb, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Temná hmota 

   Defence status: DEFENDED
   Vraštil, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Temná látka tvořící přibližně 85% hmoty je nedílnou součástí našeho vesmíru. Jak četná astronomická pozorování na různých škálách vesmíru, tak i teoretické modely dokazují, že se zde nachází více hmoty, než jsme schopni ...
  • Určení kosmologických omega faktorů pomocí supernov typu Ia 

   Defence status: DEFENDED
   Rieb, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 5. 2010
   Moje pr áce p ředstavuje pokus o ur čen í kosmologick ých omega faktor ů pomocí dat změřen ých z pozorov án í supernov typu Ia s kosmologick ým rud ým posuvem z 0,1. K ur čení omega faktor ů vyu žív ám metody fitov án í ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV