• Affiliate marketing - představení na základě aktuálních trendů 

   Zikmund, Marian (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce "Affiliate marketing: Představení na základě aktuálních trendů" si klade za cíl informovat o možnostech využití tohoto marketingového nástroje a demonstrovat jeho vysokou efektivitu. Je rozdělena do třech ...
  • Analýza online komunikace série běžeckých závodů RunCzech v porovnání se zahraničními maratony 

   Machytka, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Tato práce se zabývá zkoumáním, zhodnocením a optimalizací online komunikace společnosti Prague International Marathon, potažmo největším českým seriálem běžeckých závodů RunCzech. Cíle této práce jsou naplňovány za pomoci ...
  • Budování značky Google a jeho specifické postavení na poli internetových služeb 

   Bášová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Budování značky Google a její specifické postavení na poli internetových služeb Abstrakt Bakalářská práce na téma "Budování značky Google a její specifické postavení na poli internetových služeb" se zabývá významem a podobou ...
  • Gamifikace v online marketingu 

   Pohůnek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Gamifikace je v současnosti jeden z nejrychleji rostoucích trendů v marketingu. Zabývá se problematikou přilákání nových zákazníků a udržení si stávajících za pomoci zavádění herních mechanik a principů do neherního ...
  • Imigrace do facebookové virtuální komunity a její vliv na pražské mezilidské vztahy 

   Bakalářová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 28. 6. 2016
   Diplomová práce se věnuje vlivu sociální sítě Facebook na pražské mezilidské vztahy a kulturní identitě jejích uživatelů. Uvedená sociální síť v současnosti sdružuje více než miliardu lidí, kteří v této virtuální komunitě ...
  • Internetové memy v prezidentských volbách 

   Khan, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Bakalářská práce období před prezidentským rozdělena na dvě hlavní části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je do hloubky rozebrána vědní disciplína memetika a také jsou podány definice internetových memů. ...
  • Komparace efektivity online reklamních kanálů na příkladu prodeje tištěné kuchařky 

   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato bakalářská práce se zabývá komparací efektivity reklamních nástrojů dostupných on-line. Teoretická část se zabývá charakteristikou v práci zkoumaných reklamních kanálů a představuje nástroj pro měření návštěvnosti ...
  • Komparativní analýza komunikace vybraných českých veřejných univerzit prostřednictvím sociální sítě Facebook 

   Fikejzová, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Bakalářská práce se zabývá obsahovou analýzou oficiálních stránek vybraných českých veřejných univerzit na Facebooku za období prosinec 2018 - březen 2019. Mezi vybrané subjekty patří Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v ...
  • Komunikace finančních institucí v sociálních médiích na příkladu značky Era 

   Logojda, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 6. 2014
   Bakalářská práce se zabývá komunikací finančních institucí v sociálních médiích, která se v poslední době stala důležitým komunikačním kanálem. Úkolem práce je poukázat na specifika marketingové komunikace ve finančním ...
  • Komunikace vydání hudebního alba na sociálních sítích 

   Hrdlička, Daniel (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Bakalářská práce "Komunikace vydání hudebního alba na sociálních sítích" se zabývá, jak již napovídá samotný název, problematikou komunikace hudebních interpretů na sociálních sítích v době vydání svého nového alba. Pro ...
  • Marketing cílený na děti na příkladu mléčných výrobků 

   Slunečková, Karin (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce Marketing cílený na děti na příkladu mléčných výrobků popisuje specifika reklamy zaměřené na děti. Práce se věnuje jak právnímu prostředí reklamy v České republice, tak organizacím, které se zabývají etikou ...
  • Marketingová komunikace společnosti Shoptet se zaměřením na online kanály 

   Štěpka, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   Bakalářská práce rozebírá na příkladu společnosti Shoptet možnosti marketingové komunikace prostřednictvím online kanálů, na kterých jakožto výhradě internetový subjekt působí. Úkolem práce je nabídnout komplexní pohled ...
  • Metriky úspěšnosti on-line marketingových projektů : využití služby Google Analytics 

   Štěpánek, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 14. 6. 2010
   Bakalářská práce "Metriky úspěšnosti on-line marketingových projektů: Využití služby Google Analytics" je zaměřena na měření internetových prezentací prostřednictvím webové analytiky. V počátku stručně popisuje význam ...
  • Online komunikace start-upů: Případová studie Designeros 

   Ulmanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Práce se zabývá online komunikací a případovou studií start-upu Designeros. Jedná se o online galerii designových produktů, která vlastní několik výrazných komunitních stránek. V první části práce je popisován samotný pojem ...
  • Přístup českých a slovenských inzerentů k inzerci na propagandistických a konspiračních webech 

   Hrivňák, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Cílem této práce je poskytnout vhled do problematiky nákupu programatické reklamy na konspiračních a propagandistických webech, se zaměřením na to, jak se k problému staví čeští a slovenští inzerenti. V teoretické části ...
  • Sociální sítě Myspace a Facebook jako součást internetového marketingu během let 2007/2008 

   Kaucká, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 27. 1. 2010
   Bakalářská práce zpracovává téma elektronických sociálních sítí MySpace a Facebook v rámci internetového marketingu. První část práce obsahuje úvod do elektronického marketingu, dále definuje sociální sítě a popisuje jejich ...
  • Srovnání efektivity vybraných nástrojů direct marketingu společnosti Sephora v předvánočním období 2017 

   Pomykalová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Společnost Sephora je v současnosti světovým leaderem maloobchodu s prestižním zbožím, který se zaměřuje převážně na kosmetiku a parfémy. Nedílnou součástí marketingové strategie této společnosti je i získání a udržení ...
  • Srovnání korporátní komunikace českých společností prostřednictvím sociální sítě Twitter 

   Falzonová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Bakalářská práce se zabývá korporátní komunikací na síti Twitter. V teoretické části se zaměřuje na její základní charakteristiku, vývoj popularity a současnou pozici. Dále se soustředí na Twitter v České republice, profilaci ...
  • Virální marketing a jeho využití na českém internetu-virální kampaň DIRECT pojišťovny (2008) 

   Lorenc, David (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV