• Analýza datových zdrojů vhodných pro tvorbu mapy velkého měřítka menší obce 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Analýza datových zdrojů vhodných pro tvorbu mapy velkého měřítka menší obce Abstrakt Cílem této bakalářské práce je získání, zhodnocení a případné úpravy dostupných prostorových dat vhodných pro tvorbu mapy velkého měřítka. ...
  • Automatizace konturové metody pro znázorňování skal 

   Defence status: DEFENDED
   Lněničková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Automatizace konturové metody pro znázorňování skal Abstrakt Práce se zabývá návrhem automatizované tvorby kartografické reprezentace skal - konkrétně konturové metody. Na základě studia pravidel této metody a jejího použití ...
  • Automatizovaná tvorba a kartografická generalizace kótovaných bodů z digitálních modelů reliéfu 

   Defence status: DEFENDED
   Polášek, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Předmětem této práce je návrh automatizované tvorby kótovaných bodů z dat leteckého laserového skenování a jejich následné generalizace. První část je věnována samotnému pojmu kótovaný bod, významu kótovaných bodů z hlediska ...
  • Detekce linií terénní kostry z dat leteckého laserového skenování 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Předmětem této práce je navrhnout nový způsob detekce linií terénní kostry z dat leteckého laserového skenování. V teoretické části je předložen stručný úvod do problematiky leteckého laserového skenování, ve kterém jsou ...
  • Detekce převisů z dat leteckého laserového skenování 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Detekce převisů z dat leteckého laserového skenování Abstrakt Předmětem této diplomové práce je navrhnout postup zpracování dat leteckého laserového skenování v oblasti převisů pro tvorbu 2,5D digitálních modelů reliéfu. ...
  • Dynamika vývoje sněhového pole "Mapa republiky" z neměřických snímků 

   Defence status: DEFENDED
   Kowalski, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
  • Filtrácia dát leteckého laserového skenovania 

   Defence status: DEFENDED
   Jančovič, Marián (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Filtration of Airborne Laserscanning Data Abstract The diploma thesis deals with automatized area classification with different surfaces in rocky towns. These areas are input into Airborne Laser-Scanning data filtration, ...
  • Generalizace cestní sítě v topografických mapách 

   Defence status: DEFENDED
   Vojtíšková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Generalizace cestní sítě v topografických mapách Abstrakt Stěžejním tématem práce je automatizace výběru prvků cestní sítě. Kromě stručného představení pojmu a objasnění jeho pozice v rámci procesu generalizace je rešeršní ...
  • Hodnocení polohové přesnosti podzemních vodních toků v ZABAGED 

   Defence status: DEFENDED
   Matyáš, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   Positional accuracy assessment of underground water courses in ZABAGED Abstract The aim of this bachelor thesis is to provide a comprehensive view of underground water courses through the eyes of a topographer and a ...
  • Integrace horolezeckých databází s daty státního mapového díla 

   Defence status: DEFENDED
   Lněničková, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   INTEGRACE HOROLEZECKÝCH DATABÁZÍ S DATY STÁTNÍHO MAPOVÉHO DÍLA Abstrakt Práce se zabývá možnostmi využití databází lezeckých objektů ve státním mapovém díle a naopak. Vychází z dat dostupných z webových horolezeckých ...
  • Klasifikace dat leteckého laserového skenování v pískovcových skalních městech 

   Defence status: DEFENDED
   Tomková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Classification of Airborne Laser Scanning Data in Sandstone Landscapes Abstract This work is concerned with the classification of airborne laser scanning data in sandstone landscapes called "rock cities". Standard filters ...
  • Klasifikace zástavby pro účely kartografické generalizace státního mapového díla 

   Defence status: DEFENDED
   Matyáš, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This diploma thesis deals with the topic of automatic classification of buildings. The main goal of this diploma thesis was to design an algorithm for the identification of building types for the purposes of cartographic ...
  • Krasové jevy v topografických databázích a digitální kartografii 

   Defence status: DEFENDED
   Štysová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 6. 2013
   Cílem této bakalářské práce je poskytnout komplexní pohled na vybrané krasové jevy z pohledu topografa a kartografa. První část je věnována seznámení s krasovými jevy z hlediska geomorfologie a hydrologie, jejich ...
  • Mapování terénních reliktů zaniklé obce Palohlavy (VVP Ralsko) s využitím starých map a leteckého laserového skenování 

   Defence status: DEFENDED
   Turek, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 6. 2018
   Bachelor thesis deals with mapping of extinct villages using old maps, orthophotos and ALS. Specifically, it focuses on the village of Palohlavy in the former MTA Ralsko. At this location, the methodology of mapping extinct ...
  • Modelování podzemních prostor v GIS na příkladu lokality lomů Amerika 

   Defence status: DEFENDED
   Kutišová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Modelování podzemních prostor v GIS na příkladu lokality lomů Amerika Abstrakt Cílem této bakalářské práce je vytvoření a popis metodiky modelování podzemních prostor pomocí geoinformačních systémů. Modelování se týká ...
  • Návrh metodiky tvorby map CHKO 

   Defence status: DEFENDED
   Pekařová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   Proposal of methodology for protected landscape area maps production Abstract The main goal of this bachelor's thesis is to create a proposal for a methodology for creating maps of protected areas in Czech Republic. The ...
  • Pískovcová skalní města v GIS 

   Defence status: DEFENDED
   Tomková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 6. 2015
   Pískovcová skalní města v GIS Abstrakt Práce se zabývá návrhem reprezentace pískovcových skalních útvarů v digitální topografické databázi. Ta vychází z podkladů odvozených z digitálních modelů reliéfu vytvořených z dat ...
  • Prostorová analýza pro účely optimalizace zadání studentských prací z kartografie 

   Defence status: DEFENDED
   Fenclová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Spatial analysis for optimization of student assignments in cartography Abstract The aim of the diploma thesis is to perform a multi-criteria analysis of large spatial data, which will result in the identification of a ...
  • Sesuvy, sutě a další méně obvyklé terénní prvky v topografických databázích a digitální kartografii 

   Defence status: DEFENDED
   Šákrová, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 28. 5. 2014
   Sesuvy, sutě a další méně obvyklé terénní prvky v topografických databázích a digitální kartografii Abstrakt Topografické mapy zachycují velmi podrobné informace o terénu. Při tradiční analogové tvorbě těchto map byly ...
  • Srovnání dat RÚIAN / ISKN a ZABAGED s důrazem na land use / land cover 

   Defence status: DEFENDED
   Štysová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 5. 2015
   Cílem této diplomové práce je navrhnout vhodný způsob porovnávání a kvantifikace shody / neshody databází RÚIAN / ISKN a ZABAGED s ohledem na jejich specifika a se zaměřením na popisnou část dat vystihující land use / land ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV