Now showing items 1-20 of 28

  • Božie meno a tabuové výrazy v náboženskom a profánnom jazyku 

   Defence status: DEFENDED
   Krankus, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Práca sa zaoberá pôvodom a úlohou jazykových prostriedkov označujúcich Boha, duchovné bytosti ako aj širšie spektrum slov súvisejúcich s náboženským jazykom jednak v náboženskom jazyku samom, ako aj v jazyku mimonáboženskom, ...
  • The Concept of Martyrdom in Islam and Its (Re)interpretations in Current Islamic Movements 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Práce se zabývá koncepty džihádu a mučednictví v náboženském systému islámu. Hlavním cílem práce je představit tyto náboženské koncepty z různých perspektiv a dokázat, že dimenze s fenoménem mučednictví zdánlivě nesouvisející ...
  • Exodus: zakládající zkušenost židovského univerzalismu 

   Defence status: DEFENDED
   Senft, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   This paper focuses on the philosophy of Ahad Ha-Am. Ha-Am is usually considered as a political thinker, however he dealt with judaism in many of his essays. I attempt to systematize his thesis on religion - my intention ...
  • K prehistorii vědy o prostoru: geneze zeměměřičství a její vliv na odmytologizování náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Kierkegaard, Lévinas a náboženství 

   Defence status: DEFENDED
   Neužil, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 6. 2021
   Předmětem této bakalářské práce je srovnání Sørena Kierkegaarda a Emmanuela Lévinase, se zaměřením na náboženství. Výchozím sporem mezi těmito autory je vztah náboženství a etiky. Zatímco pro Kierkegaarda je etika pouhou ...
  • Legenda o věčném Židovi a její teologické pozadí 

   Defence status: DEFENDED
   Šebestová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 6. 2016
   This thesis is concerned with the legend of so-called Wandering Jew. The story originated in the Middle Ages and forms an apocryphe to the New Testament, as it relates about a man, who having acted harshly toward Jesus ...
  • M. Buber a G. Scholem: dva pohledy na východoevropský chasidismus 

   Defence status: DEFENDED
   Širl, Radim (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   M. Buber a G. Scholem: dva pohledy na východoevropský chasidismus Anotace: Jako východoevropský chasidismus označujeme náboženské hnutí v judaismu, které vzniká v první polovině osmnáctého století. Cílem této bakalářské ...
  • Maimonides: věčný vs. stvořený svět 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Bakala.rski pnice analyzuje dva Maimonidovy pristupy k otazce po puvodu sveta, ktere se objevuji v jeho nejznamejsim filosofickem dile Pruvodce tapajicich. Maimonides uvadi argumenty jak pro teorii veenosti sveta, tak pro ...
  • Maimonides: Zlo a Boží prozřetelnost 

   Defence status: DEFENDED
   Fischerová, Ester (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Tato práce se zabývá problematikou zla a Boží prozřetelnosti u Maimonida v jeho díle Průvodce tápajících. Autorka nejprve probere Maimonidovy důležité filosofické zdroje pro toto dílo a následně nastíní možné způsoby ...
  • Masechet Taanit a jeho vliv na halachickou kodifikaci liturgie 

   Defence status: DEFENDED
   Mastná, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Jádro mé práce spočívá v analytickém pohledu na problematiku vývoje kodifikace textu siduru (modlitební knihy). Rozebírám text prvních dvou kapitol mišnaického traktátu Taanit. Na místech, kde vznikají otázky, kterým směrem ...
  • Materialita duchovna u Šelomo ibn Gabirola 

   Defence status: DEFENDED
   Vlach, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
  • Minhagická tradice Židů v oblasti Kóčin 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Josefína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   Tato práce se zaměřuje na židovskou komunitu, která se usadila v jihozápadní Indii, v oblasti Malabárského pobřeží a města Kóčin. Ačkoliv data, kdy ke vzniku ucelené komunity mělo dojít, se podle badatelů různí, doložitelně ...
  • Mluvící hlavy: Komparace a strukturální analýza mýtů o oživlých uťatých hlavách 

   Defence status: DEFENDED
   Sojková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Práce se věnuje symbolice hlavy a jejímu spojení s moudrostí, což je zkoumáno na indoevropských mýtech o uťatých hlavách za pomoci metod komparativní religionistiky a strukturální analýzy. V první části práce je prezentováno ...
  • Mystický výstup v textu Ma'ase merkava 

   Defence status: DEFENDED
   Bönischová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Mystický výstup v textu Ma'ase merkava - anotace Tato práce se zabývá pozdně starověkým židovským mystickým textem Ma'ase merkava. Zaměřuje se na tu část textu, která se zabývá mystickým výstupem sedmi nebeskými paláci. V ...
  • Náboženské fenomény v Melvillově Bílé Velrybě 

   Defence status: DEFENDED
   Karľa, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Bílá veleryba je dílo dno neobycejne bohate na mibozenskou symboliku a odkazy (zejmena biblicke, na urovni formalni (volba metafor, prirovnani), tak i narativni Umena postav, episod romanu podle biblicke predlohy). Tento ...
  • Noví islámští kazatelé v Egyptě 

   Defence status: DEFENDED
   Červinková, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Tato bakalářská práce si kladla za cíl zkoumat nové formy islámského kázání v Egyptě a jeho důsledky pro rozvíjející se roli náboženství v každodenním moderním životě člověka. Ve věku masmédií se objevují nové formy propagace ...
  • Pojetí božství v hejchalotické literatuře 

   Defence status: DEFENDED
   Bönischová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V této práci jsem se pokusila vymezit pojetí božství v hejchalotické literatuře. Jako "vedlejší produkt" této práce uvádím 1) svůj názor na autorství těchto textů 2) návrh kritérií pro stanovení, které texty jsou hejchalotické ...
  • Pojetí náboženství v textech významných českožidovských myslitelů 

   Defence status: DEFENDED
   Junová, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Tato práce se zabývá pojetím náboženství v textech přívrženců českožidovského hnutí v období první republiky. Na základě analýzy literárních, teoretických i žurnalistických textů z této doby se pokouší rekonstruovat obraz ...
  • Postoje pravoslavných tradicionalistů k církevnímu kalendáři a pokusům o jeho úpravu 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 2. 2009
   Práce pojednává o zbožné oddanosti a úctě, s níž konservativnější část pravoslavných křesťanů lpí na svém církevním kalendář. Sleduje jejich argumentaci v několika rovinách, počínaje historickým výkladem o vzniku kalendáře, ...
  • Posvátno a počátky kubismu 

   Defence status: DEFENDED
   Jahnová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Date of defense: 27. 4. 2023
   This dissertation deals with the relationship between the sacred and the cubism of Pablo Picasso and Georges Braque. Through the analysis of images, it shows how the sacred is present in the main inspirational sources of ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV