• Fyzikální principy v automobilové technice 

   Šváb, Zdeněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html ...
  • Integrovaný e-learning v oblasti kvantové fyziky a optiky 

   Brom, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 9. 2018
   Práce se zabývá návrhy, realizací a pilotním výzkumem vzdáleně řízených reál- ných experimentů využitelných pro úvod do moderní fyziky v rámci strategie vý- uky zvané integrovaný e-learning. Díky grantové podpoře byly ...
  • Možnosti interaktivní tabule ve výuce 

   Kalousová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 1. 2011
   NÁZEV: Možnosti interaktivní tabule ve výuce ABSTRAKT: Diplomová práce je zaměřena na využití didaktické techniky, konkrétně interaktivní tabule, ve výuce matematiky na ZŠ a SŠ. Teoretická část práce je věnována jednotlivými ...
  • Nové pojetí experimentální a laboratorní práce studentů 

   Kalina, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   Tato diplomová práce navazuje na výsledky národních a mezinárodních výzkumů matematické a přírodovědné gramotnosti žáků, na základě kterých je navržen soubor nově pojatých experimentálních a laboratorních úloh. Zvolená ...
  • Videokonference ve škole 

   Karadžos, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   NÁZEV: Videokonference ve škole AUTOR: Petr Karadžos KATEDRA: Katedra technické a informační výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: doc. RNDr. František Lustig, CSc. ABSTRAKT: Cílem teoretické části je podat rešerši videokonferenčních ...
  • Využití technických a informačních prostředků k ochraně majetku a osob ve školách 

   Reindl, Filip (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   NÁZEV: Využití technických a informačních prostředků k ochraně majetku a osob ve školách ABSTRAKT: Práce se zabývá problematikou bezpečnostních systémů a možností jejich využití v budovách škol. Shrnuje platnou legislativu ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV