• 20 let výzkumu sociální stratifikace v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Karnet, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářská práce se snaží shrnout nejvýznamnější osobnosti, které se v posledních dvaceti letech věnovaly tématu sociální stratifikace. V první kapitole práce je pojem sociální stratifikace vymezen a zároveň jsou definovány ...
  • 20 let výzkumu sociální stratifikace v ČR 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Karnet, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Bakalářská práce se snaží shrnout nejvýznamnější osobnosti, které se v historii českých zemí věnovaly tématu sociální stratifikace. V první kapitole práce je pojem sociální stratifikace vymezen a zároveň jsou definovány ...
  • Analýza českých hudebních žebříčků, 2006-2020: Diverzita, průnik, časová prodleva a koncentrace 

   Defence status: DEFENDED
   Tranová, Františka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Bakalářská práce se věnuje analýze dvou českých hudebních žebříčků skladeb, jednoho rádiového v letech 2006 až 2020, a jednoho digitálního v letech 2015 až 2020. Žebříčky jsou sestavovány Českou národní skupinou Mezinárodní ...
  • Analýza jarní vládní krize krize 2011 

   Defence status: DEFENDED
   Rakušanová, Františka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Bakalářká práce Analýza jarní vládní krize 2011 se věnuje procesu intermediálního nastolování agendy v období od dubna do června 2011. V rámci empirické části jsou s využitím kvantitativní obsahové analýzy zkoumány explicitní ...
  • Analýza šíření inovací v sociální sítí foodblogerů v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Hyclová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   Tato práce se zabývá teorií difuze inovace v současných komunikačních podmínkách. První částí práce je teoretický přehled potenciálních změn v šíření inovací v transformované komunikační struktuře, kterou poznamenal příchod ...
  • Aspekty motivace v crowdfundingu 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 9. 2016
   v českém jazyce. Tato práce slouží jakou úvod do problematiky zkoumání sociologických aspektů motivace investování v crowdfundingu. Na základě rešerše dostupné literatury a vlastního kvalitativního výzkumu na projektantech ...
  • Big data v sociologii 

   Defence status: DEFENDED
   Lančová, Táňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Cílem práce je poskytnout ucelený pohled na problematiku Big dat v sociologii a reflektovat tak aktuální téma, které v tomto rozsahu doposud nebylo systematicky zpracováno. Práce shrnuje přístupy k vymezení pojmu Big data, ...
  • Biopolitka a COVID-19 

   Defence status: DEFENDED
   Beneš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Bakalářská práce pojednává o tématu biopolitiky v kontextu epidemie nemoci COVID- 19 v České republice. Práce má stanovené dva hlavní cíle: prvním cílem je identifikace a vymezení expertních diskursů v kontextu epidemie ...
  • Blogosféra a tradiční média - znaky, vztahy, odlišnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Matyášová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 11. 2013
  • Blogosféra a tradiční média - znaky, vztahy, odlišnosti 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Matyášová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Česká krajní pravice v médiích a ve veřejném mínění 

   Defence status: DEFENDED
   Avukatu, Jiřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 2. 2015
   1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá prezentací krajně pravicové scény v masmédiích a ve spojení s vybranými kapitolami veřejného mínění za časové období 2011-2013. Teoretická část práce má tři hlavní části, část věnovanou ...
  • Česká republika a tři modely mediálních systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Rapošová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 2. 2016
   Cílem této práce je s využitím teorie tří modelů mediálních systémů D. C. Hallina a P. Manciniho (popsané v knize Systémy médií v postmoderním světě) určit, ke kterému z uvedených tří modelů má český mediální systém nejblíže. ...
  • Difuze inovací v organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Liebová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Tato práce se zabývá faktory, které mají vliv na difuzi (šíření) inovací v organizaci. Teoretická část popisuje základní oblasti z teorie difuze inovací se zaměřením na difuzi inovací v organizaci. Pro lepší pochopení ...
  • Digitální manipulace v umělecké fotografii. Obsahová analýza vybraných fotografických periodik 

   Defence status: DEFENDED
   Blahušová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
  • Digitální propast jako forma sociální nerovnosti v ČR: problém nepřipojených 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Oskar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato teoreticko-empirická práce se zabývá problematikou nerovnosti v informační společnosti známou jako teorie digitální propasti. Ve své teoretické části nejdříve nastiňuje koncept informační společnosti, po kterém následuje ...
  • Dopady zavádění informačních technologií na strukturu organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Schmidt, Nikola (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Informační společnost a nové nerovnosti: výzkum digital divide v populaci seniorů 

   Defence status: DEFENDED
   Kodl, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 13. 10. 2008
  • Internet a sociálně znevýhodnění 

   Defence status: DEFENDED
   Krátká, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Předkládaná práce zpracovává problematiku vzájemných vztahů mezi sociálním znevýhodněním (rozpracováno v dimenzi ekonomických, kulturních, sociálních a osobních zdrojů) a digitálním znevýhodněním jedinců v České republice ...
  • Kulturní kapitál v informačním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Chrobáková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na sociálně stratifikační specifika používání internetu, na které nahlíží jako na jednu z volnočasových aktivit, tedy na jako na potenciální součást kulturního kapitálu jedince. Cílem práce je ...
  • Letní festivaly jako sociální svět 

   Defence status: DEFENDED
   Průšová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV