Now showing items 1-20 of 41

  • 12. kapitola Knihy Zjevení a její působení v dějinách umění 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecká, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   99 SummarySummarySummarySummary 12. kapitola Zjevení a její působení v dějinách umění Revelation Chapter 12 and its Incidence in the History of Art Martina V. Kopecká This diploma thesis is divided into 2 basic parts. The ...
  • Analýzy Janova evangelia ve světle christologie 

   Defence status: DEFENDED
   Osweto, Phanuel Otieno (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   This thesis presents a theological engagement with the Christ of the Gospel of John.
  • Antithese a jejich funkce v Kázání na hoře 

   Defence status: DEFENDED
   Janovská, Kristýna (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 28. 6. 2017
   The bachelor thesis called "The function of the antitheses in the Sermon on the Mount" deals with the analysis of the six Jesus' antitheses, which are part of the Sermon on the Mount in the Gospel of Matthew. The aim of ...
  • Apoštol Pavel a římské zákony 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Ladislava (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   RESUMÉ Apoštol Pavel a římské zákony Apostle Paul and the Roman Law bc. Ladislava Říhová Práce se věnuje problematice spojené s životem a především římským občanstvím apoštola Pavla. Úvodní kapitolu práce tvoří stručný ...
  • Apoštol Pavel v kontextu římské říše a judaismu prvního století 

   Defence status: DEFENDED
   Hulan, Petr (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
  • Autor a svět textu 

   Defence status: DEFENDED
   Šteffl, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Ve své práci se na jedné straně věnuji společným východiskům konceptu autora v kontextu filosofie a literární vědy, především ve dvacátém století. Na druhé straně hledám specifika jednotlivých oborů a autorů, kterými se ...
  • Christologie Markova evangelia 1. 2-3 se zaměřením na starozákonní intertextualitu 

   Defence status: DEFENDED
   Gricyk, Oleg (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Intertextualita jako metoda biblických interpretací je dobře známá a často se zneužívá v teologických kruzích. Práce kriticky popisuje, jak se používá intertextualita a jaké jsou hlavní problémy tohoto termínu a metody. ...
  • Číst text jako mýtus (příspěvek k hermeneutice a interpretaci mýtu) 

   Defence status: DEFENDED
   Nikl, Lukáš (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Ve své práci "Číst text jako mýtus (příspěvek k hermeneutice a interpretaci mýtu)" se věnuji problematice vnímání textu ve společenství. Vycházím z konceptů spojených s teoriemi dekonstrukce, poststrukturalismu a kolektivní ...
  • Doba první války židovské, zničení chrámu a možné ozvuky těchto událostí v Novém zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Bakalářská práce se zabývá převážně židovskou válkou. Řeší, jak se Židé vyrovnali se zničením chrámu a dále popisuje postavou Flavia Josepha. Ukazuje, z jakých úhlů lze pohlížet na Josepha Flavia a jak na něj nahlíželi ...
  • Epifanie v helenistickém světě a ve vztahu k Novému zákonu 

   Defence status: DEFENDED
   Hron, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Tématem bakalářské práce je popsání a pochopení fungování epifanie v helénismu a určení vztahu Novému zákonu k helénistické epifanii. V práci bude důkladně analyzován pojem epifanie a následné poznatky budou využity při ...
  • Eschatologický diskurz v Markově evangeliu a možnosti jeho interpretace 

   Defence status: DEFENDED
   Koun, Jiří (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Diplomová práce "Eschatologický diskurz v Markově evangeliu a možnosti jeho výkladu" se zabývá tradicemi, ze kterých Marek čerpal, možným datováním předmarkovské vrstvy textu i diskurzu samotného, historickým kontextem ...
  • Hermeneutika a funkcia vybraných apokalyptických textov z doby judaizmu druhého chrámu 

   Defence status: DEFENDED
   Jacková, Ema (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 6. 2023
  • Historie, koncepce a vnímání náboženského prostoru v římské imperiální době a vliv topografických metafor na jeho interpretaci 

   Defence status: DEFENDED
   Hron, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Tato práce se zabývá vlivem metafor na interpretaci náboženského prostoru v římském impériu. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole je přestaven hlavní argument práce. Práce považuje metafory za důležitou a ...
  • Interpretace Starého zákona v podmínkách postmoderny 

   Defence status: DEFENDED
   Zatroch, Ondrej (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Úlohou diplomovej práce "Interpretácia Starého zákona v postmoderných podmienkach" je na základe reflexie vývoja bádania a zvolených prístupov k textu Starého zákona kriticky uvažovať nad nasmerovaním a súčasnými výzvami ...
  • Jesus Seminar Základní teze a předpoklady bádání 

   Defence status: DEFENDED
   Pekárik, Vojtech (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Ježíš a jeho exorismy v kontextu helenistického světa 

   Defence status: DEFENDED
   Heisler, Jan (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
  • Ježíš v kontextu judaismu své doby a soudobého bádání 

   Defence status: DEFENDED
   Schneiderová, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 6. 2015
   Otázka, "kým Ježíš Nazaretský skutečně byl?", je již více než 250 let předmětem četných studií. V posledních letech vzrůstá množství badatelů a je téměř nemožné vyznat se ve všech směrech, metodách a závěrech. V této práci ...
  • Ježíšov požiadavku chudoby. Perikopa o bohatom mládencovi 

   Defence status: DEFENDED
   Černica, Roman (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 9. 2017
   Master thesis deals with the person of Jesus of Nazareth, his relationship to the phenomenon of poverty, and the analysis of texts about His encounter with a rich young man. The first chapter deals in detail with the ...
  • Ježíšova podobenství ve vztahu k eschatologii v kontextu Matoušova evangelia 

   Defence status: DEFENDED
   Válková, Vendula (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
  • Ježíšovo poselství a život - pedagogická příprava výuky dle bavorského Lehrnplanu do hodin náboženství německého gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Mlátilíková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 6. 2023
   In thesis "The message and life of Jesus Christ - pedagogic preparation of curriculum according to Bavarian Lehrnplan for religion classes of German high schools" I've delft into exegesis of selected themes from the New ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV