Now showing items 1-20 of 21

  • Baire and Harmonic Functions 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pošta, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 10. 2017
   Název práce: Baireovské a harmonické funkce Autor: Petr Pošta Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc., Katedra matema- tické analýzy Abstrakt: Tato práce se sestává ...
  • Baire and Harmonic Functions 

   Defence status: DEFENDED
   Pošta, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Title: Baire and Harmonic Functions Author: Petr Pošta Department: Department of Mathematical Analysis Supervisor: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc., Department of Mathematical Analysis Abstract: The present thesis consists ...
  • Baireovské a harmonické funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Pošta, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 6. 2008
  • Choquet's theory and the functional calculus 

   Defence status: DEFENDED
   Kolkus, Milan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 1. 6. 2006
  • Choquetova teória a Dirichletova úloha 

   Defence status: DEFENDED
   Omasta, Eduard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   In our dissertation we deal with the space H(K) of harmonic functions on a compact space in classical and abstract potential theory. Initially, we prove several equivalent characteristics of this space in classical potential ...
  • Extremální body konvexních množin s aplikacemi na SŠ matematiku 

   Defence status: DEFENDED
   Zitko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Matematická část práce se zabývá jednak konvexní analýzou (různými význačnými větami konvexní analýzy, některé z nich pojednávají o extremálních bodech konvexních množin) a jednak matematickými řešeními problémů spravedlivého ...
  • Generalized Subdifferentials and Darboux Property of Fréchet Derivatives 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Dušan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 6. 2009
  • Geometric linear and nonlinear problems of function spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Petráček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 6. 2016
   Název práce: Geometrické lineární a nelineární problémy prostor· funkcí Autor: Petr Petráček Katedra: Katedra matematické analýzy 'kolitel: prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc., Katedra matematické analýzy Abstrakt: Tato práce ...
  • Geometrické vlastnosti podprostorů spojitých funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Petráček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Tato práce se zabývá některými geometrickými vlastnostmi Münt- zových prostorů jakožto podprostorů spojitých funkcí. První kapitola je věno- vána výčtu několika nejdůležitějších vět Müntzova typu. Jmenovitě se věnuje ...
  • Integrální reprezentace v nekompaktním případě 

   Defence status: DEFENDED
   Kraus, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
   Classical Choquet's theory deals with compact convex subsets of locally convex spaces. This thesis discuss some aspects of generalization of Choquet's theory for a broader class of sets, for example those which are assumed ...
  • Kmitající znaménkové míry 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
  • Kolmost v Banachových prostorech 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková, Alice (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   V předložené práci studujeme vlastnosti kolmosti v Hilbertových prostorech a možnosti rozšíření definice na obecnější typ prostorů, Banachovy prostory. Zaměřujeme se hlavně na Birkhoff-Jamesovu kolmost a zkoumáme, které ...
  • Křivky Peanova typu 

   Defence status: DEFENDED
   Doležal, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 6. 2007
  • Ljapunovova věta, její zobecnění a aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčí, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Magická čísla v metrických prostorech 

   Defence status: DEFENDED
   Skálová, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Hlavním tématem této práce je Grossova věta a její zobecnění - Stadjeho věta. Podle Grossovy věty existuje pro každý kompaktní souvislý metrický prostor (X, d) jednoznačně určené magické číslo a(X, d) takové, že pro každou ...
  • Microscopic sets and drops in Banach spaces 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 2. 2016
   Nejprve definujeme mikroskopické množiny na reálné ose a zkoumáme jejich vztah k množinám Hausdorffovy a Lebesgueovy míry nula a k množinám první kategorie. V druhé části dokazujeme Ekelandův variační princip a jeho ...
  • Microscopic sets and drops in Banach spaces 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pospíšil, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Nejprve definujeme mikroskopické množiny na reálné ose a zkoumáme jejich vztah k množinám Hausdorffovy a Lebesgueovy míry nula a k množinám první kategorie. V druhé části dokazujeme Bishop-Phelpsovu větu a její ekvivalenci ...
  • Některé aplikace Korovkinovy věty o třech funkcích 

   Defence status: DEFENDED
   Rolínek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 9. 2010
  • Point Simpliciality in Choquet's Theory 

   Defence status: DEFENDED
   Bačák, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 6. 2008
  • Riemannův integrál pro zobrazení do Banachových prostorů 

   Defence status: DEFENDED
   Mrhal, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Název práce: Riemannův integrál pro zobrazení do Banachových prostorů Autor: Filip Mrhal Katedra: Katedra matematické analýzy Vedoucí bakalářské práce: Prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc., Katedra matema- tické analýzy ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV