• Comparison of scan patterns in dynamic tasks 

   Děchtěrenko, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Eye tracking is commonly used in many scientific fields (experimental psychology, neuroscience, behavioral economics, etc.) and can provide us with rigorous data about current allocation of attention. Due to the complexity ...
  • Interference při vizuálním rozpoznávání scenérií - modifikace Stroopova experimentu 

   Dally, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Kapacita vizuální paměti a věrnost vzpomínek 

   Černá, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Vizuální krátkodobá a vizuální dlouhodobá paměť jsou dva odlišné paměťové systémy s rozdílnou kapacitou uložiště. Nejnovější výzkumy kapacity krátkodobé vizuální paměti naznačují, že využívá omezený kapacitní zdroj, který ...
  • Modelling eye movements during Multiple Object Tracking 

   Děchtěrenko, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Lidé musí sledovat v každodenních situacích více objektů zároveň (např. řízení automobilu nebo kolektivní sporty). Sledování více objektů (MOT) věrohodně simuluje sledování více objektů v laboratorních podmínkách. Když ...
  • Osobnostní prediktory konzervatismu, liberalismu a autoritářství 

   Pour, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Obecně definovaná politická ideologie: liberalismus, konzervatismus a za něj často zaměňované pravicové autoritářství jsou koncepty dominantně popisovány jako nástroje spolehlivě odlišující dvě skupiny lidí. Tyto závěry ...
  • Paměť na lidské tváře 

   Chlebounová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The bachelor thesis presents a general introduction to the topic of Memory for human faces. The occipital face area (OFA), fuziform face area (FFA) and superior temporal sulcus (STS) are firstly introduced, as they are the ...
  • Porozumění přechodně víceznačným větám - příprava psychologického experimentu 

   Kučerová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
  • Posuzovatelné dimenze ve vnímání fotografií 

   Kubát, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou vnímání fotografií. Vychází z práce R. Greena a A. Olivové (2008) a dále ji rozšiřuje. Tito autoři se zabývali tím, jaké globální vlastnosti lidé identifikují ve fotografiích krajin ...
  • Pozornost žáků středních škol během procesu učení při použití špuntů do uší 

   Doležalová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Pozornost je komplexní schopností, která se významným způsobem podílí na procesu záměrného učení. Tato práce se na teoretické úrovni věnuje druhům a teoriím pozornosti, které souvisí s efektivním zvládáním školních nároků. ...
  • Vizuální paměť při vnímání prototypických scén 

   Děchtěrenko, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   To be able to operate in the world around us, we need to store visual information for further processing. Since we are able to memorize a vast array of visual scenes (photographs of the outside world), it is still an open ...
  • Vliv zobrazení personifikace ve výukových materiálech na retenci naučených znalostí 

   Stárková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   In this master thesis, we studied the effect of the use of graphical personification in multimedia learning materials on positive and negative affect, and retention and transfer of the acquired knowledge. According to the ...
  • Vztah mezi porozuměním gramatice a vývojem slovní zásoby v raném věku 

   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Vztah mezi pozorností a vědomím 

   Čihák, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Bakalářská práce seznamuje se zjištěními experimentů zkoumajících vzájemný vztah vědomí a různých druhů pozornosti (automatické a volní; objektové, prostorové a k rysům) a shrnuje empirické i teoretické argumenty pro a ...
  • Zapamatovatelnost a nápadnost změn - vztah paměti a vnímání 

   Ptáčková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   In the thesis, I focus on the relationship between visual memory and the ability to detect changes in photographs. In the theoretical part I introduce the change detection and "change blindness" phenomenon. Next, this work ...
  • Zapamatovávání fragmentovaných scén - role detailů a extrapolace 

   Koppová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Každý den jsme vystaveni velkému množství vizuálních podnětů (scén). Není však stále jasné, jak dobře jsou tyto scény v paměti uloženy a pamatovány a jaká je role detailu vzhledem k paměti celého obrazu. Konkrétně, do jaké ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV