• Cognitive Mechanisms Associated with Proneness to Halutinations 

   Defence status: DEFENDED
   Say, Nicolas (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Halucinace jsou často považovány za závažný symptom psychické poruchy. V posledních dekádách se nashromáždily důkazy o výskytu halucinací i u neklinických populací. Zkoumání neklinických vzorků by mohlo zlepšit pochopení ...
  • Comparison of scan patterns in dynamic tasks 

   Defence status: DEFENDED
   Děchtěrenko, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Sledování očních pohybů je často užívaná technika v mnoha vědeckých oblastech (experimentální psychologie, neurovědy, behaviorální ekonomie apod.), která nám může poskytovat rigorózní data ohledně alokace pozornosti. ...
  • Čichové testy v diagnostice Alzheimerovy nemoci a jejich kognitivní koreláty 

   Defence status: DEFENDED
   Vaškovicová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku využití čichových testů v neuropsychologické diagnostice Alzheimerovy nemoci a na kognitivní koreláty těchto testů. Literárně přehledová část stručně shrnuje aktuální poznatky ...
  • Gamifikace v psychologickém výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jáchym (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   This thesis summarizes latest scientific literature on gamification; it defines this phenomenon, describes its basic principles and links it with contemporary psychological theories of motivation. Simultaneously, it is ...
  • Interference při vizuálním rozpoznávání scenérií - modifikace Stroopova experimentu 

   Defence status: DEFENDED
   Dally, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Kapacita vizuální paměti a věrnost vzpomínek 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 6. 2018
   Vizuální krátkodobá a vizuální dlouhodobá paměť jsou dva odlišné paměťové systémy s rozdílnou kapacitou uložiště. Nejnovější výzkumy kapacity krátkodobé vizuální paměti naznačují, že využívá omezený kapacitní zdroj, který ...
  • Modelling eye movements during Multiple Object Tracking 

   Defence status: DEFENDED
   Děchtěrenko, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Lidé musí sledovat v každodenních situacích více objektů zároveň (např. řízení automobilu nebo kolektivní sporty). Sledování více objektů (MOT) věrohodně simuluje sledování více objektů v laboratorních podmínkách. Když ...
  • Osobnostní prediktory konzervatismu, liberalismu a autoritářství 

   Defence status: DEFENDED
   Pour, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Obecně definovaná politická ideologie: liberalismus, konzervatismus a za něj často zaměňované pravicové autoritářství jsou koncepty dominantně popisovány jako nástroje spolehlivě odlišující dvě skupiny lidí. Tyto závěry ...
  • Paměť na lidské tváře 

   Defence status: DEFENDED
   Chlebounová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   The bachelor thesis presents a general introduction to the topic of Memory for human faces. The occipital face area (OFA), fuziform face area (FFA) and superior temporal sulcus (STS) are firstly introduced, as they are the ...
  • Porozumění přechodně víceznačným větám - příprava psychologického experimentu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
  • Posuzovatelné dimenze ve vnímání fotografií 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce se zabývá otázkou vnímání fotografií. Vychází z práce R. Greena a A. Olivové (2008) a dále ji rozšiřuje. Tito autoři se zabývali tím, jaké globální vlastnosti lidé identifikují ve fotografiích krajin ...
  • Pozornost žáků středních škol během procesu učení při použití špuntů do uší 

   Defence status: DEFENDED
   Doležalová, Pavlína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Pozornost je komplexní schopností, která se významným způsobem podílí na procesu záměrného učení. Tato práce se na teoretické úrovni věnuje druhům a teoriím pozornosti, které souvisí s efektivním zvládáním školních nároků. ...
  • Psychologie výtvarného umění u Rudolfa Arnheima 

   Defence status: DEFENDED
   Kutil, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   The presented thesis introduces Rudolf Arnheim's core claims regarding psychology of art. Arnheim's conceptions of expression, affectivity, visual dynamics, centric and eccentric composition (etc.) are investigated within ...
  • Rozšíření hranic a paměť na fotografie v panoramatu 

   Defence status: DEFENDED
   Denemarková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   This thesis follows up a cognitive psychological phenomenon, called boundary extension. This effect describes a situation, when we remember parts of a scene during scene perception, which could be located outside of the ...
  • Vizuální paměť při vnímání prototypických scén 

   Defence status: DEFENDED
   Děchtěrenko, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   To be able to operate in the world around us, we need to store visual information for further processing. Since we are able to memorize a vast array of visual scenes (photographs of the outside world), it is still an open ...
  • Vliv zobrazení personifikace ve výukových materiálech na retenci naučených znalostí 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   Diplomová práce se věnuje vlivu zobrazení personifikace v multimediálních výukových materiálech na pozitivní a negativní afekt a retenci a transfer naučených znalostí. Zobrazení personifikace je jednou z hlavních forem ...
  • Vnímání fotografií v médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   The aim of the bachelor thesis is to describe the way people perceive media photography. Therefore I first focus on general aspects of photography perception, namely scene recognition, saliency and memorability. Then I ...
  • Vztah mezi porozuměním gramatice a vývojem slovní zásoby v raném věku 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
  • Vztah mezi pozorností a vědomím 

   Defence status: DEFENDED
   Čihák, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Bakalářská práce seznamuje se zjištěními experimentů zkoumajících vzájemný vztah vědomí a různých druhů pozornosti (automatické a volní; objektové, prostorové a k rysům) a shrnuje empirické i teoretické argumenty pro a ...
  • Zapamatovatelnost a nápadnost změn - vztah paměti a vnímání 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   In the thesis, I focus on the relationship between visual memory and the ability to detect changes in photographs. In the theoretical part I introduce the change detection and "change blindness" phenomenon. Next, this work ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV