• Geografická variabilita velikosti mateřských kolonií jeskynních druhů netopýrů 

   Oppelová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 6. 2016
   Cílem této práce bylo porovnat geografickou variabilitu velikosti mateřských kolonií ve vztahu k typu úkrytu u 6 modelových druhů původně jeskynních netopýrů: netopýra velkého (Myotis myotis), netopýra brvitého (Myotis ...
  • Jakými vlivy je řízena intenzita a načasování ptačí migrace? 

   Koukolíková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Ptačí migrace je jedním z nejnápadnějších projevů sezonality prostředí v oblastech s vyšší zeměpisnou šířkou a není tedy divu, že se jejím studiem zabývají zoologové už odedávna. Jedním ze zajímavých zjištění je skutečnost, ...
  • Rozšíření a biotopové preference strnada zahradního v České republice 

   Zeman, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   The Ortolan Bunting (Emberiza hortulana) is a farmland bird species, whose population size has declined very sharply in recent decades, especia ll y in Western and Central European countries. The aim of our study in 2015 ...
  • Srovnání mikroklimatu různých typů letních úkrytů temperátních netopýrů: rešerše 

   Oppelová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Letouni (Chiroptera) jsou dosud velmi málo probádaným řádem. Může za to jejich noční aktivita, skrytý způsob života a do značné míry i vlastní nepochopení a podezíravost lidí. I přes značný pokrok během posledních desetiletí, ...
  • Škálování prostorové aktivity letounů 

   Křemenová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   1 1. ABSTRAKT Míra prostorové aktivity, zejména pak velikost domovského okrsku je jednou ze základ- ních biologických vlastností živočichů a to zda obsahuje dostatek zdrojů je klíčové pro přežití a rozmnožení se jedince. ...
  • Škálování prostorové aktivity, velikosti těla a potravních specializací u letounů (Chiroptera) 

   Křemenová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   V rámci své bakalářské práci jsem shrnula literaturu týkající se škálování prostorové aktivity savců v závislosti na velikosti těla a potravní specializaci jedince. Dále jsem nastínila vliv dalších ekologických a behaviorálních ...
  • Vliv fragmentace biotopů na ekologii netopýrů 

   Kočí, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 9. 2016
   Fragmentace biotopů představuje jednu z hlavních hrozeb biodiverzity. Letouni (Chiroptera) slouží jako důležitá bioindikační skupina organismů. Narušení biotopů u nich může vyvolat různé reakce, které mohou vést k dalekosáhlým ...
  • Vliv synurbanizace na ptačí populace 

   Zeman, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Po celém světě v současné době zaznamenáváme expanzi lidského prostředí do krajiny. S tím jak se zvedají nároky člověka na prostor, rozšiřují se též města a s nimi spojené urbánní prostředí. Stále více druhů organismů se ...
  • Vliv urbánního gradientu na společenstva netopýrů ve středoevropské krajině 

   Kočí, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 7. 2020
   Bats (Chiroptera) are usually considered as a group greatly endangered by destructing their habitats through the human activity. However, a significant part of bat species at the central Europe use human buildings as ...
  • Vybrané aspekty podzimního tahu ptáků a netopýrů přes horské sedlo 

   Koukolíková, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Horská sedla ležící v pohořích orientovaných východo-západním směrem slouží jako důležité ptačí a netopýří migrační koridory k překonávání těchto bariér a díky zvýšené koncentraci migrujících jedinců obou skupin jich lze ...
  • Zimní invaze ptáků v Evropě 

   Souček, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   Besides regular migrations, a phenomenon called "eruption", "invasion" or "irruption" exists in bird migratory behaviour. Although this phenomenon has been known since 19th century, its basic mechanisms are still not clear ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV