• Architektonické řešení prostoru mateřské školy v kontextu současného pojetí předškolního vzdělávání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Jantačová, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Diplomová práce se zabývá problematikou architektonického řešení prostor mateřských škol v kontextu současného pojetí předškolního vzdělávání v České republice. Cílem práce je zanalyzovat architektonické a prostorové ...
  • Bilingvní vzdělávání v českých mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 5. 2021
   Bakalářská práce představuje problematiku bilingvismu a rané vícejazyčnosti. Cílem je prozkoumání raného osvojování druhého jazyka s pohledem na implementaci výukových metod a strategií metody CLIL (Content and Language ...
  • Diagnostika dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Jagošová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Diplomová práce s názvem Diagnostika dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku ývá problematikou diagnostiky dětí s předškolním věku onkrétně se věnuje přístupům, způsobům a možnostem diagnostikování dětí s ...
  • Edukace dvouletého dítěte v mateřské škole a dětské skupině 

   Defence status: DEFENDED
   Hudlická, Nikol (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá problematikou edukace dvouletých dětí v zařízeních péče o děti do tří let, především v mateřských školách a dětských skupinách. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy a témata. Popsána ...
  • Implementace metody Learning Stories do předškolního vzdělávání v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Bitnerová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku hodnocení procesů učení dětí v předškolním věku. Cílem diplomové práce je zkoumat možnosti implementace metody Learning Stories v českém předškolním vzdělávání. Metoda slouží ...
  • Inkluze dětí s tělesným postižením v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Vančurová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The bachelor thesis deals with the topic of inclusion of children with physical disabilities in pre- primary education. The theoretical part summarizes the knowledge of the development and current state of common education ...
  • Kresťanská výchova v predškolskom vzdelávaní v Španielskom kráľovstve 

   Defence status: DEFENDED
   Ďorďovičová, Mariana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 25. 5. 2021
   Cieľom tejto diplomovej práce bolo skúmať, akú pozíciu má kresťanská výchova v predškolskom vzdelávaní v Španielsku a ako sa uplatňuje v praxi predškolských zariadení. Teoretická časť približuje pohľad na španielsky ...
  • Možnosti zajištění péče o děti v raném věku a volba rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Hartychová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Muži jako učitelé v mateřských školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kapuciánová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
  • Podpora adaptace dítěte v raném věku v předškolním vzdělávání v Dánsku a Německu 

   Defence status: DEFENDED
   Pouzarová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   This diploma thesis deals with an issue of a support of an early-age child in pre-school education in Denmark and Germany. The aim of the thesis is to analyse framework conditions as well as used approaches of pre-school ...
  • Poskytování jazykové podpory dětem s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Poláková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Diplomová práce je věnována problematice poskytování jazykové podpory dětem s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku. Teoretická část pojednává o dítěti s odlišným mateřským jazykem, rámcových podmínkách pro poskytování ...
  • Práce s dětmi s odkladem školní docházky v současné praxi předškolního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Žáková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   In my bachelor's thesis I am dealing with issues related to the postponement of compulsory school attendance. I have researched the topic in accordance to the new conditions - the introduction of the compulsory pre-school ...
  • Práce s metodou Learning Stories ve věkově homogenní třídě v prostředí české mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 23. 05. 2025
   Niková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 23. 5. 2022
   The thesis deals with the issue of assessment of learning processes of preschool children. The aim of the thesis is to deepen the theoretical knowledge and to implement the Learning Stories method in the Czech Republic. ...
  • Předškolní výchova, vzdělávání a péče v Lucembursku 

   Defence status: DEFENDED
   Petrželová, Katarína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 1. 2021
  • Předškolní vzdělávání v Anglii 

   Defence status: DEFENDED
   Merhulíková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
  • Předškolní vzdělávání, výchova a péče v Nizozemsku 

   Defence status: DEFENDED
   Horová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 20. 1. 2020
   Diplomová práce na téma Předškolní vzdělávání, výchova a péče v Nizozemsku přináší vhled do fungování institucí, které v Nizozemsku pečují o děti ve věku od 0 do 6 let. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o ...
  • Předškolní vzdělávání, výchova a péče ve Finsku 

   Defence status: DEFENDED
   Čadková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 5. 2019
   The bachelor thesis is focuses on pre-primary education and care in Finland. The aim of the thesis is find out specifics of pre-primary institutions and to compare two specific pre-primary institutions from the perspective ...
  • Přístupy k rané výuce anglického jazyka v předškolních zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Ristić, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Práce se zabývá aktuálním a zároveň kontroverzním tématem v předškolním vzdělávání, kterým je raná výuka cizích jazyků pro děti v předškolním věku. Cílem práce je nastínit podmínky výuky angličtiny v předškolních zařízeních ...
  • Raná institucionální péče o děti v Jihočeském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Neradová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Diplomová práce se věnuje problematice dostupnosti institucionální péče pro děti v raném věku v Jihočeském kraji. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na analýzu současné rodinné politiky a s ní související potřeby ...
  • Reggio pedagogika a její uplatnění v současné praxi předškolních institucí 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV