• "Anatomie viny a Boží amnestie" O rozdělení, prožitku, zpracování a překonání viny 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Novák, Robert (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
  • Chování k umírajícímu 

   Defence status: DEFENDED
   Puková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 1. 2. 2013
   Dead is a part of our human life. Even in the old days human was asking questions about himself: "Who am I? Where do I come from? Where do I go?" And last but not least understood his mortality. Dying is a part of life. ...
  • Chování k umírajícímu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Puková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 6. 2012
   Smrt je součástí našeho lidského života. Už od dávných dob si člověk kladl otázky, které se týkaly jeho samého: "Kdo jsem? Odkud přicházím? Kam jdu?" a v neposlední řadě si uvědomoval svoji konečnost. Umírání patří k životu. ...
  • Etické aspekty dne odpočinku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kalinová, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   Pavla Kalinová Bakalářská práce Etické aspekty dne odpočinku Anotace Bakalářská práce je zamyšlením nad problematikou slavení dne odpočinku a potřebou odpočívat. Téma vychází z biblických textů, které se k sobotnímu odpočinku ...
  • Etické aspekty dne odpočinku 

   Defence status: DEFENDED
   Kalinová, Pavla (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Pavla Kalinová Bakalářská práce Etické aspekty dne odpočinku Anotace Bakalářská práce je zamyšlením nad problematikou slavení dne odpočinku a potřebou odpočívat. Téma vychází z biblických textů, které se k sobotnímu odpočinku ...
  • Etické implikace přikázání lásky dle Veritatis splendor a Deus caritas est 

   Defence status: DEFENDED
   Válka, David (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 2. 2012
   ETICKÉ IMPLIKACE PŘIKÁZÁNÍ LÁSKY DLE VERITATIS SPLENDOR A DEUS CARITAS EST Komparace pojetí univerzální etické normy u Jana Pavla II. a Benedikta XVI. v uvedených encyklikách Cílem této práce je na základě analýzy s prvky ...
  • Hledání pravdy jako základní mravní nárok 

   Defence status: DEFENDED
   Jakoubek, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Je možné hledání pravdy označit za základní mravní nárok? Jestliže ano, v jakém smyslu? Najít odpověď na tyto otázky je cílem předložené práce. Za východisko úvah slouží charakteristika člověka jako osoby v duchu dialogického ...
  • Ježíš Kristus je jedinou normou křesťanské morálky: Sacramentum et exemplum a jejich mravní význam v díle Benedikta XVI. 

   Defence status: DEFENDED
   Válka, David (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Bibliografická citace Ježíš Kristus je jedinou normou křesťanské morálky : Sacramentum et exemplum a jejich mravní význam v díle Benedikta XVI. : diplomová práce / David Válka ; vedoucí práce: ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, ...
  • Jinakost postiženého člověka v dialogu 

   Defence status: DEFENDED
   Severová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 6. 2011
  • Manželství a jeho morální hodnoty 

   Defence status: DEFENDED
   Nevečeřalová, Anna (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Diplomová práce "Manželství a jeho morální hodnoty" si klade za cíl prozkoumat, zda manželství představuje lepší formu soužití než kohabitace, a zjistit, zda existují konkrétní morální hodnoty či lidská dobra s manželstvím ...
  • Morální aspekty antikoncepce z pohledu současných katolických párů 

   Defence status: DEFENDED
   Hrnčiariková, Dana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   Morální aspekty antikoncepce z pohledu současných katolických párů Většina žen v produktivním věku volí nějakou formu regulace početí. Katolickou církví jsou akceptovány pouze přirozené metody antikoncepce. Přirozené ...
  • Morální aspekty v pohádkách 

   Defence status: DEFENDED
   Duřtová, Magdalena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   Diplomová práce "Morální aspekty v pohádkách" si klade otázky: Můžeme najít v pohádkách Boží poselství? Může k nám skrze tyto příběhy mluvit Bůh? Mohou být pohádkové příběhy propleteny s dějinami spásy? Nejprve se diplomová ...
  • Morální aspekty v příběhu první knihy Letopisů Narnie: Lev, čarodějnice a skříň. Pokus o pohled narativní etiky 

   Defence status: DEFENDED
   Kozelský, Kamil (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 1. 2016
   C. S. Lewis byl jedním z největších křesťanských apologetů moderní doby. Nepsal však pouze spisy obhajující křesťanství, psal také mnoho o morálce a jejím sepětí s vírou. Tato práce si klade za cíl doložit, jaká morální ...
  • Morální obsah a vliv křesťanských sexuálně-etických příruček 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutek, Lukáš (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   The present dissertation on the topic of The Moral content and influence of Christian manuals on sexual ethics opens with the definitions of key terms and the establishment of a methodology for a sample SWOT analysis of ...
  • Možnosti řešení domácího násilí z pohledu katolické církve 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Fraisová, Naděžda (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Diplomová práce Možnosti řešení domácího násilí pojednává o různých alternativách řešení problematiky domácího násilí Úvodní kapitola se věnuje odborným definicím pojmu domácí násilí a jeho příčinám, formám i specifickým ...
  • Mravní relevance Ježíšova blahoslavenství: "Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni" (Mt 5,6) 

   Defence status: DEFENDED
   Menclová, Martina (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Bakalářská práce se zabývá eticky relevantním obsahem Ježíšova blahoslavenství: "Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni" (Mt 5,6). Výchozím bodem je exegeze horského kázání (Mt 5-7) a ...
  • Nesezdaná soužití. Změny v chápání manželství a rodiny 

   Defence status: DEFENDED
   Štarmanová, Dagmar (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 1. 2. 2013
  • Odpuštění a smíření jako projev dialogičnosti člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Severová, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
   3 Anotace Utrpení a nemoc patří k lidskému životu stejně jako smrt. Mohou mít konkrétního viníka, ale jsou také kříže, kterým se vlastními silami nedá zabránit. Zaujetí správného postoje v uznání podílu vlastní viny, ...
  • Pokus o zhodnocení Ježíšových blahoslavenství z hlediska křesťanské etiky. Mt 5,3-12 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavnička, Miroslav (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá výkladem textu Blahoslavenství v Matoušově evangeliu. Práce je pokusem o zhodnocení sledovaného textu z hlediska křesťanské etiky. Klade otázku po přítomnosti mravně relevantních obsahů, etických ...
  • Přinášení ovoce Ducha jako norma křesťanského života 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečková, Michala (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 18. 6. 2015
   Název práce: Přinášení ovoce Ducha jako norma křesťanského života (bakalářská práce) Autor: Michala Kopečková Rok obhajoby: 2015 Anotace Bakalářská práce "Přinášení ovoce Ducha jako norma křesťanského života" se zabývá ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV