• Akutní vliv statického a dynamického strečinku na výskok 

   Defence status: DEFENDED
   Dostálová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
   Název Akutní vliv statického a dynamického strečinku na výskok. Cíle Cílem této diplomové práce je posoudit, zda je lepší ve fázi rozcvičky pro zlepšení výkonu ve vertikálním výskoku aplikace statického nebo dynamického ...
  • Analýza distribuce plantárních tlaků u pacientů po mikrodisektomii L5/S1 

   Defence status: DEFENDED
   Végsöová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 4. 10. 2012
   Souhrn Název: Analýza distribuce plantárních tlaků u pacientů po mikrodiskektomii L5/S1 Cíl práce: Cílem práce je analyzovat rozložení plantárních tlaků u "postižené" a "zdravé" dolní končetiny. V rámci práce je provedeno ...
  • Analýza strukturálních změn nanovlákenných scaffoldů vzhledem k jejich relativnímu prodloužení 

   Defence status: DEFENDED
   Morávek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Cílem práce bylo nalézt vhodnou metodu pro hodnocení strukturálních změn scaffoldů vlivem působení vnější mechanické zátěže a ověřit platnost hypotéz, které předpokládají změnu směrovosti vláken a také zužování vláken v ...
  • Analýza teplotních poměrů u hemodialyzovaných pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Šabík, Petr (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
  • Bilanční studie celkového vápníku, ionizovaného vápníku a citrátu při on-line hemodiafiltraci s A-koncentrátem s kyselinou citronovou 

   Defence status: DEFENDED
   Jumr, Jaroslav (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Cévní přístupy pro hemodialýzu a hemodynamika 

   Defence status: DEFENDED
   Válek, Martin (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Souhrn Práce vychází z programu monitorování stavu chirurgicky vytvořených cévních přístupů pomocí měření průtoku krve (QVA) v cévním přístupu. Kromě celkové analýzy faktorů ovlivňujících hodnotu QVA se věnuje speciálně ...
  • Efekt fyzioterapie u respiračních onemocnění v rámci ozdravných pobytů 

   Defence status: DEFENDED
   Schneebergerová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 6. 5. 2013
   Title: Effect of physiotherapy in respiratory diseases during healing stays Objective: The main objective of this work is to analyze the importance of physiotherapy as one of the treatments used in the care of pediatric ...
  • Hodnocení katetrizačního programu hemodializačního střediska 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Petr (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 6. 2010
   Diplomová práce se zabývá komplexním hodnocením kvality katetrizačního programu na Interním oddělení Strahov, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vyhodnocení se provádělo na základě mezinárodních doporučení K/DOQI z roku ...
  • Korigovaný vis jako kompenzační prvek ve fyzioterapii 

   Defence status: DEFENDED
   Waldmann, Tadeáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
   Název diplomové práce: Korigovaný vis jako kompenzační prvek ve fyzioterapii Cíle práce: Hlavním cílem této diplomové práce je pomocí povrchové elektromyografie objektivně porovnat aktivitu vybraných svalů stabilizujících ...
  • Metodologická studie setření změn mechanických vlastností kolagenních tkání u pes equinovarus congenitus 

   Defence status: DEFENDED
   Červený, Gustav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
   Cílem práce bylo vytvoření a provedení testovacího protokolu pro simultánní detekci mechanických a strukturálních charakteristik vazivové tkáně u PEC. Na základě rešeršních úkolů bylo předpokládáno, že vazivová tkáň se ...
  • Neinvazivní obrazová analýza hallux valgus 

   Defence status: DEFENDED
   Setínková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   5 Abstrakt Název: Neinvazivní obrazová analýza hallux valgus. Cíl práce: Navrhnout jednoduchou, levnou, rychlou a neinvazivní metodu pro diagnostiku a monitorování efektivity terapie deformity hallux valgus. Metoda: Hodnocení ...
  • Ovlivnění zatížení nohy barefootovým typem obuvi 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 20. 5. 2019
   Author: Bc. Zuzana Vacková Title: Effect of Barefoot shoes on the footprint loading Objectives: The aim of this experiment is to evaluate if barefoot shoes affect the size of vertical component of contact force during ...
  • Použití mikrovlnné techniky k hodnocení míry hydratace dialyzovaných pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Brožíková, Zuzana (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Úkolem této bakalářské práce bylo ověřit možnosti využití mikrovlnného senzoru k hodnocení stavu hydratace dialyzovaných pacientů. Za tímto účelem bylo třeba zhodnotit dosavadní metody sledování tekutinové bilance a ...
  • Srovnávací studie měření aktivovaného srážecího času koagulometrem Hemochron 400/401 a Hemochron Jr. Signature. 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Petr (Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 6. 2007
  • Strategie stabilizace postury při stoji na labilní ploše a při aplikaci válce s vodou 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Láncz, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   Title: Strategy of postural stabilisation using unstable surface and water barrel. Objectives: The aim of this study is to investigate the level of muscle actiavtion of choosen muscles during lunge on unstable surface or ...
  • Strategie stabilizace postury při stoji na labilní ploše a při aplikaci válce s vodou 

   Defence status: DEFENDED
   Láncz, Lukáš (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 14. 6. 2021
   Název práce Strategie stabilizace postury při stoji na labilní ploše a při aplikaci válce s vodou Cíle: Cílem práce je zjistit míru aktivace (MA) vybraných svalů při provedení výpadu na nestabilní plochu a s válcem s vodou ...
  • Vliv aplikace kinesiotapu na reologické vlastnosti kolenního kloubu s chondromalacií pately 

   Defence status: DEFENDED
   Mertová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   Autor: Bc. Petra Mertová Název: Vliv aplikace kinesiotapu na reologické vlastnosti kolenního kloubu s chondromalacií pately Vymezení problému: Chondromalacie pately patří mezi velmi časté diagnózy, které souvisí s poraněním ...
  • Vliv běhu naboso na kinetiku běhu 

   Defence status: DEFENDED
   Bezemek, Denis (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
   Název: Vliv běhu naboso na kinetiku běhu. Cíle: Cílem práce je zhodnotit vliv typu obuvi (klasická běžecká obuv, barefoot obuv, běh naboso) na způsob dopadu (dopad na patu, na střed chodidla a na přednoží) při běhu a ...
  • Vliv centrovaného postavení kloubů na stabilizaci postury: Ovlivnění posturální stability korekcí protrakce ramenních kloubů 

   Defence status: DEFENDED
   Zachová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 11. 5. 2010
   Diplomová práce se zabývá problematikou posturální stability jak z hlediska fyzioterapeutického tak i biomechanického. Základním tématem bylo zjistit, do jaké míry ovlivní korekce protrakce ramenních kloubů schopnost ...
  • Vliv obuvi na chůzi a běhu pacientů s amputací 

   Defence status: DEFENDED
   Bešťák, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Author: Jiří Bešťák Title: The effect of footwear on walking and running of patients with an amputation Objective: The main objective of this bachelor thesis is assess the effect of footwear on prosthetic gait and make ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV