• Autobiografická paměť u lidí po suicidálním pokusu 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiášovský, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Diplomová práce s názvem "Autobiografická paměť u lidí po suicidálním pokusu" pojednává o způsobu vybavování specifických vzpomínek z autobiografické paměti u osob se suicidálním pokusem v anamnéze. Teoretická část diplomové ...
  • Autobiografická paměť u osob s depresivní poruchou 

   Defence status: DEFENDED
   Fantová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   V práci jsou vymezeny koncepty autobiografické paměti a depresivní poruchy. Autobiografická paměť obsahuje vzpomínky na zážitky z vlastního života. Depresivní porucha je charakterizovaná opakovanými fázemi deprese, při ...
  • Citová vazba a riziko poruch příjmu potravy u žen 

   Defence status: DEFENDED
   Klásková, Aneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   Diplomová práce se zabývá souvislostmi mezi citovou vazbou a poruchami příjmu potravy (PPP) u žen. Je rozdělena do dvou částí - literárně přehledové a výzkumné. V literárně přehledové části definujeme hlavní oblasti této ...
  • Copingové strategie u lidí s diagnózou deprese 

   Defence status: DEFENDED
   Třísková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 21. 1. 2020
   The submitted thesis deals with coping strategies for people treated with depressive disorders. It deals with the context of the experience of depression and the choice of coping strategies. The aim of this work is to find ...
  • Copingové strategie u lidí s diagnózou deprese 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Třísková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Předkládaná diplomová práce řeší problematiku copingových strategií u lidí léčících se pro depresivní poruchu. Zabývá se souvislostmi depresivního prožívání a volbou copingových strategií. Cílem této práce je zjistit, zda ...
  • Časová perspektiva a úzkost 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojková, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Tato práce se věnuje souvislostem časové perspektivy a úzkosti. V teoretické části jsou definovány pojmy stavová úzkost a úzkostnost a úzkostné poruchy. Dále je prostor věnován seberegulačním mechanismům a pro celistvost ...
  • Duševní hygiena a možnosti využití jejích forem u pracovníků linek důvěry 

   Defence status: DEFENDED
   Fabíková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá psychohygienou a možnostmi využití jejích forem u pracovníků linek důvěry. V teoretické části se práce zaměřuje na charakteristiku a specifika telefonické krizové intervence. Současně jsou v ...
  • Koncept všímavosti a jeho využití v práci s dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Skokanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce shrnuje aktuální poznatky o všímavosti a v jejich kontextu představuje specifika a možnosti jejího využití v práci s dětmi a dospívajícími. Uvádí některé programy založené na všímavosti využívané v klinické i školní ...
  • Krizová intervence u sebevražd 

   Defence status: DEFENDED
   Legner, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Tato diplomová práce je věnována tématu krizové intervence u sebevraždy. Cílem studie bylo popsat, co se odehrává v krizové intervenci se suicidální jedincem v terénu a jaké jsou zkušenosti interventů z řad příslušníků IZS ...
  • Manželská krize u klientů manželské poradny 

   Defence status: DEFENDED
   Rataj, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 1. 2011
   Diplomová práce se zabývá fenoménem manželské krize. V úvodních kapitolách teoretické části jsou postupně definovány základní oblasti této práce - vztah, koncepce manželské vztahu, krize a manželská krize. Dále se práce ...
  • Mentalizace a regulace emocí u hraniční poruchy osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Karvai, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá mentalizací a regulací emocí u jedinců s hraniční poruchou osobnosti. Nejprve je představena diagnóza hraniční poruchy osobnosti. Dále jsou prezentovány faktory přispívající k etiologii této ...
  • Moc jako aspekt terapeutického vztahu v rámci gestalt přístupu 

   Defence status: DEFENDED
   Krčmářová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Diplomová práce se zaměřuje na fenomén moci v psychoterapeutickém vztahu v Gestalt přístupu. Vychází z pojetí vztahu mezi psychoterapeutem a klientem jako zásadního činitele změny v psychoterapii. Moc chápe v souladu s ...
  • Nová média ve vztahu k depresivitě a suicidalitě u adolescentů 

   Defence status: DEFENDED
   Bechyňová, Laura (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Diplomová práce nese název "Nová média ve vztahu k depresivitě a suicidalitě u adolescentů". Teoretická část práce vymezuje pojmy související se suicidálním chováním a definuje období adolescence, dále se zabývá suicidálním ...
  • Osobní pohoda u osob se schizofrenií a možné způsoby jeho zvýšení 

   Defence status: DEFENDED
   Hartlová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   The aim of this diploma thesis is to map the ideas of persons with schizophrenia about possible ways for increasing their well-being and to compare this data with the view of metal health care personnel. The theoretical ...
  • Ověření konvergentní a diskriminační validity české verze dotazníku Self-compassion Scale. 

   Defence status: DEFENDED
   Reichová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Cílem této práce je představení soucitu k sobě - zdravého a podpůrného sebevztahu, který by mohl být dosažitelnější než bezpodmínečné sebepřijetí a obnášet méně nevýhod než vysoká sebeúcta. Teoretická část popisuje koncept ...
  • Partnerské vztahy u osob se schizofrenním onemocněním 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá partnerskými vztahy u osob se schizofrenním onemocněním (F20). Cílem této studie bylo zjistit, jaký význam přisuzují ženy a muži se schizofrenií v období mladé dospělosti partnerským vztahům, ...
  • Potřeby klientů Linky seniorů v době nouzového stavu zapříčiněného COVID-19 

   Defence status: DEFENDED
   Drazdíková, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Cílem této práce je zmapovat potřeby klientů jedné z linek důvěry pro seniory v době nouzového stavu na jaře 2020. Před samotným výzkumem jsou popsána teoretická východiska - definice důležitých pojmů, výsledky výzkumů o ...
  • Prožívání ztráty dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Světlíková, Zora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   The diploma thesis "Experiencing the loss of a child" deals with the psychological aspects of adaptation to the loss of a child. Its main objective is to analyse the supporting factors that help the adaptation and to find ...
  • Představy o smrti a prožívaná smysluplnost života 

   Defence status: DEFENDED
   Kaplan, Cyril (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Tato práce se zaměřuje na oblasti psychologie smrti a psychologie smyslu života. Primárním cílem práce je zmapovat představy o smrti jako o stavu. Teoretická část práce představí pohled psychologie na tematiku smrti a ...
  • Psychologické aspekty vyrovnávání se se závažným somatickým onemocněním: ženy s diagnózou karcinom děložního hrdla 

   Defence status: DEFENDED
   Hejnová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Diplomová práce "Psychologické aspekty vyrovnávání se se závažným somatickým onemocněním : ženy s diagnózou karcinom děložního hrdla" se věnuje nárokům psychologické adaptace na onkologické onemocnění se zaměřením na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV